วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ก.พ. ๖๓

 02 มี.ค. 2563 14:29 น. | อ่าน 332
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ก.พ. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ก.พ. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ก.พ. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ก.พ. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ก.พ. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ก.พ. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ ก.พ. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๗๕ ข่าว จากที่มี ๗๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การพูดคุยเพื่อสันติสุข:
ตรวจสอบเส้นทางการ 'พูดคุย' ที่บีอาร์เอ็นชนะตั้งแต่ยังไม่เริ่ม ผู้กำหนดเกมเป็น 'ต่างชาติ' ที่ต้องการเห็นการแบ่งแยก
2. เหตุร้ายรายวัน: แฉบึ้มสะบ้าย้อยเป็น จยย.บอมบ์ ยอดคนเจ็บพุ่ง ๑๐ ราย เด็ก ๓
3. การเมือง: ๑) 'กมลศักดิ์' ชี้ 'บิ๊กตู่' ล้มเหลวแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้-ปัญหายาเสพติด, ๒) มอ.ปัตตานี นัด แฟลชม็อบ พรุ่งนี้! และ ๓) รายงานพิเศษ: มุมมองต่อปฏิบัติการ'ไอโอ'ของรัฐ
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. ยาเสพติด :
ยะลาจับเครือข่ายยาบ้า
2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) สุดขอบฟ้าท้าเที่ยวไทย: เบตง อัยเยอร์เวง, ๒) กาแฟธารโตพืชเศรษฐกิจที่เติมเต็มเรื่องในอดีต, ๓) ท้องถิ่นพูด: ฉัตรชัย กิติไพศาล ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา 'การพัฒนากาแฟในอ.ธารโต-เบตง', ๔) SME D Bank ลงพื้นที่เยี่ยมกิจการลูกค้า หนุนเข้าถึงสินเชื่อ SME D ยกกำลัง ๓พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบาย สาขานราธิวาส และ ๕) รายงาน: 'ยักษ์ปิโตรเคมี' กว้านที่ดิน ๑.๗ หมื่นไร่ ร่วมปั้นภาคใต้สู่'ศูนย์กลางพลังงานโลก'
3. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน:  ๑) ทหารปะทะรอบ ๒ ไล่ล่าบนเขาตะเวดับแนวร่วมเพิ่ม ๑, ๒) นราธิวาสกู้ทันระเบิดฝัง จยย., ๓) มีชุดสร้างหลักฐาน เท็จหลัง ก่อเหตุ...หนึ่งในสาเหตุต้องใช้ กม.พิเศษดับไฟใต้, ๔) 'เลขาฯสมช.' ระบุ รอ 'กอ.รมน.ภาค ๔' แจงเหตุวิสามัญคนร้าย เขาตะเว และ ๕) รู้ตัวมือวางระเบิด จยย.บอมบ์ สะบ้าย้อย ฝีมือ'อุสมัน เจ๊ะมิน'
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๓๖ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ -๒๑ ก.พ. ๖๓) เป็น ๑.๖ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๗๕ ข่าว จากที่มี ๗๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๓๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕- ๒๑ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

      ไม่มีข่าวเชิงบวก ทั้งในช่วงสัปดาห์นี้ (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ตรวจสอบเส้นทางการ 'พูดคุย' ที่บีอาร์เอ็นชนะตั้งแต่ยังไม่เริ่ม ผู้กำหนดเกมเป็น 'ต่างชาติ' ที่ต้องการเห็นการแบ่งแยก  

      ในช่วงวันที่ ๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑๒ ข่าว จากที่มี ๑๐ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ แฉบึ้มสะบ้าย้อยเป็น จยย.บอมบ์ ยอดคนเจ็บพุ่ง ๑๐ ราย เด็ก ๓

      ในช่วงวันที่ ๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑ ข่าวจากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑๙ ข่าว จากที่ไม่มีข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ กอ.รมน.แจง ๒ รอบ ย้ำไม่ใช่เจ้าของเว็บ Pulony  ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) 'กมลศักดิ์' ชี้ 'บิ๊กตู่' ล้มเหลวแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้-ปัญหายาเสพติด ๒) มอ.ปัตตานี นัด แฟลชม็อบ พรุ่งนี้! และ ๓) รายงานพิเศษ: มุมมองต่อปฏิบัติการ'ไอโอ'ของรัฐ

      ในช่วงวันที่ ๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๓๐ ข่าว จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  เพิ่มขึ้น  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบฯ ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลงภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ทหารปะทะรอบ ๒ ไล่ล่าบนเขาตะเวดับแนวร่วมเพิ่ม ๑ ๒) นราธิวาสกู้ทันระเบิดฝัง จยย. ๓) มีชุดสร้างหลักฐาน เท็จหลัง ก่อเหตุ...หนึ่งในสาเหตุต้องใช้ กม.พิเศษดับไฟใต้ ๔) 'เลขาฯสมช.' ระบุ รอ 'กอ.รมน.ภาค4' แจงเหตุวิสามัญคนร้าย เขาตะเว และ ๕) รู้ตัวมือวางระเบิด จยย.บอมบ์ สะบ้าย้อย ฝีมือ'อุสมัน เจ๊ะมิน'

      ในช่วงวันที่ ๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ๑๕ ข่าว จากที่มี ๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบ ทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) สุดขอบฟ้าท้าเที่ยวไทย: เบตง อัยเยอร์เวง ๒) กาแฟธารโตพืชเศรษฐกิจที่เติมเต็มเรื่องในอดีต ๓) ท้องถิ่นพูด: ฉัตรชัย กิติไพศาล ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา 'การพัฒนากาแฟในอ.ธารโต-เบตง' ๔) SME D Bank ลงพื้นที่เยี่ยมกิจการลูกค้า หนุนเข้าถึงสินเชื่อ SME D ยกกำลัง 3 พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบาย สาขานราธิวาส และ ๕) รายงาน: 'ยักษ์ปิโตรเคมี' กว้านที่ดิน1.7หมื่นไร่ ร่วมปั้นภาคใต้สู่'ศูนย์กลางพลังงานโลก'

Comment