วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

Trending

15 ก.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สอวช. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้สั่งการให้ สอวช. ดำเนินการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในส่วนของ สอวช. โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ดำเนินโครงการ “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปั...

..อ่านต่อ
15 ก.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมหารบริหารบมจ.สายการบินนกแอร์ เปิดเผยว่า นกแอร์ได้มีการขยายเส้นทางให้บริการใหม่จำนวน2 เส้นทางได้แก่“ดอนเมือง-ปัตตานี”และ“ดอนเมือง-ยะลา” โดยบินตรงจากสนามบินดอนเมืองสู่สนามบินหาดใหญ่จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบริการFly ’n’ Ride บริการรถรับส่งไปยังจุดหมายโดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่15 กันยายน2563เป็นต้นไป --> ด้านบมจ.การบินกรุงเทพ หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งว่า สายการบินประกาศกลับมาให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินแก่ผู...

..อ่านต่อ
15 ก.ย. 63
เปิดรายชื่อวิสาหกิจชุมชนดีเด่นปี'63 หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563 เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่บริหารจัดการดีมีแนวโน้มพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นตัวอย่างต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนอื่น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งกระตุ้นพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้มั่นคง ตามเจตนารมณ์พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 2548 ตลอดจนเป็นการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณะ --> สำหรับผ...

..อ่านต่อ
15 ก.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อวันที่ 14 กันยายน ผศ.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้บริหาร อว.ลงพื้นที่กลุ่มเลี้ยงโคช่องเขต อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและได้รับการสนับสนุนจากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) สำนักงานปลัด อว. มีสมาชิกทั้งหมด 30 ราย จำนวนโค 200 กว่าตัว เป็นกลุ่มที่มีการขุนเพื่อขายทั้งตัว และมีการแปรรูปเนื้อ โดยกลุ่มจะมีพื้นที่คอกกลางสำหรับรับโคของสมาชิกมาขุนให้ได้น้ำหนักและรอจำหน่าย อีกส่วนก็จะแป...

..อ่านต่อ
15 ก.ย. 63
ส่งมอบ หมวดหมู่: การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวสวีวรรณ สกุลราช เคหะจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนการเคหะแห่งชาติ ส่งมอบบ้าน "สันติ" ให้กับนางวิยะดา จุ้ยทิม และครอบครัว โดยมี นายพีรวัส เตชัสพัชรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก นายอีสมะแอ ยูนุห์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นายไยริส อาแว นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลปาเสมัส ทีม One home พมจ.นราธิวาส ประธานหมู่บ้านและผู้อยู่อาศัยในโครงการที่ดินแปลงโล่งโครงการสุไหงโก-ลก เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ที่ตั้งโครงการ บริเว...

..อ่านต่อ
15 ก.ย. 63
อว.ส่ง 'วิทย์-นวัตกรรม' นำร่อง 10 จว. พ้นยากจน หมวดหมู่: การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

กรุงเทพธุรกิจ กระทรวงการ อุดมศึกษาฯ ส่งวิจัยและนวัตกรรม แก้ปัญหาความยากจน 10 จังหวัดนำร่องที่มีรายได้น้อยที่สุด รวมประชากรกว่า 1 แสนคน ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากร การศึกษา สวัสดิการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้อย่างเท่าเทียม ตั้งเป้าประชาชนหลุดพ้นยากจนอย่างยั่งยืน ล่าสุดลงพื้นที่กลุ่มเลี้ยงโคช่องเขต อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนที่มีสมาชิก 30 คนจำนวนโค 200 กว่าตัว และได้รับการสนับสนุนจากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ...

..อ่านต่อ
15 ก.ย. 63
เรียงคนมาเป็นข่าว: เยี่ยมชม หมวดหมู่: การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

วีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมด้วย อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ร่วมประชุมหารือและเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของอุทยานการเรียนรู้ TK Park ยะลา โดยมี พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา และคณะผู้บริหารเทศบาลให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 16 ก.ย. 2563 (กรอบบ่าย) News Code: g:matichon g:agency g:paper g:mati p:...

..อ่านต่อ
15 ก.ย. 63
'ทีพีไอพีพี'ดันโมเดล'จะนะ'อุตฯแห่งอนาคตยุคนิวนอร์มอล หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ณัฐณิชา ดอนสุวรรณ กรุงเทพธุรกิจ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลายเป็นปัจจัย ฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ในปีนี้และมีผลกระทบลุกลามเป็นลูกโซ่ ทั้งการส่งออก การท่องเที่ยว ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และการจ้างงานซบเซาลงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะแถบภาคใต้ที่มีปัญหาสะสมในอดีตจากความไม่สงบในพื้นที่ จึงจำเป็นที่ภาครัฐจะพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส เร่งรัดส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพื้นที่โดยเร็ว บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ผู้นำธุรกิจพลังงานและสา...

..อ่านต่อ
14 ก.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ตำรวจสุราษฎร์รวบเครือข่ายยาบ้า เตรียมขนลงใต้ส่งให้ประเทศเพื่อนบ้าน ค้นหลังกระบะพบของกลาง 4 แสนเม็ด style=font-size:18px; เมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่สภ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกณะ ผบก. ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงการณ์จับกุม นายธรรมรัตน์ หรือ อ๊อด โพธิสัน อายุ 44 ปี ผู้ต้องหาลักลอบขนยาเสพติด ยึดของกลางยาบ้า ได้ 396,000 เม็ด รถกระบะมิตซูบิชิ ตอนเดียว สีขาว ทะเบียน ผน 1442 สง...

..อ่านต่อ
14 ก.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชน พระสงฆ์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และพระสงฆ์ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันนี้ (14 ก.ย.63) เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพร...

..อ่านต่อ
หน้า 7 จาก 1,445 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 14,448 รายการ