วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ก.ค. ๖๒

 18 ก.ค. 2562 11:32 น. | อ่าน 500
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ก.ค. ๖๒

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ก.ค. ๖๒

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ก.ค. ๖๒

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ก.ค. ๖๒

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ก.ค. ๖๒

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ก.ค. ๖๒

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๖ - ๑๒ ก.ค. ๖๒

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๖-๑๒ ก.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๒๑๙ ข่าว จากที่มี ๑๙๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
เหตุร้ายรายวัน
: ) โจรใต้โหดยิงหนุ่มสาวใบ้ตาย ๒ ศพ ก่อนปะทะ จนท. หนีรอดหวุดหวิด, ) คนร้ายดักบึ้ม จยย.ชุด รปภ.ครู ที่ยะลา ทำ อส.บาดเจ็บ ๓ นาย, ) โจรใต้เหิม บุกยิง อส. คาร้านก๋วยเตี๋ยวที่ยะลา ดับ ๒ ชาวบ้านเจ็บ ๑, ) แฉโจรใต้ล็อคเป้าป่วนหลายตำบล วางแผนชั่วปา 'ไปป์บอมบ์' บ้านราษฎร ล่อ จนท. บึ้มซ้ำ และ ) ชิงปืน ๒ กระบอกหลังโจมตีป้อม ชรบ.ยะลา ฆ่า อส.
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การรักษาความปลอดภัย ในชีวิต
/ทรัพย์สิน: ) ผู้การยะลาสั่งเข้มสกัดคาร์บอมบ์, ) เร่งขยายผลจับกุมขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ, ) พบศพกลุ่มก่อความไม่สงบที่ยิง ๒ ผัวเมียเป็นใบ้เสียชีวิต, ) รวบแก๊งสั่งมือถือหนุนป่วนใต้ - ทลายฐานทุ่งยางแดงยึดกระสุนระเบิด, ) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โต้จัดฉากฆ่า มือยิงผัวเมียใบ้ปัตตานี, ) ผบ.ทบ.ลงใต้กลางสถานการณ์ร้อน โผล่ดูสนามบินเบตง!, ) กอ.รมน.ภาค ๔ส่วนหน้า ยืนยัน "ชี้แจงข้อเท็จจริงเบื้องต้น ไม่ใช่บทสรุป ในกระบวนการยุติธรรม"
2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ) ศอ.บต.จับมือภาคีเครือข่ายเกษตรกร ส่งเสริมปลูกไผ่เศรษฐกิจสร้างรายได้, ) คอลัมน์: Insight ASEAN: นราธิวาส:โมเดลการพัฒนา เศรษฐกิจชายแดน, ) สงขลาชู'จะนะ'แม่บทผังเมือง, ) แนะเกษตรกรรวมกลุ่มขายน้ำยาง, ) แหลมสมิหลาร้อนระอุ! ๗๗ สาวงามมิสแกรนด์ฯ เดินอวดโฉมชุดว่ายน้ำเซ็กซี่, ) เอกชนจีนทุ่ม ๗๐๐ ล้าน ผุดโรงงานแปรรูปทุเรียนชายแดนใต้, ) ภาพข่าว: ธุรกิจห้าดาว ฉลองเปิด Five Star Salam จ.ยะลา สาขาแรกในสามจังหวัดภาคใต้ สร้างอาชีพ-รายได้ ให้ชาวมุสลิม และ ) MOU เกาหลีใต้รับซื้อ'ไม้ไผ่เศรษฐกิจ' ๒๑ ปี
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๔๑ ในสัปดาห์ ที่แล้ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) เป็น ๒.๑๘ ในสัปดาห์นี้ 

      ในช่วงวันที่ ๖-๑๒ ก.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๒๑๙ ข่าว จากที่มี ๑๙๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๕๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

ไม่มีข่าวเชิงบวก ทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒)

      ในช่วงวันที่ ๖-๑๒ ก.ค. ๖๒ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๒๓ ข่าว จากที่มี ๑๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) โจรใต้โหดยิงหนุ่มสาวใบ้ตาย ๒ ศพ ก่อนปะทะ จนท. หนีรอดหวุดหวิด ) คนร้ายดักบึ้ม จยย.ชุด รปภ.ครู ที่ยะลา ทำ อส.บาดเจ็บ ๓ นาย ) โจรใต้เหิม บุกยิง อส. คาร้านก๋วยเตี๋ยวที่ยะลา ดับ ๒ ชาวบ้านเจ็บ ๑ ) แฉโจรใต้ล็อคเป้าป่วนหลายตำบล วางแผนชั่วปา'ไปป์บอมบ์'บ้านราษฎร ล่อ จนท. บึ้มซ้ำ และ ) ชิงปืน ๒ กระบอกหลังโจมตีป้อม ชรบ.ยะลา ฆ่า อส.

