วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

Trending

12 ก.พ. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ดำเนินธุรกิจผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ในประเทศไทยมานานกว่า 20 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้าธุรกิจ ชุมชน และสังคม มาโดยตลอด SYS ได้จัดตั้งโครงการ SYS Education Fund ขึ้น เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดโอกาสทางการศึกษา มีความประพฤติดี กตัญญูกตเวที และมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ...

..อ่านต่อ
12 ก.พ. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.ปัตตานี ร่วมเปิดกิจกรรม สถาบันปอเนาะรวมพลังต้านยาเสพติด โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ที่สถาบันปอเนาะสะนอดารุสสาลาม ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยสมาคมสถาบันปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตระหนัก ถึงปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามความมั่นคง ทำลาย สังคม และประเทศชาติ เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาความไม่สงบ ในพื้นที่จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ในการป้องกันและเฝ้าระวัง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะนำแนวทาง และหลักการอิสลามมาประยุกต์ใช้ในการป้อง...

..อ่านต่อ
12 ก.พ. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากการเป็นทนายความได้ทำงานทางสังคมในพื้นที่มากว่า 10 ปี ได้รับเรื่องร้องเรียนมากมายต่อการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็ได้ช่วยเหลือในแง่กระบวนการยุติธรรม และได้เห็นว่าประชาชนยังไม่เข้าใจกฎหมาย รวมทั้งเรื่องสิทธิของตัวเองมากพอ ในพื้นที่ความขัดแย้งนั้นทุกประเทศไม่สามารถใช้อำนาจรัฐแก้ปัญหาได้ในทุกเรื่อง ไม่สามารถใช้ข้อกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ ดังนั้นจำเป็นต้องให้ประชาชนมีความเข้าใจในประเด็นกฎหมายเหล่านั้นด้วย ตรงนี้เราสามารถสร้างกลไกทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากอำนาจของประชาชนได้...

..อ่านต่อ
12 ก.พ. 62
คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: เที่ยวปัตตานีอาเซียน หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ปัตตานี - นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.ปัตตานี เปิดเผยว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน "กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี" ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ ที่บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง ถนนอาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน --จบ-- --มติชน ฉบับวันที่ 13 ก.พ. 2562 (กรอบบ่าย)-- News Code: das ge...

..อ่านต่อ
12 ก.พ. 62
'ปิดทองฯ'แนะเพิ่มมูลค่าทุเรียนใต้ หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

กรุงเทพธุรกิจ "ปิดทองฯ" หนุนเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มทุเรียนแกะแช่แข็ง 900 ตันต่อปี ช่วยแก้ปัญหาทุเรียนตกเกรด ด้าน "ยะลา" เตรียมโรงงานรับทุเรียนซิตี้ นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน แนวพระราชดำริ เปิดเผยถึงความ คืบหน้าของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส หรือโครงการทุเรียนคุณภาพ ว่าได้เสนอให้ จ.ยะลาพิจารณาการใช้โรงงานแปรรูปเป็นสถานที่แกะแล...

..อ่านต่อ
12 ก.พ. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นาตยา เพชรัตน์ กรรมการศูนย์สวัสดิภาพ และธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา ข่าวการปลดใบเหลืองประมงไอยูยู ของประเทศไทย นอกจากจะส่งผลต่อ ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร และภาคประมง ในการขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาเรื่องการทำประมงผิดกฎหมายกัน อย่างจริงจังและแข็งขันตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา (Fishermen Life Enhancement Center หรือ FLEC)ที่ตั้งอยู่ท่าเทีย...

..อ่านต่อ
12 ก.พ. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

รายการมวยไทยวิกหมอชิต ซึ่งได้รับความนิยมอันดับ 1 ของประเทศมานานกว่ากึ่งศตวรรษ ยังคงเดินเครื่องจัดการแข่งขัน 'มวยรอบปูนเสือ' ต่อไป โดยคราวนี้ดำเนินมาถึงครั้งที่ 19 เข้าไปแล้ว ปลายเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายปิยากร ชินะรัตนกุล แบรนดิ้งแอนด์มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น แมเนเจอร์ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ร่วมกับโปรโมเตอร์ 'ชุ้น เกียรติเพชร' พีระพงศ์ ธีระเดชพงศ์, สมยศ อรุณมาศ รองนายสนามมวยช่อง 7 HD, เชิดชัยชาญนนท์ ศรีชรัตน์ รักษาการประธานผู้ตัดสินสนามมวยช่อง 7 ...

..อ่านต่อ
12 ก.พ. 62
แชมป 'คัดลายมือภาษาอาหรับ' หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อเร็วๆ นี้ 2 นักศึกษาไทยมุสลิม มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ขึ้นไปรับรางวัลบนเวที ในการคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศอียิปต์ "การคัดลายมือภาษา" ที่กระทรวงวัฒนธรรมอียิปต์จัดขึ้น มีผู้เข้าแข่งขัน 110 คน 27 ประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ ศิลปินด้านการคัดลายมือภาษาอาหรับระดับชาติของอียิปต์ เอกอัครราชทูต ตัวแทนประเทศต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี หนึ่งนักศึกษาไทยคว้าชัยที่ประเทศสิงคโปร์ได้รับการยกย่องให้เป็นนักคัดภาษาอาหรับระดับโลก งานนี้ นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร เข้าร่...

..อ่านต่อ
11 ก.พ. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ยึดทรัพย์หลี่ เลาจาง เอี่ยวแก๊งมันทุกเม็ด ยะลาจับยาบ้า10ล้าน รวบแก๊งค้ากระท่อม จับรายวัน ปส.บุกค้นบ้าน “หลี่ เลาจาง” พร้อมปูพรมเป้าหมายนับ 20 จุดในหลายจังหวัดภาคเหนือ ต้องสงสัยเอี่ยวแก๊งมันทุกเม็ด ขณะที่ตำรวจยะลาแถลงจับผู้ต้องหาพร้อมยึดยาบ้า 3 แสนเม็ด มูลค่านับสิบล้าน ส่วนทหารสะเดาจับกระท่อมบิ๊กล็อต 1,470 กก. ซุกมาในรถ 3 คัน รวบยกแก๊ง 5 ราย สารภาพขนจากมาเลย์มาขายให้เอเยนต์ทั้งรายใหญ่รายย่อย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่อาคารหน้ากองบังคับการตำรวจภ...

..อ่านต่อ
11 ก.พ. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

11 ก.พ.62 เมื่อเวลา 12.45 น. พ.อ.อิศรา จันทะกระยอม หัวหน้าชุดปฎิบัติการพิเศษร่วม จ.นราธิวาส ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง จำนวน 3 ชุดปฏิบัติการณ์ ขึ้นพิสูจน์ทราบบนเทือกเขา หลังหมู่บ้านไอร์ลาฆอ ม.5 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ หลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว มีกลุ่มกองกำลังติดอาวุธได้ใช้เป็นสถานที่แฝงตัวเคลื่อนไหวซ่องสุมเพื่อก่อเหตุร้าย โดยเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังกันเดินเท้าขึ้นไปพิสูจน์ทราบ ด้วยการลัดเลาะป่าสวนยางพาราที่รกทึบขึ้นไปบนเทือกเขา นานเกือบ 1 ชั่วโมง พบกองกำลังติดอาวุธจำนวนห...

..อ่านต่อ
หน้า 8 จาก 633 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 6,328 รายการ