พูดคุยเพื่อสันติสุขเกี่ยวกับ 3 จชต.

24 ต.ค. 58
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

การจัดพบปะสื่อมวลชนไทยกับมารา ปาตานี เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นการดำเนินการประสานงานและอำนวยความสะดวกโดยสำนักงานประสานงานและอำนวยความสะดวก ภายใต้การกำกับของดาโต๊ะ ซัมซามิน จัดหาที่พักและรถยนต์อำนวยความสะดวกให้ผู้สื่อข่าว รวมทั้งดำเนินการจัดห้องหาห้องประชุมและสถานที่แถลงข่าวให้กับกลุ่มมารา ปาตานี โดยในระหว่างการพบปะกับผู้สื่อข่าวและแถลงข่าว มี Mr Hilme เลขานุการดาโต๊ะซัมซามิน ดูแลและอำนวยการโดยตลอด สำหรับสื่อมวลชนไทยที่เดินทางไปทำข่าวครั้งนี้ มีทั้งหมด ๑๘ คน จากสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ ไทยพีบี...

..อ่านต่อ
24 ต.ค. 58
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

การพูดคุยสันติสุข จชต.ครั้งที่ ๓ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน เป็นพิเศษ รายการข่าวสามมิติ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ ส่งฐาปนีย์ เอียดศรีชัย ไปติดตามสัมภาษณ์พลเอกอักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ และรายงานสารัตถะของการพูดคุยครั้งที่ ๓ ได้ถูกต้องครบถ้วน คือ ฝ่ายรัฐไทยเสนอ ให้มีการสร้างพื้นที่ปลอดภัย (safty zone) การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ จชต. และการสร้างระบบยุติธรรมที่เสมอภาคสำหรับประชาชนในพื้นที่ จชต. ขณะที่ฝ่ายผู้เห็นต่าง เสนอ ๓ ข้อให้ฝ่ายรัฐพิจารณาคือ การ...

..อ่านต่อ
24 ต.ค. 58
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

การแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของพลตรีนักรบ ในฐานะเลขานุการคณะพูดคุยฯ และการเชิญนายปกรณ์ พึ่งเนตร บรรณาธิการเว็ปไซต์ isranews.org และทีมงานศูนย์เผ้าระวังสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้นำโดยดร.ศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี มาพบปะกับพลเอกอักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยฯเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการทำงานของคณะพูดคุย ทำให้ศุนย์ข่าวอิศรามีความเข้าใจการทำงานของคณะพูดคุยสันติสุข ดีขึ้น และรายงานข่าวในเชิงบวกมากขึ้น (isranews.org)...

..อ่านต่อ
24 ต.ค. 58
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

สําหรับห้วงเดือนรอมฎอนที่ยังคงเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอยู่นั้น พล.อ.อักษรา มองว่า เหตุรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมานับว่ามีสถิติลดน้อยลงกว่าปีที่แล้ว ทั้งนี้อาจเป็นการแสดงออกในเชิงบวกต่อการพูดคุยของรัฐกับทุกกลุ่มที่เราได้เริ่มต้นไปแล้ว เพราะในเดือนรอมฏอนที่ผ่านมาได้มีการเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายสามารถประกอบศาสนกิจร่วมกันได้อย่างปลอดภัย อันจะทำให้เกิดความไว้วางใจมากขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ พลเอกอักษรา ยังเผยอีกว่า ได้กราบเรียนให้พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ได้รับท...

..อ่านต่อ
24 ต.ค. 58
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

วันที่ 26 มิ.ย. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.ต.นักรบ บุญบัวทอง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่ 5 ในฐานะเลขานุการคณะทำงานพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีพล.อ.อักษรา เกิดผล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข ชี้แจงกระบวนการพูดคุยว่าจะขับเคลื่อน 3 ระยะ คือ 1.การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 2.การลงสัตยาบัน ในข้อตกลงร่วมในการแก้ไขปัญหา และ 3.การทำโรดแม็ปในการนำปัญหามาขยาย และทำให้สำเร็จ คาดว่าจะเข้าสู่ขั้นที่ 2 ช่วงต้นปี 2559  การพูดคุยที่ผ่านมาจะทำในหลัก...

