วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

Trending

19 เม.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต กระทรวงศึกษาธิการ ความสำเร็จส่วนหนึ่งที่ทำให้อัตราผู้เข้าเรียนสายอาชีพที่ วิทยาลัยเทคนิค กาญจนาภิเษกปัตตานีเพิ่มจำนวนขึ้น นอกจากการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ คู่กับการปฏิบัติศาสนกิจ ให้ผู้ปกครอง ในพื้นที่คลายกังวลเรื่องการห่างไกล ศาสนาของบุตรหลานที่มาเล่าเรียน อันเป็นแนวทางการบูรณาการด้านการ จัดการศึกษาโดยใช้ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พร้อมการเชื่อมประสานงานกับ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศปบ.จชต....

..อ่านต่อ
18 เม.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นางสาวชลชญา นัยศาลิน ผู้บริหารสายงานการตลาด บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ นำทีมผู้บริหาร และพนักงานชาวเจ.เอส.พี. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ "หนอนหนังสือเพื่อน้อง" ร่วมบริจาคหนังสือประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือเรียน นิทาน นิยาย การ์ตูนเรื่องสั้น และอื่นๆ ให้กับเยาวชนไทยภายใต้ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร, ห้องสมุดสตางค์ (มหิดล), มูลนิธิกระจกเงา รวมทั้งโครงการปันรักปันรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งทางเจ.เอส.พี.หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะสามารถช่วยต...

..อ่านต่อ
17 เม.ย. 62
ภาพข่าว: ส่งเสริมการอ่าน หมวดหมู่: การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดโครงการรักการอ่าน 2 เมษายน สืบสานพระราชปณิธาน เจ้าฟ้านักอ่านเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้สร้างนิสัยรักการอ่านและนำไปพัฒนาประเทศ โดยภายในงานมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขัน"ส้มตำลีลา"ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ News Code: das g:kt g:agency g:paper g:nmg p:kt v:paperl...

..อ่านต่อ
13 เม.ย. 62
วิ่งรอบโลก ปั่นทั่วไทย 13/04/62 หมวดหมู่: การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นับเป็นไอเดียที่ต้องยกนิ้วให้ สำหรับกิจกรรม เดิน–วิ่ง พิชิตชัย ส่งใจไทย ไปโอลิมปิก 2020 ของ สถาบันการศึกษา (สพล.) ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 11 ส.ค.นี้ โดยให้ 17 วิทยาเขต และ 13 โรงเรียนกีฬาในสังกัด ดำเนินการ ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสพล. ย้ำว่า นอกจากเป้าหมายให้ประชาชนออกกำลังกายแล้ว ยังจะเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ช่วยกระตุ้นชาวไทยให้ร่วมใจเชียร์นักกีฬาไทยสู้ศึกนานาชาติ โดยเฉพาะ ต้องการให้นักกีฬาไทยมีกำลังใจสร้างชื่อให้กับประเทศในโต...

..อ่านต่อ
12 เม.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมด้วยพลังจากทุกภาคส่วน ความร่วมมือของทุกฝ่ายกลายมาเป็น ความสำเร็จในรูปแบบการทำงานประชารัฐ ที่ทำงานเข้าถึงประชาชนและชุมชน ในทุกพื้นที่สอดรับกับกฎหมายและนโยบายการศึกษาโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ขับเคลื่อนนโยบายผ่านการดำเนินงาน โดย ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.)จนสามารถนำประชากรวัยเรียนอายุ ระหว่าง 3-18 ปี ที่ไม่เคยได้รับการศึกษา หรือออกกลางคัน ทั้งเด็กปกติและมีปัญหาความ...

..อ่านต่อ
11 เม.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

การศึกษาแดนใต้-ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผลักดันเยาวชนทุกพื้นที่สู่การเรียนรู้อย่างเท่าเทียม การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เป็นส่วนสาคัญในการสร้างความมั่นคง ที่ยั่งยืนของประเทศ โดยเฉพาะโอกาส ทางการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ภาครัฐกาลังเดินหน้า พัฒนาและหาทางช่วยเหลือ โดยความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชน และเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้แนวคิดที่ว่า"จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" การแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่ นอ...

..อ่านต่อ
11 เม.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักการอ่าน 2 เมษายน สืบสานพระราชปณิธาน เจ้าฟ้านักอ่าน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้สร้างนิสัยรักการอ่านและนำไปพัฒนาประเทศ ภายในงานมีทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย การแข่งขันการค้นหนังสือ ตามระบบดิวอี้ หนังสือทำมือ การแข่งขัน "ส้มตำลีลา" ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ฯ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนกิจก...

..อ่านต่อ
09 เม.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ครม.เห็นชอบงบ 41 ล.ขยายโครงการส่งนศ.ไทยนับถืออิสลามต่อม.ศรีนครินทร์ ด้าน “บิ๊กตู่” สั่งทบทวนทุนเรียนแพทย์เพิ่ม วันที่ 9 เม.ย. เมื่อเวลา 13.30 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562 – 2566 วงเงินงบประมาณ 41.70 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวเดิมครม.เคยอนุมัติหลักการมาแล...

..อ่านต่อ
08 เม.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงจัดทำโครงการความร่วมมือ ธอส.เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2562 สนับสนุนการจัดสร้าง/ซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 4 แห่ง ใน 4 ภูมิภาค รายงานข่าวแจ้งว่า นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงจัดทำโครงการความร่วมมือ ธอส.เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวน...

..อ่านต่อ
08 เม.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เลขาธิการ กช. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 36 คณะ ปูพรมตรวจการใช้เงินอุดหนุนเด็กใต้ วันนี้ (8 เม.ย.) นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวว่าการทุจริตเงินอุดหนุนรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้มีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 43 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 427 รายการ