กิจกรรมทำบุญและมอบทุนการศึกษาชุมชนไทยพุทธบ้านบือแนลาแล อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

 18 ส.ค. 2556 04:23 น. | อ่าน 1230
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

วันนี้ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนไทยพุทธบ้านบือแนลาแล หมู่ที่ ๒ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจยะลาและหน่วยเฉพาะกิจยะลา ๑๓ ร่วมกับประชาชนชาว ไทยพุทธ จัดกิจกรรมทำบุญและมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรชุมชนไทยพุทธในพื้นที่อำเภอกรงปินัง ซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้คำนึงถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชน อันจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้า สำหรับกิจกรรมทางหน่วยได้นิมนต์พระสงฆ์มากระทำพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้เห็นถึงหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี ปราการ ชลยุทธ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนชุมชนไทยพุทธที่มีฐานะยากจนและมีเกณฑ์การเรียนดี จำนวน ๑๐ ทุน อีกทั้งได้มอบพระพุทธรูปประจำชุมชน ให้กับพี่น้องชุมชนไทยพุทธบ้านบือแนลาแล เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประจำชุมชน ท่ามกลางความยินดีของพี่น้องในพื้นที่เป็นอย่างมาก พลตรี ปราการ ชลยุทธ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา กล่าวว่า โครงการได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะชุมชนไทยพุทธเท่านั้น ในส่วนของศาสนาอิสลามก็ได้จัดขึ้นตลอดในห้วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา สำหรับชุมชนไทยพุทธบ้านบือแนลาแลเป็นชุมชนเดียวที่อยู่ในอำเภอกรงปินัง ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นสร้างความสัมพันธ์อันที่ระหว่างเจ้าหน้าที่ รัฐและประชาชน พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือร่วมใจอันจะทำให้พื้นที่สงบสุขอีกด้วย

ที่มา: southpeace.go.th
Comment
Related