วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

Trending

19 พ.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1947/2562ลงวันที่19 พฤศจิกายน2562เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่13/2562เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2562เห็นสมควรให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้...

..อ่านต่อ
19 พ.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ต่อยอดแข่งขันทักษะความเป็นเลิศระดับประเทศ ที่โรงเรียนเมืองปัตตานี เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานเปิดงาน "ศิลปหัตถกรรมชบาบานการศึกษาตานี 1" ปี 2562 มีนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 (สพป.ปัตตานี เขต 1) คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้จัดงานและต้อนรับ โดยมีนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม 136 โรง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษโรงเรี...

..อ่านต่อ
18 พ.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

รองอธิบดี สถ. ขอให้ รร.อปท. 10 จังหวัดนำร่อง เร่งคัดกรองนักเรียนยากจน ครบถ้วน ไม่ตกหล่น ชี้เป็นฐานข้อมูลขยายผลทุนเสมอภาค ช่วยนักเรียนยากจนที่สุด 76 จังหวัด และ กรุงเทพฯ ในปี 63 ด้าน กสศ.ชี้การคัดกรองความยากจนสำคัญ ช่วยให้นักเรียนยากจนมีโอกาสรับทุนการศึกษาระดับสูงในอนาคต วันที่ 18 พฤศจิกายน2562 เวลา 10.00 น. ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ(นักเรียนทุนเสมอภาค) กสศ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่กองกา...

..อ่านต่อ
15 พ.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

สมหมาย ปาริจฉัตต์ ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจบปาฐถถาลง พิธีกรประกาศเชิญครูอรพินท์ ครูกาญจนา ครูสุเทพ และครูนูรีซาน เจะยอ ครูต้นแบบการสอนภาษามลายู แห่งโรงเรียนนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ขึ้นเวทีเสวนา หัวข้อ ห้องเรียนสร้างแรงบันดาลใจ บทเรียนจากอาจารย์และครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี "รู้สึกท้าทายอย่างไรในการเข้าร่วมโครงการครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ" พิธีกรโยนคำถามแรกให้ทุกคนสะท้อนคิด ครูอรพินท์ขอตอบเป็นคนแรก "รู้สึกดีใจที่นักศึกษาจะไปเรียนรู้กับเรา ดิฉ...

..อ่านต่อ
15 พ.ย. 62
เวิร์กช็อปการสอน หมวดหมู่: การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ประสานงานและบริการการศึกษาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงาน การจัดการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิด มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมงาน ที่โรงแรม เซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 16 พ.ย. 2562 (กรอบบ่าย) News...

..อ่านต่อ
14 พ.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จ.ยะลา ได้รับการสนับสนุนจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เป็นจังหวัดต้นแบบของการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 2 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และอบจ.ยะลา เริ่มส่งเด็กนอกระบบกลับเข้าโรงเรียนได้บางกรณีแล้ว โดยร่วมมือกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและมีระบบที่พร้อมเยียวยาช่วยเหลือเด็กๆกลุ่มนี้ให้กลับมาเรียนได้อย่างมีความสุข น.ส.รุ่งกานต์ ศิริรัตน์เรืองสุข รองปลัดอบจ.ยะลา กล่าวถึงการแก้ไขปั...

..อ่านต่อ
13 พ.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จ.ยะลา ได้รับการสนับสนุนจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เป็นจังหวัดต้นแบบของการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 2 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และอบจ.ยะลา เริ่มส่งเด็กนอกระบบกลับเข้าโรงเรียนได้บางกรณีแล้ว โดยร่วมมือกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและมีระบบที่พร้อมเยียวยาช่วยเหลือเด็กๆกลุ่มนี้ให้กลับมาเรียนได้อย่างมีความสุข น.ส.รุ่งกานต์ ศิริรัตน์เรืองสุข รองปลัดอบจ.ยะลา กล่าวถึงการแก้ไขปั...

..อ่านต่อ
10 พ.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

10 พฤศจิกายน 2562 นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า กสศ. ได้ดำเนินการโครงการตัวแบบการดูแลเด็กเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาอายุระหว่าง 3-21 ปี ใน 20 จังหวัด 115 อำเภอ โดยมีเป้าหมายในการสำรวจค้นหาทั้งหมด 218,895 คน ล่าสุดสำรวจพบเจอตัวเด็กและเก็บข้อมูลสภาพปัญหาแล้ว 60,941 คน เบื้องต้นด้วยงบประมาณจำกัดในปี 2562 กสศ.จะช่วยเหลือได้ไม่น้อยกว่า 5,000 คน หรือประมาณ 2.28% จาก 218,895 คน โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีในพื้นที่ในการนำเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือ...

..อ่านต่อ
09 พ.ย. 62
นอร์ทกรุงเทพให้ทุนยช.ใต้ หมวดหมู่: การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เป็นสโมสรฟุตบอลคลื่นลูกใหม่ที่มีอะไรน่าสนใจตลอดเวลาสำหรับทัพ "อาชาผยอง" ม.นอร์ทกรุงเทพ เอฟซี ทีมดังในศึกออมสินลีก โปร หรือไทยลีก 3 โซนล่าง ล่าสุด "โค้ชแบงค์" ดำรงศักดิ์ บุญม่วง กุนซือ ม.นอร์ทกรุงเทพ เอฟซี ออกมาเผยผู้บริหารทีมมีโครงการดีๆ ที่จะให้ทุนแก่นักเตะ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ขาดโอกาสได้มาเรียนหนังสือและเล่นฟุตบอล กับมหาวิทยาลัยฟรี "จริงๆ แล้วมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ก็ได้ให้ทุนเรียนกับนักเตะระดับเยาวชนทั่วประเทศตลอดมาอยู่แล้ว แต่โครงการนี้จะพิเศษหน่อยก็ต้องที่โฟกัสไปที่นั...

..อ่านต่อ
08 พ.ย. 62
นอร์ทกรุงเทพให้ทุนยช.ใต้ หมวดหมู่: การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เป็นสโมสรฟุตบอลคลื่นลูกใหม่ที่มีอะไรน่าสนใจตลอดเวลาสำหรับทัพ "อาชาผยอง" ม.นอร์ทกรุงเทพ เอฟซี ทีมดังในศึกออมสินลีก โปร หรือไทยลีก 3 โซนล่าง ล่าสุด "โค้ชแบงค์" ดำรงศักดิ์ บุญม่วง กุนซือ ม.นอร์ทกรุงเทพ เอฟซี ออกมาเผยผู้บริหารทีมมีโครงการดีๆ ที่จะให้ทุนแก่นักเตะ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ขาดโอกาสได้มาเรียนหนังสือและเล่นฟุตบอล กับมหาวิทยาลัยฟรี "จริงๆ แล้วมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ก็ได้ให้ทุนเรียนกับนักเตะระดับเยาวชนทั่วประเทศตลอดมาอยู่แล้ว แต่โครงการนี้จะพิเศษหน่อยก็ต้องที่โฟกัสไปที่นั...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 58 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 579 รายการ