วันเสาร์ที่ 08 สิงหาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

Trending

04 ส.ค. 63
สัมมนา หมวดหมู่: การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ณรงค์ แผ้วพงสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ห้องประชุมโรงแรม ซี เอส จ.ปัตตานี ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 5 ส.ค. 2563 (กรอบบ่าย) News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl...

..อ่านต่อ
04 ส.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

"เบตง" (อ.เบตง จ.ยะลา) เมืองเล็กๆ ใต้สุดแดนสยาม บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย เมืองที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาที่ล้อมรอบ พร้อมด้วยการผสมผสาน สามวัฒนธรรม ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยเชื้อสายจีน ทำให้เมืองเล็กๆ เมืองนี้มีเสน่ห์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จากคำขวัญของเบตง ที่ว่า "เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน" ที่ทำให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ด้วยการโอบล้อมของ เทือกเขาสันกาลาคีรี ความสดชื่นเขียวขจีของต้นไม้ดอกไม้ และแม่น้ำลำธารที่ไหลผ่าน ก่อให้เกิดสายหมอกที่ โอบกอดเมืองเล็กๆ แ...

..อ่านต่อ
04 ส.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 320 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 149 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 60 ล้านไร่ ปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่ชลประทานไปแล้วกว่า 33 ล้านไร่ ยังคงเหลือประมาณ 27 ล้านไร่ ที่จะต้องดำเนินการต่อไป กรมชลประทานได้เร่งรัดงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ โดยกำชับให้ทุกโครงการแล้วเสร็จภายในกรอบงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการได้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำที่ ...

..อ่านต่อ
03 ส.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระราชทานให้จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 3 - 12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่พระราชทาน สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยในวันนี้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่ารา...

..อ่านต่อ
03 ส.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า สถานการณ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ในเดือนมิถุนายน 2563 เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวจากเดือนพฤษภาคม 2563 ไปในทิศทางบวกทั้งในด้านยอดสินเชื่ออนุมัติและจำนวนผู้ยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เนื่องจากปัจจัยหลักที่ส่งผลลบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้ลดความรุนแรงลงแล้ว ประกอบกับรัฐบาลได้เริ่มดำเนินการผ่อนคล...

..อ่านต่อ
03 ส.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามโยกย้ายแต่งตั้ง 25 รองผู้ว่าราชการจังหวัด "อังกูร สุ่นกุล" ผอ.สถาบันดำรงราชานุภาพ ผงาดเป็นรองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ขณะที่ "ชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์" ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯ เป็นรองผู้ว่าฯเมืองมะขามหวาน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1858/2563 เรื่องย้ายข้าราชการ สั่งวันที่ 3 สิงหาคม มีผล 10 สิงหาคม โดยคำสั่ง ก.ย้ายสลับข้าราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ช่วยปลัดกระทรวงจำนวน10 ราย ดังนี้ นาย...

..อ่านต่อ
03 ส.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

"ภูมิใจไทย" จับมือวิสาหกิจชุมชน ร่วมมือ รพ.สต. จัดอบรมปลูกกัญชา ในภาคใต้ แบบครบวงจร เพื่อให้ประชาชน เข้าใจการปลูก รู้ถึงประโยชน์ หนุนเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงปากท้อง วันที่ 3 ส.ค. ที่โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท จ.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย จัดการอบรมกัญชาทางการแพทย์ แบบครบวงจร ตั้งแต่การขออนุญาตจนถึงแปรรูป โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง โดยครั้งนี้ ส.ส.จากพรรคภูมิใจไทย ได้ประสานงานเกษตรกร ร่วมอบรมในการปลูกกัญชา โดยมี นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจ...

..อ่านต่อ
03 ส.ค. 63
'คณะพูดคุยสันติสุข'จะไม่หยุดชะงัก หมวดหมู่: การเจรจาเพื่อสันติ
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ปัตตานี - พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ เลขานุการ ร่วมประชุมกับคณะประสานงานระดับพื้นที่และรับฟังข้อเสนอแนะจากตัวแทน 9 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มงานศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มงานการศึกษา กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มงานเด็ก เยาวชน และสตรี กลุ่มงานสื่อมวลชน การสื่อสาร และเทคโนโลยี กลุ่มงานยุติธรรม กลุ่มงานปกครองท้องที่และท้องถิ่น กลุ่มงานความมั่นคงและองค์กรภาครัฐ เพื่อรับฟังปัญห...

..อ่านต่อ
03 ส.ค. 63
ทำลายเศียรพระ หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พูดคุยกับพระครูศรีวัฒนวิมล เจ้าอาวาสวัดวิมลรัตนาราม (วัดเขา) ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี กรณีคนร้ายเข้าไปทุบทำลายเศียรพระพุทธรูป พระพุทธเจ้าองค์ดำ ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณใต้ต้นโพธิ์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 4 ส.ค. 2563 (กรอบบ่าย) News Code: g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl...

..อ่านต่อ
03 ส.ค. 63
เลขาศอ.บต.รุดเยี่ยมวัดถูกทำลายเศียรพระ หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เดินทางเข้าพบพระครูศรีวัฒนวิมล เจ้าอาวาสวัดวิมลรัตนาราม (วัดเขา) ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยสอบถามกรณีคนร้ายเข้าทุบทำลายเศียรพระพุทธรูป พระพุทธเจ้าองค์ดำ ที่ประดิษฐานบริเวณใต้ต้นโพธิ์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทางวัด พระครูศรีวัฒนวิมล เจ้าอาวาสวัดวิมลรัตนาราม เปิดเผยว่า มีประชาชนแจ้งว่ามีคนทำร้ายทำลายองค์พระพุ...

..อ่านต่อ
หน้า 5 จาก 1,396 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 13,954 รายการ