      ในช่วงวันที่ ๖-๑๒ ก.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑๔ ข่าว จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) ในมิติของ แนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ดับไฟใต้ในทัศนะ "มท.๒ ป้ายแดง" ได้เวลาฟื้นการเมืองนำการทหาร! และ ) เครื่องกำลังร้อน!'บิ๊กตู่'เล็งหอบคณะ ออนทัวร์ทุกเดือน

      ในช่วงวันที่ ๖-๑๒ ก.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๕๙ ข่าว จากที่มี ๕๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ผู้การยะลาสั่งเข้มสกัดคาร์บอมบ์ ) เร่งขยายผลจับกุมขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ) พบศพกลุ่มก่อความไม่สงบที่ยิง ๒ ผัวเมียเป็นใบ้เสียชีวิต ) รวบแก๊งสั่งมือถือหนุนป่วนใต้ - ทลายฐานทุ่งยางแดงยึดกระสุนระเบิด ) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โต้จัดฉากฆ่า มือยิงผัวเมียใบ้ปัตตานี ) ผบ.ทบ.ลงใต้กลางสถานการณ์ร้อน โผล่ดูสนามบินเบตง! ) กอ.รมน.ภาค ๔ส่วนหน้า ยืนยัน "ชี้แจงข้อเท็จจริงเบื้องต้น ไม่ใช่บทสรุป ในกระบวนการยุติธรรม" ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) เรียกร้อง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. งดแสดงความเห็นก่อนมีการพิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรม ) กระบะขนน้ำมันเถื่อน ซิ่งแหกโค้งที่ปาดังเบซาร์ ฟาดเสาไฟยับคนขับตายคาที่ ) สัญญะจากป้ายผ้าผืนล่าสุด...วาทกรรมย้ำความโหดร้ายในสงครามสยาม-มลายู และ ) แม้ 'กอ.รมน.' จะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ แต่กรณี 'อส.ฮากิม' ต้องมีคำตอบที่ชัดเจน

      ในช่วงวันที่ ๖-๑๒ ก.ค. ๖๒ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงบวก ๔๘ ข่าว จากที่มี ๓๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ มิ.ย. ๖๒ -๕ ก.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ คงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ศอ.บต.จับมือภาคีเครือข่ายเกษตรกร ส่งเสริมปลูกไผ่เศรษฐกิจสร้างรายได้ ) คอลัมน์: Insight ASEAN: นราธิวาส:โมเดลการพัฒนา เศรษฐกิจชายแดน ) สงขลาชู'จะนะ'แม่บทผังเมือง ) แนะเกษตรกรรวมกลุ่มขายน้ำยาง ) แหลมสมิหลาร้อนระอุ! ๗๗ สาวงามมิสแกรนด์ฯ เดินอวดโฉมชุดว่ายน้ำเซ็กซี่ ) เอกชนจีนทุ่ม ๗๐๐ ล้าน ผุดโรงงานแปรรูปทุเรียนชายแดนใต้ ) ภาพข่าว: ธุรกิจห้าดาว ฉลองเปิด Five Star Salam จ.ยะลา สาขาแรกในสามจังหวัดภาคใต้ สร้างอาชีพ-รายได้ ให้ชาวมุสลิม และ ) MOU เกาหลีใต้รับซื้อ'ไม้ไผ่เศรษฐกิจ' ๒๑ ปี ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) ชาวสวนร้องจ๊าก!ยางพาราร่วง ๙ บาทในช่วง ๒ สัปดาห์ และ ) ส.ส.ภูมิใจไทย จี้'บิ๊กตู่'เร่งสางปัญหาราคายาง-ปาล์มตกต่ำ

Comment