..อ่านต่อ
24 ต.ค. 58
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ด้านพล.อ.อักษรา ให้สัมภาษณ์ว่า กําลังรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากเดิมที่มีคนไปพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้ โดยเป็นการดำเนินงานด้านการข่าว พิสูจน์ทราบไปที่ตัวบุคคลที่จะมาร่วมพูดคุยซึ่งการทำงานจำเป็นต้องทบทวนการดำเนินงานของมีคนทำงานนี้มาก่อน จึงต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงมากที่สุดแล้ว จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการต่อไป “ในการหารือของคณะพูดคุยทำให้ทราบแล้วว่า มีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกี่กลุ่ม และมีใครบ้าง อีกทั้ง ใครเป็นผู้สั่งการและคุมกองกำลัง สนับสนุนยุทโธปกรณ์ และตรวจสอบกับหน่วยในพื้นที่เพื่อ...

..อ่านต่อ
24 ต.ค. 58
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“สถานการณ์ตอนนี้เบาลงเยอะ แต่บางพวกเขาก็ยอมที่จะพูดคุย แต่บางกลุ่มยังไม่ยอม ก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป เรื่องนี้ทาง กอ.รมน.ภาค 4 ทำงานอยู่และคณะทำงานก็ทำอยู่ เขาพูดได้อยู่ แต่อย่างเป็นทางการ ต้องรอให้ครบ ไม่เช่นนั้น จะเหมือนเดิม เป็นแบบเก่า กดดันเราแบบเก่ามันไม่ได้ วันนี้เราพร้อมคุย ต้องไปถามคนที่ซ่อนหนีอยู่ เราอยู่ในที่เปิดเผย พร้อมตั้งโต๊ะ จะเอาอะไรก็เสนอมา พร้อมทุกวัน ทุกเวลา ทุกนาที ไปหามา”พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าว  (หนังสือพิมพ์แนวหน้า 2015-01-07)...

..อ่านต่อ
24 ต.ค. 58
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“การดำเนินกระบวนการเจรจาพูดคุยเพื่อสันติสุข มีการกําหนดเป้าหมายและทิศทางเป็น 3 ระยะ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศ ได้แก่ ระยะแรกคือ การพูดคุย เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ ระยะที่สองคือการบรรลุข้อตกลงแนวปฏิบัติสองฝ่าย (Code of Conduct) ที่นำไปสู่การลดการเผชิญหน้า และยุติการใช้ความรุนแรง และระยะที่สามคือการบรรลุฉันทามติของทางออก (Road Map) จากความขัดแย้งด้วยสันติวิธี” (2014-12-15 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ)...

..อ่านต่อ
24 ต.ค. 58
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“การพูดคุยเจรจาสันติสุขในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้วางบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่การเจรจาในครั้งนี้คือพล.อ.อักษรา เกิดผล หรือ"บิ๊กโบ้" (เตรียมทหารรุ่นที่ 14) ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะ หัวหน้าทีมพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่ายไทย  สำหรับ พล.อ.อักษรา เป็นบุตรชายของ พล.อ.สายหยุดเกิดผลอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดพล.อ.อักษรา นั้นเคยคลุกคลีอยู่กับภาคใต้ในฐานะเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มาแล้ว และผ่า...

..อ่านต่อ
24 ต.ค. 58
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“ก่อนหน้านี้ พล.อ.อักษรา เคยดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) และเคยทำหน้าที่เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ลธ.รมน.) จึงมีความเข้าใจปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ เป็นอย่างดี และสาเหตุที่ทาง พล.อ.ประยุทธ์ แต่งตั้ง พล.อ.อักษรา เป็นหัวหน้าคณะฯ เนื่องจากความรู้ความเข้าใจปัญหา ทั้งยังมีความถนัดงานเชิงยุทธศาสตร์ หรือเสนาธิการ และมีความชำนาญภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และเคยทำหน้าที่ร่วมอยู่ในคณะพูดคุยสันติภาพกับขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี (บีอาร์เอ็น) ครั้งสมัยร...

..อ่านต่อ
หน้า 3 จาก 4 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 31 รายการ