วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ พ.ค. ๖๒

 27 พ.ค. 2562 12:02 น. | อ่าน 559
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ พ.ค. ๖๒

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ พ.ค. ๖๒

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ พ.ค. ๖๒

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ พ.ค. ๖๒

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ พ.ค. ๖๒

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ พ.ค. ๖๒

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ พ.ค. ๖๒

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๗๙ ข่าว จากที่มี ๒๒๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. อาชญากรรมในพื้นที่:
ยิงโหด! หนุ่มช่างสักเบ้าตาทะลุเสียชีวิต ตร. คาดเอี่ยวขบวนการยาเสพติด
2. การพูดคุยเพื่อสันติสุข: แกนนำ BRN ในมาราปาตานีลาออกจากการเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยฯ
3. เหตุร้ายรายวัน: ดักยิงประธานสภา อบต.ดับ เศร้าเจอแม่ก่อนลากลับบ้าน
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การเยียวยา
: อีกกลไก ชายแดนใต้ กลุ่มสตรีหม้าย ร่วม ดับไฟ-ฟื้นสันติ
2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ) ยะลาจัดงานสมโภชหลักเมือง, ) ศอ.บต. ปล่อยคาราวานสินค้าธงฟ้าช่วยประชาชน, ) นักลงทุนจีนตั้งโรงงานมูลค่า ๗๐๐ ล้าน., ) นิคมยางพาราเริ่มเนื้อหอมต่างชาติขยับลงทุน, ) เอ็นไอเอหนุนนวัตกรรมเพื่อสังคมเปิดรับผลงานเพิ่มใน ๓ พื้นที่, ) สนามบินเบตงคืบแล้ว ๘๕% พร้อมเปิดให้บริการ มิ.ย. ๖๓, ) ทุเรียนภาคใต้ปีนี้ ให้ผลผลิตกว่า ๔.๔ แสนตัน เพิ่มขึ้น ๔๖% เหตุราคาดี จีนต้องการสูง และ ) เปิดโฉม ๕๐ ทีม 'อาชีวศึกษา' ชิงแชมปสุดยอดสตาร์ทอัพระดับประเทศ
3. ยาเสพติด: ) แม่ทัพภาคที่ ๔ แถลงผลการจับคุมคดียาเสพติดรายใหญ่ สามารถยึดของกลาง และยึดทรัพย์ รวมมูลค่ากว่า ๒๐๐ ล้านบาท และ ) รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดในห้วง (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน: ) รวบเครือข่ายค้ามนุษย์ชาวพม่า, ) มทภ.๔ ย้ำชัดใช้ กม. คืนสันติสุขสู่แดนใต้, ) ตร.ยะลาลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุยิงประธาน อบต. พุ่งเป้าขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น, ) กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้าเผยเหตุความไม่สงบช่วงเดือนรอมฎอนลดลงกว่า ๖๐% และ ) ลุยเข้มปราบแก๊งมอดไม้! เหิมหนักรุกตัดไม้เผาป่าสงวนฯ เบตง
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๓.๑๕ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒) เป็น ๒.๗๘ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๗๙ ข่าว จากที่มี ๒๒๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ไม่มีข่าวเชิงบวกทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ "สุกรี ฮารี" ไขก๊อกหัวหน้าคณะพูดคุยฯฝั่ง "มาราฯ" จับตารื้อสองฝ่าย

      ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๓ ข่าว จากที่มี ๘ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ดักยิงประธานสภา อบต. ดับ เศร้าเจอแม่ก่อนลากลับบ้าน

     ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๓ ข่าว จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) พปชร. ประเคนให้ ๑๔ เก้าอี้! อ่อย ปชป-ภูมิใจไทย ) ส.ส.มุสลิมเข้าสภา "เพชรดาว โต๊ะมีนา" จากงานเยียวยาสู่ถนนการเมือง และ ) คอลัมน์: ท่องยุทธภพ: เช็กกำลัง ปชป. '๕๒ ส.ส.' ก๊กไหนใหญ่สุด ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ คอลัมน์: บทความพิเศษ: ส.ว.ชายแดนใต้ข้อคิดเห็นและความคาดหวังรวมทั้งกลไกติดตาม

      ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๓๙ ข่าว จากที่มี ๗๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) ตร.ชายแดนภาคใต้ฝึก 'โดรน' เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ) รวบเครือข่ายค้ามนุษย์ชาวพม่า ) มทภ.๔ ขอชุมชนพูดความจริงคืนสันติสุขสู่ชายแดนใต้ ) มทภ.๔ ย้ำชัดใช้ กม. คืนสันติสุขสู่แดนใต้ ) ตร.ยะลาลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุยิงประธานอบต. พุ่งเป้าขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น ) กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้าเผยเหตุความไม่สงบช่วงเดือนรอมฎอนลดลงกว่า ๖๐% ๗) ลุยเข้มปราบแก๊งมอดไม้! เหิมหนักรุกตัดไม้เผาป่าสงวนฯ เบตง ๘) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ชี้แจง ทำความเข้าใจกรณีเพจ : Wartani ได้ทำการโพสต์ภาพพร้อมข้อความบิดเบือน กรณี “เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว” ที่อำเภอจะแนะ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว น.ส.ไฟรุส มูซอ ๙) แม่ทัพภาคที่ ๔ รุกเดินหน้าเข้าหาพูดคุย ผู้นำ ๔ เสาหลัก ร่วมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ ๑๐) แม่ทัพภาคที่ ๔ ลงพื้นที่ "บันนังสตา" พักค้างแรมรับฟังปัญหา "ร่วมทุกข์ ร่วมสุข" กับชาวบ้าน และ ๑๑) แม่ทัพภาคที่ ๔ ย้ำชัด บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มกำลัง ตั้งเป้าเปลี่ยนหมู่บ้านสีแดงให้เป็นสีขาว ลดความหวาดระแวง สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายชาวไทยพุทธในพื้นที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ) สะเทือนใจล้านความรู้สึก! ไม้ยักษ์ป่าแดนใต้ถูกตัด-เผา ) หวังเสียง ส.ส. สะท้อนถึงฝ่ายมั่นคง ได้ 'สำเหนียก' ข้อเท็จจริง ตอบโจทย์ดับไฟใต้ ) เสียงร้องความบอบช้ำ ๑๕ ปีชายแดนใต้ รอมฎอนเวลาวิกฤติข่าวลวงถูกฝังลึก-รัฐมืดแปดด้าน และ ) น้ำมันเถื่อนผุดโผล่เกลื่อนพื้นที่ทะลักเกือบทิ่มตาผลจับน้อยสวนทางเงินสูงลิ่ว

      ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ พ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๔๕ ข่าว จากที่มี ๓๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบ ทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ พ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ) โรงตึ๊งยะลาจัดโปรลดดอกเบี้ย ) ยะลาจัดงานสมโภชหลักเมือง ) ศอ.บต. ปล่อยคาราวานสินค้าธงฟ้าช่วยประชาชน ) สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ส่งเสริมเกษตรกร ผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง ช่วยลดต้นทุน ฟื้นฟูคุณภาพดิน ) ทบ.ถกสกัดลอบนำเข้าปาล์ม ) 'จากแดนไกล' คอลเลคชั่นผ้าไทย'ไม่เหมือนเดิม' เพราะกล้าที่จะเปลี่ยน ๗) นักลงทุนจีนตั้งโรงงานมูลค่า ๗๐๐ ล้าน. ๘) นิคมยางพาราเริ่มเนื้อหอมต่างชาติขยับลงทุน ๙) เอ็นไอเอหนุนนวัตกรรมเพื่อสังคมเปิดรับผลงานเพิ่มใน ๓ พื้นที่ ๑๐) สนามบินเบตงคืบแล้ว ๘๕% พร้อมเปิดให้บริการ มิ.ย. ๖๓ ๑๑) ทุเรียนภาคใต้ปีนี้ ให้ผลผลิตกว่า ๔.๔ แสนตัน เพิ่มขึ้น ๔๖% เหตุราคาดี จีนต้องการสูง ๑๒) เปิดโฉม ๕๐ ทีม 'อาชีวศึกษา' ชิงแชมปสุดยอดสตาร์ทอัพระดับประเทศ และ ๑๓) คอลัมน์: จิระพงค์ เต็มเปี่ยม: สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้

Comment