วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

รายงานพื้นที่ก่อเหตุช่วงเวลา 7 วัน

อินโฟกราฟิก

สรุปสถานการณ์ จชต. จากการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ พ.ย. ๖๑

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ พ.ย. ๖๑

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ พ.ย. ๖๑

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ พ.ย. ๖๑

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ พ.ย. ๖๑

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ พ.ย. ๖๑

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓ - ๙ พ.ย. ๖๑

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓ - ๙ พ.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงบวก ๑๕๓ ข่าว จากที่มี ๑๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๖ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑)
ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน
: ) คนร้ายป่วนยะลา! ลอบยิง อส.บาดเจ็บสาหัส, ) ปัตตานีพบระเบิดซุกกระสอบ คนร้ายลอบเผา จยย.คลาสสิก และ ) ปัตตานี-ตรวจสอบเหตุ ๔ คนร้ายยิงเจ้าหน้าที่อาสาเสียชีวิต ๑ นาย
2. ทุจริตคอรัปชั่น: ม็อบคนชราลุกฮือ! อบต.ยะรม ค้างเบี้ยยังชีพมา ๒ เดือนบุกทวงถามหวั่นเงินล่องหน
3. สิทธิมนุษยชน:) สื่อนอกเล่าอันตรายคนข่าวในอาเซียน ถูกปิดปากด้วยกฎหมาย - ตายหลายร้อย, ) ผลประเมินระบุ กรรมการสิทธิฯ อาเซียนเชื่องช้า ต่อ เหตุการณ์การละเมิด - ไม่โปร่งใส, ) กสม. ชี้ลงโทษซ้อมพลทหารถือเป็นการละเมิดสิทธิฯ แนะกองทัพบกวางระเบียบป้องกัน และ ) ท่าน...รู้หรือไม่? การบังคับเกณฑ์ ทหารเป็นเศษส่วนน้อยของโลกใบนี้
4. การศึกษา: แฉทุจริตจ้างครูผีตัวติดคุกแต่เงินเดือนยังไหลเข้าบัญชีตั้งแต่ปี ๕๓
ภาพข่าวสำคัญเชิงบวก ได้แก่
1. 
การช่วยเหลือประชาชน/ยกระดับคุณภาพชีวิต: รพ.ยะหาเดินหน้าเคาะประตูตามชุมชน ระดมบุคลากรค้นหาผู้ป่วยโรคหัดถึงบ้าน
2. การเมือง: แย้ม‘รปช.’จ่อเดินคารวะแผ่นดิน เยือนภาคใต้ที่‘นราธิวาส
3. ยาเสพติด: ) ชูวัด-มัสยิดดูแลผู้ติดยา, ) นราธิวาสปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติด รวมพลังคืนความสุข ๓ จว.ชายแดนใต้, ) ศอ.บต.-กอ.รมน.ภาค ๔ สน.กำหนดเป้าบำบัดรักษาผู้เสพยาชายแดนใต้, ) ล้างบางยานรกหาดใหญ่ จับนักค้าหน้าใหม่ ผันตัวจากผู้เสพ ยึด ๙ หมื่นเม็ด, ) แม่ทัพภาคที่ ๔ เปิดงาน KICK OFF "ปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้", ) แม่ทัพภาคที่ ๔ พบปะคณะผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี และนักศึกษา เดินหน้า นโยบายการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะเร่งด่วนคือแก้ปัญหายาเสพติด และ ) ผอ.รมน.ภาค ๔ พบสื่อมวลชนชายแดนใต้ ชู นโยบายขจัดภัยยาเสพติด เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
4. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ) ลุยสอบงบอุดหนุนปอเนาะใต้, ) ยึดกระสุนอาก้าซุกป่าปัตตานี, ) บิ๊กแดงตั้งด่านคุม เข้มชายแดนสกัดสินค้าเถื่อน-พืชเกษตร ทะลัก, ) มทภ.๔ คุยสื่อช่วยหนุนสันติสุข, ) ประชุมต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย, , ) มทภ.๔ พบผู้บริหาร-นศ.ม.อ.ปัตตานี เดินหน้านโยบาย เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้, ) ‘เบตง’ทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัย‘ครู’ และ ) DSI บุกทลายซ่อง-โอเกะ กลางเมืองนราฯจับ ๕๓ สาวลาว ส่อค้ามนุษย์
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น (๒.๑๙ ในสัปดาห์นี้ จาก ๒.๐๙ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค.๖๑ - ๒ พ.ย.๖๑))

      ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ พ.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๕๓ ข่าว และ ๑๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มี ๓๖ ข่าว ในสัปดาห์นี้ และ ๓๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ พ.ย. ๖๑ ไม่มีข่าวเชิงบวก จากที่มีข่าว ๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ พ.ย. ๖๑ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๗ ข่าว จากที่มี ๑๓ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) คนร้ายป่วนยะลา! ลอบยิง อส.บาดเจ็บสาหัส, ) ปัตตานีพบระเบิดซุกกระสอบ คนร้ายลอบเผา จยย.คลาสสิก และ ) ปัตตานี-ตรวจสอบเหตุ ๔ คนร้ายยิงเจ้าหน้าที่อาสาเสียชีวิต ๑ นาย

      ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ พ.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๒๐ ข่าว จากที่มี ๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ลั่นทันทีหลังประกาศ พรฎ.เลือกตั้ง บิ๊กตู่ปลดล็อก ธ.ค., ) เปิดบ้านพรุ่งนี้! ‘ทวีศักดิ์’แย้ม‘รปช.’จ่อเดินคารวะแผ่นดิน เยือนภาคใต้ที่ ‘นราธิวาส’, ๓) ‘เนวิน’สั่ง‘น้องโอ๋’นำ‘ภท.’รุกหนัก! ชูแก้ปาล์มผลิตไฟฟ้าดูดเสียงปักธง‘ส.ส.’ใต้ และ ๔) ธนาธร ปลุกคนรุ่นใหม่สร้างความเปลี่ยนแปลงสังคม ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ไฟใต้ อาจดับได้เร็วขึ้น ถ้า กอ.รมน. กับ ศอ.บต. เป็นเนื้อเดียวกัน

      ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ พ.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๒ ข่าว จากที่มี ๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนว โน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลย ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ลุยสอบงบอุดหนุนปอเนาะใต้, ) ยึดกระสุนอาก้าซุกป่าปัตตานี, ) บิ๊กแดงตั้งด่านคุม เข้มชายแดนสกัดสินค้าเถื่อน-พืชเกษตรทะลัก, ) มทภ.๔ คุยสื่อช่วยหนุนสันติสุข, ) ประชุมต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย , ) มทภ.๔ พบผู้บริหาร-นศ.ม.อ.ปัตตานี เดินหน้านโยบายเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้, ) ‘เบตง’ทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัย‘ครู’ และ ) DSI บุกทลายซ่อง-โอเกะ กลางเมืองนราฯจับ ๕๓ สาวลาว ส่อค้ามนุษย์ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ชาวบ้านรับไม่ได้ยิงทหารพรานดับกลางตลาดยะหริ่ง ถามทำแบบนี้จะอยู่อย่างไร?

      ในช่วงวันที่ ๓ - ๙ พ.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๒ ข่าว จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) คมนาคมเฟ้นโครงการใหญ่ เร่งสร้างจุดพักรถ-สนามบิน, ๒) วว. ผุดโครงการ ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดเป้าหมาย, ๓) ครม.ไฟเขียว MOU การบินอาเซียน เพิ่มสิทธิขนส่งหนุนเส้นทางเมืองรอง, ๔) เจ๋ง! หนึ่งเดียวในโลก พิซซ่าหน้าปลานิล สายน้ำไหล OTOP ที่ เบตง ยะลา, ๕) ส้มโอแดงบางนรา กินขายราคาดี และ ๖) ในวิกฤติมีโอกาส ชาวบ้านนราธิวาส จับปลาดุก-กุ้งแม่น้ำ สดใหม่ขายรายได้ดี,! ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ไม่กระเตื้อง

Trending

อาเซียนมอง จชต.

asian

      ในรอบสัปดาห์นี้ ไม่พบรายงานข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงในสื่อต่างประเทศ แต่พบรายงานข่าวเกี่ยวกับภัยแทรกซ้อน สื่อมาเลเซียรายงานการจับกุมวัยรุ่นสัญชาติพร้อมใบกระท่อมน้ำหนัก ๑๔๓ กิโลกรัม ที่ปาดัง เทรัป เมืองชายแดนรัฐเคดาห์ ขณะเตรียมลักลอบนำเข้าประเทศไทย
      ภัยแทรกซ้อนที่สำคัญอีกปัญหาคือ การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลพม่ากับบังกลาเทศเตรียมผลักดันผู้อพยพชาวโรฮิงญาที่พำนักในบังกลาเทศกลับประเทศพม่าในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการอพยพทางเรือมุ่งหน้าสู่ไทย และมาเลเซียระลอกใหม่ และในรอบสัปดาห์นี้หน่วยยามฝั่งบังกลาเทศได้จับกุมชาวโรฮิงญา และบังกลาเทศบนเรือประมงในน่านน้ำทางภาคใต้ของบังกลาเทศขณะเดินเรือมุ่งหน้าประเทศมาเลเซีย
      ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ทางอ้อม คือ การพัฒนาเศรษฐกิจในรัฐเคดาห์ใกล้พรมแดนไทย ซึ่งมุขมนตรีรัฐเคดาห์ประกาศ ๒ โครงการสำคัญคือ นโยบายพัฒนาเกาะลังกาวีให้เป็นเขตสินค้าปลอดภาษี เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับเมืองท่องเที่ยวของไทย และโครงการ Kulim Hi-tech Park