วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

Trending

20 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

กรุงเทพธุรกิจ "ธีระเกียรติ" ลั่นล้างบาง ข้าราชการ ศธ.โกงอาหารกลางวันเด็ก ชี้ "บุญรักษ์" เผยพบ 12 โรงเรียนใน 10 เขต พื้นที่ถูกร้องเรียนจัดอาหารกลางวันไม่มีคุณภาพและบางโรงมีการตรวจสอบทุจริต ทุกกรณีตั้ง กก.สืบข้อเท็จจริงแล้ว นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีทุจริตโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนที่ จ.สุราษฎร์ธานีและขอนแก่น ว่าถือว่าผิดทั้งกฎหมายและจริยธรรม ซึ่งได้ให้ทีมกฎหมายเข้าไป ตรวจสอบว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

..อ่านต่อ
19 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“เลขา กพฐ.”เผย ตั้งกรรมการตรวจสอบแล้วใน10เขตพื้นที่ ส่ง ผอ.สำนักตรวจสอบภายใน และ ผอ.สำนักคลัง ลงเอ็กซเรย์ วันที่ 19 มิ.ย.2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอาหารกลางวันนักเรียน ว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดระบบให้โรงเรียนดำเนินการต่อเนื่องหลายสิบปี ความไว้วางใจอยู่ที่โรงเรียนต้องบริหารให้เป็นระบบ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ จะต้องมีระบบตรวจสอบถ่วงดุลในโรงเรียน ซึ่งมีระบบที่ทำกันมานาน ภายใต้งบประมาณ...

..อ่านต่อ
19 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมแนวทางแก้ไขการว่างงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยได้เปิดเผยถึงข้อมูลภาวการณ์มีงานทำของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในเดือนพฤษภาคม 2561 ว่ามีจำนวนคนว่างงานที่จบปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 170,900 คน กระทรวงแรงงานเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะแก้ไขปัญหาการว่างงานของผู้จบปริญญาตรี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน "ซึ่งจะต้องร่วมมื...

..อ่านต่อ
19 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี 2557 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้ง "ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด ชายแดนภาคใต้" หรือที่เรียกกันว่า "กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)" เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อเป็นแนว...

..อ่านต่อ
18 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

การศึกษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่มุ่งยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งเป็นโจทย์ของกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาของชาติและปักหมุดไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการปฏิรูป เพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนา งานภายใต้กรอบการปฏิรูปใน ๖ ด้าน ประกอบด้วย การปฏิรูปครู การเพิ่มแ...

..อ่านต่อ
16 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

หนึ่งในปัญหาสำคัญของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประชากรส่วนใหญ่นิยมใช้ภาษามลายูเป็นหลักในการสื่อสาร ก็คือปัญหาการ "อ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้" ซึ่งเป็นปัญหาหนักอกหนักใจของครูผู้สอน เพราะปัญหานี้ไม่เพียงแต่กระทบกับการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบไปถึงการเรียนรู้ในสาระวิชาอื่นๆ เพราะภาษาไทยเปรียบเสมือนเครื่องมือการสื่อสารที่จะช่วยให้เด็กๆ เกิดความเข้าใจ และเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และดำรงชีวิตในอนาคต โรงเรียนบ้านบาลูกายาอ...

..อ่านต่อ
15 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จ.สงขลา" ภายในงานมีนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจโชว์เยาวชนชาวใต้ หวังขยายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่ มีนาง สุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนประมาณ 500 คน ร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว...

..อ่านต่อ
14 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดฉาก "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา" ยกทัพนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจโชว์เยาวชนชาวใต้ หวังขยายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่ ระหว่างวันที่ 13-19 มิถุนายน นี้ จัดเต็มพื้นที่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ICC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรต...

..อ่านต่อ
14 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากเมนูขนมจีนคลุกน้ำปลา ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี มาสู่ซีรีส์ทุจริตอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เริ่มปูดให้เห็นในหลายพื้นที่ อาทิ จ.พิจิตร และยะลา จนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้มีการตรวจสอบและหามาตรการป้องกัน การทุจริตเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กอนุบาล 1-ป.6 อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อหัว ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ให้ควบคุม กำกับ ติดตามโครงการอาหารกลางวันทุกโรงเรียน โดยใช้โปรแกรมการจัดอาหารกลางวัน Th...

..อ่านต่อ
13 มิ.ย. 61
อนาคตชาติใน'ถาดหลุม' หมวดหมู่: การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ปริญญา ชาวสมุน กรุงเทพธุรกิจ เมื่อโภชนาการของนักเรียนไทยกำลังถูกปล้นไปจากถาดหลุม จึงเกิดความพยายามทวงคืนอาหารกลางวันคุณภาพดี ประเทศไทยเคยได้รับยกย่องระดับโลกให้เป็นตัวอย่างของประเทศที่ประสบความสำเร็จมากด้าน การขจัดปัญหาเด็กขาดสารอาหาร เหมือนจะเป็นข่าวดี แต่นั่นคือเกียรติยศที่กลายเป็นอดีต เพราะความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขความยากจนตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ซึ่งใช้กลยุทธ์พัฒนาชนบทแบบบูรณาการ ที่รวมการแก้ไขปัญหาขาดแคลนอาหารและน้ำ การป้องกันโรคติดต่อ และ...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 16 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 153 รายการ