วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔

 22 ก.พ. 2564 10:13 น. | อ่าน 320
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๓-๑๙ ก.พ. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๓ ข่าว จากที่มี ๑๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖-๑๒ ก.พ. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่ เกี่ยวข้อง กับ จชต.  มีข่าวเชิงลบ ๖๕ ข่าว จากที่มี ๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖-๑๒ ก.พ. ๖๔)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน:
ปืนลั่นเจาะหัวทหารพรานดับ ๑
2. เหตุร้ายรายวัน: การก่อเหตุร้าย เช่น ขว้างระเบิด/วางระเบิด เจ้าหน้าที่ตำรวจ/ทหาร และ การลอบยิงประชาชน ในหลายๆ พื้นที่ ใน จชต.
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: สถานการณ์ระบาดโรคใบร่วงยางพารา
4. การเมือง: การเอื้อประโยชน์พวกพ้องในเรื่องการซื้อที่ดินในโครงการเมืองต้นแบบ จะนะ
5.การพูดคุยเพื่อสันติสุข: "กูรู BRN" แฉเจรจาแค่ไอโอ ใต้ไม่สงบเพราะงบข้าใครอย่าแตะ  

ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน:
๑) การคุมเข้มตามแนวชายแดน และ ๒) การแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน เช่น การลักลอบขนคนต่างด้าว
2. ยาเสพติด:  ทลายเครือข่าย 'แบมะ' ยึด ๔๐ ล้าน
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ : ๑) 'ศอ.บต.'ประชุมแก้โรคใบยางร่วง ระบาด ๕ จว.แดนใต้-นราฯอ่วมสุด, ๒) เตรียมเฮ! สนามบินเบตง ได้ฤกษ์เปิดใช้ปลาย เม.ย. และ ๓) ชาวสงขลาหนุนนิคมจะนะ จี้รัฐบาลเดินหน้าโครงการ หวังแก้ปัญหาความยากจน
4. การพูดคุยเพื่อสันติสุข: บีอาร์เอ็นอัดคลิปลง YouTube ขอบคุณ ๑ ปีพูดคุยสันติสุข
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อ สถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๘๒ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๖-๑๒ ก.พ. ๖๔) เป็น ๑.๒๗ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๓๓ ข่าว จากที่มี ๑๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าว เชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๖๕ ข่าว จากที่มี ๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

      ในช่วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ๑ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ บีอาร์เอ็นอัดคลิปลง YouTube ขอบคุณ ๑ ปีพูดคุยสันติสุข ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ฟัง "กูรู BRN" แฉเจรจาแค่ไอโอ ใต้ไม่สงบเพราะงบข้าใครอย่าแตะ  

      ในช่วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๓๕ ข่าว จากที่มี ๗ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) โจรใต้ ขว้างระเบิดใส่ลานจอดรถข้างแฟลตตำรวจรือเสาะรถยนต์เสียหาย 3 คัน ๒) ปัตตานีบึ้ม ห่างจากกองร้อย ทหารพราน 100 เมตร ความมั่นคงกำชับเฝ้าระวังเข้ม ๓) โจรใต้วางระเบิดทหารพรานบาดเจ็บ 2 รายที่ระแงะ ๔) ประกบยิงหัว ผช.ผญบ.บันนังสตา ฆ่าชิงอาวุธปืนหลบหนี ๕) ครบ 8 ปีวิสามัญ 16 ศพ โจรใต้รัวถล่มใส่จุดสกัด สภ.บาเจาะ ๖) คนร้ายบุกยิงอดีตสมาชิก อบต. ขณะล้างรถหน้าบ้านเสียชีวิต ๗) ปะทะเดือด! กราดยิงจุดตรวจ อ.กะพ้อ จนท.ยิงตอบโต้ทำคนร้ายล่าถอย ๘) คนร้ายบุกใช้อาวุธปืน สงครามยิงใส่แฟลตตำรวจ'สภ.จ๊ะกว๊ะ' เชื่อฝีมือกลุ่มค้ายา ๙) โจรใต้ใช้เอ็ม19-9 ม.ม. ยิงถล่มตู้ยามจุดสกัดข้าง สภ.บาเจาะ และ ๑๐) ป่วน '3จว.' ใต้! ซุ่มยิง 'โรงพัก' ถล่มค่ายทหาร

