วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สรุปสถานการณ์ จชต. จากการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ก.ค. ๖๑

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ก.ค. ๖๑

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ก.ค. ๖๑

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ก.ค. ๖๑

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ก.ค. ๖๑

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ก.ค. ๖๑

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ ก.ค. ๖๑

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ ก.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๑๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มิ.ย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๖๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มิ.ย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑)
ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน: ) โจรใต้ป่วนตากใบ! วางระเบิดเสาไฟฟ้า ๒ ต้นบ้านตะปอเยาะ และ ) คนร้ายประกบยิงทหารหน่วยพัฒนาฯ ที่เจาะไอร้องดับ ๑
2. อาชญากรรมในพื้นที่: ยิงสนั่นดับหนุ่มปัตตานี เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติด ตั้งปมขัดแย้งส่วนตัว
3. กระบวนการยุติธรรม: ชีวิตผู้บริสุทธิ์ยังเป็นเหยื่อ: ความท้าทายของรัฐในกระบวนการยุติธรรม
ภาพข่าวสำคัญเชิงบวก ได้แก่
1. การเมือง:
) กอ.รมน. แจงแผนเบตง ๖๑ เดินหน้าสร้างสันติสุขชายแดนใต้ และ สถานการณ์การเมืองก่อนการเลือกตั้ง ในภาคใต้ยังคงร้อนแรง
2สิทธิมนุษยชน: ) กอท.สั่งสืบเบื้องลึกชายมาเลย์วิวาห์เด็กไทย ๑๑ ขวบ และ ) กสม.ประณามโจรใต้วาง‘กับระเบิด’สวนยาง ซัดหลักสากลชี้เป็น‘อาวุธต้องห้าม’
3การพูดคุยเพื่อสันติสุข: ในสัปดาห์นี้ไม่มีข่าวเกี่ยวกับการพูดคุยเพื่อสันติปรากฏในสื่อมวลชนในประเทศ
4. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้แก่ ) เปิดวาร์ปบินเบตงปี ๖๓ ตั้งกลางหุบเขาสวยสุด, ) ปรับโฉมท่าเรือปัตตานีรับโลจิสติกส์ กันคลื่นยกพื้นหลังคาอินเตอร์ใต้, ) ศอ.บต.กระตุ้น น.ศ.จังหวัดชายแดนใต้ พัฒนาทักษะรองรับท่องเที่ยว-การค้า-โลจิสติกส์ และ ๔) หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ จากกองทัพภาคที่ ๓ เร่งปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทาง บ้านยีลาปัน - บ้านคอลอกาเอ อำเภอบังนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อเตรียมส่งมอบก่อนปลายเดือนสิงหาคมนี้
5. การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์: ศปชส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่ จชต. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. การยกระดับคุณภาพชีวิต: ศอ.บต. เร่งจัดเก็บ DNA เพื่อแก้ปัญหาบุคคลไร้สัญชาติชายแดนใต้
7. การศึกษา : ยูเนสโก ชมไทยแก้ปัญหาการศึกษานอกระบบชายแดนใต้
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มิ.ย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑)

      ในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ ก.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๔ (๑๓๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มิ.ย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑) ๑๑๕ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลงในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๖๔ (๕๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มิ.ย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑) ๑๙ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ ก.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก มีความถี่คงที่ (๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มิ.ย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑) ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวมากว่า ๒ สัปดาห์แล้ว สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างที่คงที่ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ Declaration International Ulema Conference for Peace and Security in Afghanistan

      ในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ ก.ค. ๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๕๔ (๒๒ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มิ.ย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑) ๑๐ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ) โจรใต้ป่วนตากใบ! วางระเบิดเสาไฟฟ้า ๒ ต้นบ้านตะปอเยาะ และ ) คนร้ายประกบยิงทหารหน่วยพัฒนาฯที่เจาะไอร้องดับ ๑

      ในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ ก.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๒๕ (๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มิ.ย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑) ๑๓ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มิ.ย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) กอ.รมน. แจงแผนเบตง ๖๑ เดินหน้าสร้างสันติสุขชายแดนใต้, ) กระทรวงการต่างประเทศตอบโต้ TIME ชี้คนไทยไม่เรียก 'สฤษดิ์น้อย' ต้องเรียก 'ลุงตู่', ) สร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน โจทย์ใหญ่ “อนาคตพลังงานไทย” และ ) Centuries in the making: Will Thailand build a 100 km canal? ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ ก.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๕๐ (๑๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มิ.ย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑) ๕ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๕ (๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มิ.ย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑) ๓ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) OIC Secretary General Condemns Terrorist Attack in Mogadishu, ) OIC Condemns Terrorist Attack on Tunisian National Guard Patrol, ) กองบังคับการควบคุม กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอบรมแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ) OIC Strongly Condemns Two Suicide Attacks in Peshawar and Jalalabad ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) ระเบิดสวนยาง เสียงดังที่เงียบงัน ณ จังหวัดชายแดนใต้, ) ยางก็ถูก ระเบิดก็บ่อย ชาวบ้านได้แค่คอย...เมื่อไหร่ใต้สงบ และ ) คอลัมน์: เหนี่ยวไก: เบนเข็มป่วนใต้

      ในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ ก.ค. ๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๕ (๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มิ.ย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑) ๒๐ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๕๐ (๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มิ.ย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑) ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ปีทองผลไม้ใต้ ราคาพุ่งรอบ ๑๐ ปี, ) เปิดวาร์ปบินเบตงปี ๖๓ ตั้งกลางหุบเขาสวยสุด, ) ปรับโฉมท่าเรือปัตตานีรับโลจิสติกส์ กันคลื่นยกพื้นหลังคาอินเตอร์, ) โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ระยะที่ ๒, ) ปลากุเลาตัวชี้วัดเศรษฐกิจชุมชน, ) สมคิดเร่งประมูลระบบราง ๑๓โครงการ ๗.๕ แสนล้าน, ) เปิดประมูลทะเบียนเลขสวย สุพรรณบุรี : ยะลา ยอดทะลุหลักล้าน!, ) ศอ.บต. กระตุ้น น.ศ.จังหวัดชายแดนใต้ พัฒนาทักษะรองรับท่องเที่ยว-การค้า-โลจิสติกส์, ) พาณิชย์ เปิดงานโครงการประชารัฐ ๔ สร้าง, ๑๐) พบต้นทุเรียนขนาด ๑๐ คนโอบ อายุกว่า ๑๐๐ ปี ชาวบ้าน สนใจปลูก แทนยางพารา, ๑๑) Airbnb ผนึก “ท้องถิ่น” ปล่อยเช่าบ้านพัก-กระจายรายได้ และ ๑๒) หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ จากกองทัพภาคที่ ๓ เร่งปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทาง บ้านยีลาปัน - บ้านคอลอกาเอ อำเภอบังนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อเตรียมส่งมอบก่อนปลายเดือนสิงหาคมนี้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ลงทุน ๗ จังหวัดใต้วูบหนัก ขอบีโอไอ ๕ เดือนแรกลดลง ๕๘%

Trending

อาเซียนมอง จชต.

asian

      เป็นไปตามความคาดหมายประเด็นข่าวเหตุการณ์ปฏิบัติการช่วยชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ ครองพื้นที่ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยในพื้นที่ข่าวโลก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรอบสัปดาห์นี้ ส่วนประเด็นข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่สื่อต่างประเทศพบเฉพาะในสื่อมาเลเซีย และ Benarnews สื่ออเมริกันที่ให้น้ำหนักการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้
      ประเด็นการแต่งงานระหว่างชายชาวมาเลเซียวัย ๔๑ ปีกับเด็กหญิงไทยวัย ๑๑ ปี ชาว อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน เป็นประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการรายงานในสื่อมาเลเซียมากที่สุด โดยเจ้าบ่าวชาวกลันตันวัย ๔๑ ปีได้ถูกสั่งปรับเป็นเงิน ๑,๘๐๐ ริงกิต เนื่องจากสำนักงานทะเบียนสมรส และการหย่าร้างแห่งรัฐกลันตันพบว่า ชายชาวมาเลเซียวัย ๔๑ ปี ไม่ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตแต่งงานกับเด็กหญิงที่มีอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดไว้ที่ ๑๖ ปี อีกทั้งไม่มีเอกสารยินยอมให้แต่งงานจากภรรยาคนที่ ๑ และ ๒ ขณะเดียวกันนางวันอาซีซะห์ อิสมาอิล รองนายกรัฐมนตรี เรียกร้องขอให้เคารพความเป็นส่วนตัวของเด็กทั้งเจ้าสาววัย ๑๑ ปี และลูกๆของครอบครัวเจ้าบ่าว
      ส่วนประเด็นอื่นๆ มีเพียง ๒ ประเด็น คือ เหตุคนร้ายลอบใช้อาวุธปืนยิงทหารหน่วยทหารพัฒนาเสียชีวิตที่ จ.นราธิวาส โดยรายงานข่าวชิ้นนี้ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุเกิดใน อ.เจาะไอร้อง พื้นที่ที่เตรียมประกาศเป็นพื้นที่ปลอดภัยนำร่อง และ Bernama สำนักข่าวทางการมาเลเซีย อ้างคำให้สัมภาษณ์ พลโทปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔ ระบุ ขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนมีนักกการเมืองท้องถิ่นและผู้มีอิทธิพลสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง

อินโฟกราฟิก