วันจันทร์ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔

 29 มี.ค. 2564 11:18 น. | อ่าน 225
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๐-๒๖ มี.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๙ ข่าว จากที่มี ๑๑๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓-๑๙ มี.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๙ ข่าว จากที่มี ๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓-๑๙ มี.ค. ๖๔)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน:
อดีตมือปราบน้ำมัน เถื่อนร้องรัฐ!!
2. การยกระดับคุณภาพชีวิต: เยาวชนปัตตานีค้านขยายผังเมือง (โครงการหนองจิก)
3. เหตุร้ายรายวัน: ๑) โจรใต้ยิง ชาวบ้านดับ ขณะหาของป่า ๒) โจรใต้ลอบกัดกดบึ้ม ตร.ท่องเที่ยวเจ็บ 2 นาย สะพัดขนอาวุธตุนจ้องป่วน หลายพื้นที่ ๓) บึ้มป่วนยะลา-เผายาง ปลัด-รอ.เจ็บระนาว 8 ๔) พบระเบิดชนิดขว้าง MK2 ผูกติดกับต้นไม้ในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา และ ๕) ลอบเผารถบดถนน
4. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) น้ำตา ชาวสวนยางใต้...เจอโรคใบร่วงทำผลผลิตวูบสวนทางยางแพง และ ๒) รง.เฟอร์ฯสะดุดซ้ำ ฮือค้านเปลี่ยนผังเมือง
5. การเมือง: ๑) ชิงนายกเล็กตากใบเดือด! ทีมผู้สมัครบุกขวาง กกต.ตรวจป้ายหาเสียง และ ๒) รายงานพิเศษ: ปล่อย 'ไอซีอาร์ซี' ชนะใน เกมต่างประเทศ อนาคตของจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นอย่างไร
6. เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.: ทวี สอดส่อง' ลั่นอย่าให้ผู้สั่งการลอยนวล ปม ' จีที 200-อัลฟา 6 'โยง '2 ป.'
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การเมือง:
ปัตตานีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมเดินรณรงค์ เลือกตั้งเทศมนตรี
2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: บัญชานายกฯ แจ้ง ศอ.บต.เดินหน้านิคมจะนะ ให้ยึดมติ ครม.อย่างเคร่งครัด
3. สิทธิมนุษยชน: กสม. ชี้กรณีผู้ก่อเหตุยิงโจมตีป้อม ชรบ. ยะลา เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แนะมหาดไทย,ศอ.บต.,สมช. ร่วมกันปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
4. ยาเสพติด: สกัดจับยานรกลอตใหญ่ไอซ์-ยาบ้าซุกรถบัส ๖ ล้อมูลค่ารวมกว่า ๑ พันล้าน บ. อีกคดี ตชด. ยึด ๔ ล้านเม็ด
5. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ปะทะสนั่นดับแกนอาร์เคเค แฉประวัติโชก-มี 5 หมายจับ และ ๒) โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน.แจงเหตุวิสามัญคนร้ายปล้นรถยิงปะทะเจ้าหน้าที่

      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๒๔ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓-๑๙ มี.ค. ๖๔)  เป็น ๑.๖๙ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีข่าวเชิงบวก ๑๐๙ ข่าว จากที่มี ๑๑๖ ข่าวในสัปดาห์ ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๓๙ ข่าว จากที่มี ๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

      ในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข  ๑ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบในช่วง ๑๓ - ๒๖ มี.ค. ๖๔ สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้  ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ คณะพุดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ จัดเวทีเสวนาผู้นำศาสนา นักการเมือง นักวิชาการ ตัวแทนภาคเอกชน และตัวเครือข่ายประชาชน ร่วมสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะในการสร้างสันติสุขในพื้นที่

      ในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๒๑ ข่าว จากที่มี ๘ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) โจรใต้ยิง ชาวบ้านดับ ขณะหาของป่า ๒) โจรใต้ลอบกัดกดบึ้ม ตร.ท่องเที่ยวเจ็บ 2 นาย สะพัดขนอาวุธตุนจ้องป่วน หลายพื้นที่ ๓) บึ้มป่วนยะลา-เผายาง ปลัด-รอ.เจ็บระนาว 8 ๔) พบระเบิดชนิดขว้าง MK2 ผูกติดกับต้นไม้ในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา โชคดีเก็บกู้ได้ทัน และ ๕) เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ลอบเผารถบดถนน

      ในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๖ ข่าว จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๕ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ผู้สมัครอิสระ สท.ยะลาลุยหาเสียง ๒) คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค: โชว์วิสัยทัศน์ ๓) ศึกชิงนายกเล็กปัตตานี แชมป์เก่า 4 สมัยปะทะอดีต ขรก.ญาติบิ๊กเนม และ ๔) ปัตตานีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมเดินรณรงค์ เลือกตั้งเทศมนตรี ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ภาคประชาชนเดินหน้ากดดัน ไล่ 'พล.อ.ประยุทธ์' พ้นนายกฯ ๒) ชิงนายกเล็กตากใบเดือด! ทีมผู้สมัครบุกขวาง กกต.ตรวจป้ายหาเสียง และ ๓) รายงานพิเศษ: ปล่อย 'ไอซีอาร์ซี' ชนะใน เกมต่างประเทศ อนาคตของจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นอย่างไร

      ในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๒๕ ข่าว จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ค่อนข้างคงที่  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ปะทะสนั่นดับแกนอาร์เคเค แฉประวัติโชก-มี 5 หมายจับ ๒) โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน.แจงเหตุวิสามัญคนร้ายปล้นรถยิงปะทะเจ้าหน้าที่ ๓) เจอแล้ว'กระบะ'ถูกปล้น หวั่นทำ 'คาร์บอมบ์' ป่วนใต้ ๔) 'ในหลวง'พระราชทานตะกร้าสิ่งของ มอบแก่ญาติทหารพรานเสียชีวิตชายแดนใต้ ๕) ทบ.สดุดี'อส.ทพ.สกล ปัญญา' ถูกลอบยิงฐาน ตัวไปแต่ยังบริจาคอวัยวะต่อชีวิตผู้อื่น ๖) จนท คุมเข้มจังหวัดชายแดนใต้วันแรกของต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รอบใหม่ครั้งที่ 63 และ ๗) ผบ.พล.ร.15 ให้กำลังใจกำลังพล ตรวจเยี่ยมการฝึก เตรียมความพร้อมของหน่วย ที่จะเข้าปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ อดีตมือปราบน้ำมัน เถื่อนร้องรัฐ!!

      ในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๖ มี.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๒ ข่าว จากที่มี ๒๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ มี.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) สนามบินเบตงขยายรันเวย์โบอิ้ง-แอร์บัส ๒) ชิมช้อปของดีปักษ์ใต้ ๓) แก้โรคใบร่วงยางฯ ระบาด ๔) เกษตรรุกแก้ปัญหา! หนอนเจาะเมล็ดทุเรียนภาคใต้แบบครบวงจร ๕) TPIPP ให้สัญญา จะนะ=สมาร์ทซิตี้ ๖) 'ธรรมนัส' เผย ทำหนังสือถึงนายกฯ อย่าดันทุรังแก้ปมจะนะ แนะกลับไปทำตามมติ ครม.ปี 62 ๗) รมช.เกษตรฯ เตรียมแผนฟื้นฟูการพัฒนาเมืองการค้าชายแดนอำเภอสุไหงโก-ลก ก่อนเปิดประเทศตุลาคม 2564 นี้ ๘) มกอช. สัมมนาส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล www. DGTFarm. com และ ๙) ราคายางพุ่งกิโล ละ 60 บาท 'จุรินทร์' จับมือวุฒิสมาชิกหนุนส่งออกไม้ยาง-หลังคายาง-อาหารฮาลาล ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) น้ำตา ชาวสวนยางใต้...เจอโรคใบร่วงทำผลผลิตวูบสวนทางยางแพง และ ๒) รง.เฟอร์ฯสะดุดซ้ำ ฮือค้านเปลี่ยนผังเมือง

Comment