      ในช่วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑๒ ข่าว จากที่มี ๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑๘ ข่าว จากที่มี ๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เปิดศึกชิงเก้าอี้นายก-สมาชิกสภาเทศบาลนครยะลา และ ๒) 'ประสาน' นำทีมลุยพื้นที่'จะนะ' เก็บข้อมูลรับมือศึกซักฟอก ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ไฟลนก้น! รัฐบาลยกขบวนลงพื้นที่ จะนะหาข้อมูลรับมือศึกอภิปราย ๒) 'นิพนธ์'พร้อมแจงได้ทุกเรื่องทั้งปมเมืองต้นแบบจะนะ 'ศรีสุวรรณ'ยื่นสอบสมัย นายก อบจ.สงขลา ๓) 255 คณาจารย์ 31 สถาบันล่าชื่อเคลื่อนไหวเรียกร้องประกันตัว 4 แกนนำราษฎร และ ๔) รายงานพิเศษ: สถานการณ์'ไฟใต้'เงียบนิ่ง ซึมลึก การสร้างรั้วชายแดนไทย-มาเลย์ คือสิ่งจำเป็น

      ในช่วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๗ ข่าว จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าว จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) แกะรอยล่าจับโจรใต้เหิม ๒) แม่ทัพภาคที่ 4 คุมเข้มแนวชายแดนค ๓) คอลัมน์ มุมบริการ: กรมการปกครองมอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2563 ๔) รวบ 2 หนุ่มไทยขับเก๋งขน 4 มาเลย์ลักลอบเข้าเมือง ๕) ตร.ขุดรากถอนโคนแก๊งลอบขนต่างด้าว ตะครุบเอเย่นต์ทั่วประเทศ 'เหนือจรดใต้' และ ๖) ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานปี 2564 แก้ไขปัญหาความมั่นคง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ คอลัมน์ ข่าวสั้น: ปืนลั่นเจาะหัวทหารพรานดับ 1

      ในช่วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มี ๓๗ ข่าว จากที่มี ๑๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ม.อ.เปิดหลักสูตรใหม่ตอบโจทย์ธุรกิจฮาลาล ๒) 'ศอ.บต.'ประชุมแก้โรคใบยางร่วง ระบาด 5 จว.แดนใต้-นราฯอ่วมสุด ๓) ขยายมาตรการ 3 ปี ดึงลงทุน ฟื้น ศก.จังหวัดชายแดนใต้ ๔) เครือข่ายจะนะ อาสาพัฒนาฯ เรียกร้องให้คณะอนุกรรมการฯ เร่งรัดเดินหน้าโครงการจะนะเมืองต้นแบบฯ ๕) บริหารดี 'จุรินทร์' นำประกันรายได้ผ่าน ครม.ทุกตัว เดินหน้ามุ่งช่วยเกษตรกร ล่าสุดปาล์มทะลุ 7.50 บาท ๖) เตรียมเฮ! สนามบินเบตง ได้ฤกษ์เปิดใช้ปลาย เม.ย. ๗) เกษตรฯเสริมแกร่งอาชีพเกษตรชายแดนใต้ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน ๘) แปลกนัก 'มาดู กาตง' ขนมพื้นบ้านชาวมุสลิมชายแดนใต้ ๙) ซีอาร์จี ส่งแบรนด์ อานตี้แอนส์ ขยายธุรกิจอาหารใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ ๑๐) พช.นราธิวาส ส่งมอบวัสดุสนับสนุนกลุ่มผลิตของที่ลึกจากไม้มะขาม ให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านซือเลาะ อ.รือเสาะ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ สถานีเกษตร-สิ่งแวดล้อม : จับตา...โรคใบร่วง ยางพาราระบาด!

Comment