วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔

 01 ก.พ. 2564 10:40 น. | อ่าน 236
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๓-๒๙ ม.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๔ ข่าว จากที่มี ๑๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ ม.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๐ ข่าว จากที่มี ๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ ม.ค. ๖๔)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การเมือง:
 รายงานพิเศษ: จับตาไฟใต้! หลัง 'โอไอซี' ยกสถานะ 'BRN'
2. การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ และ ชาวบ้านจี้รัฐ แก้ปัญหาโครงการ ขุดลอกอ่าวปัตตานีกระทบระบบนิเวศและการหาเลี้ยงชีพ
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: สำรวจราคาพริกตลาดเบตงพุ่งสูงเท่าตัว เผยอากาศแปรปรวนทำผลผลิตน้อยต้องสั่งจากราชบุรี
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การช่วยเหลือประชาชน:
 การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยของหน่วยงานราชการ และภาคส่วนต่างๆ
2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน : ๑) ส่องสไตล์ ผบ.เหล่าทัพสายบู๊ เล่นบทบุ๋นกลางพายุการเมือง 'บิ๊กตู่-บิ๊กบี้-บิ๊กแก้ว' กระชับพื้นที่หัวใจ และความแกร่งของทัพ 4, ๒) สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโชว์ฝีมือบุกทลาย เครือข่ายขนโรฮีนจา, ๓) 'บิ๊กป้อม'เหยียบเบรก ชะลอนำเข้า แรงงานต่างด้าว ข้อมูลมาเฟีย-กินหัวคิวทะลัก, ๔) ฝ่ายความมั่นคง บูรณาการร่วมฝ่ายปกครอง พื้นที่ชายแดน จ.นราธิวาส ตรวจเข้มสกัดลักลอบ เข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกันโควิด-19 และ ๕) 5 ปี! ฟันอาญาตำรวจ 6 นาย-วินัย 49 นาย เอี่ยวลักลอบขนแรงงาน ต่างด้าวเข้าไทย
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) การแก้ไขปัญหาโรคระบาด และปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับยางพารา และ๒) การจับกุมเรือประมงเวียดนามที่ลักลอบเข้ามาทำประมงในเขตน่านน้ำไทย ๓) นรม. ตั้ง ธรรมนัส ประธานคณะกรรมการสอบโครงการเมืองต้นแบบฯ
4. การเมือง: กกต.สั่งเลือกตั้งซ่อม อบจ.ใหม่ ๑๘ จังหวัด ๗ ก.พ.นี้
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวก ที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๒.๕๑ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔) เป็น ๒.๙๑ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔  มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๐๔ ข่าว จากที่มี ๑๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๐ ข่าว จากที่มี ๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔) สำหรับในมิติ ของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๑๖ - ๒๙ ม.ค. ๖๔ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข สำหรับในมิติ ของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔ ไม่มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน จากที่มี ๒ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๓ ข่าว จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เปิดรายชื่อหน่วยเลือกตั้ง อบจ. และ ๒) ด่วน! กกต.สั่งเลือกตั้งซ่อม อบจ.ใหม่ 18 จังหวัด 7 ก.พ.นี้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ รายงานพิเศษ: จับตาไฟใต้! หลัง'โอไอซี'ยกสถานะ 'BRN'

      ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๒ ข่าว จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ค่อนข้างคงที่  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบ จากที่มี ๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ส่องสไตล์ ผบ.เหล่าทัพสายบู๊ เล่นบทบุ๋นกลางพายุการเมือง 'บิ๊กตู่-บิ๊กบี้-บิ๊กแก้ว' กระชับพื้นที่หัวใจ และความแกร่งของทัพ 4 ๒) สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโชว์ฝีมือบุกทลาย เครือข่ายขนโรฮีนจา ๓) 'บิ๊กป้อม'เหยียบเบรก ชะลอนำเข้าแรงงานต่างด้าว ข้อมูลมาเฟีย-กินหัวคิวทะลัก ๔) ฝ่ายความมั่นคง บูรณาการร่วมฝ่ายปกครอง พื้นที่ชายแดน จ.นราธิวาส ตรวจเข้มสกัดลักลอบ เข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกันโควิด-19 และ ๕) 5 ปี! ฟันอาญาตำรวจ 6 นาย-วินัย 49 นาย เอี่ยวลักลอบขนแรงงาน ต่างด้าวเข้าไทย

      ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๗ ข่าว จากที่มี ๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เร่งแก้ไขปัญหาการระบาดใบร่วงยางพารา ๒) เร่งแก้ไขปัญหาการระบาด ใบร่วงยางพารา ๓) มหานครคลองไทย มหานครหลวงแห่งความมั่งคั่งของโลก ๔) 'นิพนธ์'ไม่หวั่นมีชื่อถูกซักฟอก แจงได้หมด ดักคอ'ธนาธร-ก้าวไกล'ลงพื้นที่ยิบ หาข้อมูลโครงการจะนะ ๕) รมช.มนัญญา เยี่ยมชมกระบวนการ ผลิตแบริเออร์ ของสหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะลุ จำกัด พร้อมสนับหนุนโครงการใช้ยางในภาครัฐ ๖) ครม.อนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน 3 จว.ชายแดนใต้ 4 อำเภอ จว.สงขลา ๗) เรือ ต.112 จับกุมลูกเรือ ประมงเวียดนามคราดปลิง พร้อมรวบ4ผู้ต้องหาก่อนตรวจเข้มโควิด-19 ๘) แรงงานจังหวัดปัตตานี เร่งประชาสัมพันธ์ ภารกิจ และมาตรการช่วยเหลือช่วงโควิต ๙) 'บิ๊กตู่' เซ็นตั้ง 'ธรรมนัส' ประธาน กก. สอบโครงการเมืองต้นแบบ อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ และ ๑๐) เทศบาลเมืองเบตงเริ่มประดับประดา โคมไฟต้อนรับเทศกาล ตรุษจีน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ สำรวจราคาพริกตลาดเบตงพุ่งสูงเท่าตัว เผยอากาศแปรปรวน ทำผลผลิตน้อยต้องสั่ง จากราชบุรี

Comment