วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

02 มี.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๗๕ ข่าว จากที่มี ๗๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การพูดคุยเพื่อสันติสุข: ตรวจสอบเส้นทางการ 'พูดคุย' ที่บีอาร์เอ็นชนะตั้งแต่ยังไม่เริ่ม ผู้กำหนดเกมเป็น 'ต่างชาติ' ที่ต้องการเห็นการแบ่งแ...

..อ่านต่อ
24 ก.พ. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๗๘ ข่าว จากที่มี ๗๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ ก.พ. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๙ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ ก.พ. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ตร.เชื่อเหตุความไม่สงบ! ปมคนร้ายประกบยิง รปภ.รร. ลูกจ้างเร่งด่วนของรัฐ, ๒) โจรใต้ตามยิงหนุ่ม ๒ ครั้งไม่สำเร็จ ถูกล่ารอบ ๓ พลาดดับ...

..อ่านต่อ
17 ก.พ. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๘-๑๔ ก.พ. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๗๖ ข่าว จากที่มี ๑๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ ก.พ. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. อาชญากรรมในพื้นที่: ยิง ๒ อส. ดับคาร้านจิ้มจุ่ม ตร. ชี้ปมทะเลาะร้านนวด 2. การเจรจาเพื่อสันติ: อย่าหลงละเลิง 'พูดคุยสันติสุข' สถานการณ์จะเป็นบ...

..อ่านต่อ
11 ก.พ. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑-๗ ก.พ. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๗ ข่าว จากที่มี ๑๐๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ด่วน!! คนร้ายลอบวางระเบิดทหารพรานชุด รปภ.ครู 'อ.ยี่งอ', ๒) ไฟไหม้ร้านชำโก-ลก ที่แท้วางระเบิดเพลิง และ ๓) ยิงป้าร้านขาย ...

..อ่านต่อ
03 ก.พ. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ๑๐๕ ข่าว จากที่มี ๑๗๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) โต๊ะพูดคุยขยับ - ความรุนแรงเขยื้อน ล็อคเป้า อส.-ทหารพราน, ๒) คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย: ยะลา-ยิงหนุ่มดับ, ๓) ซุ่มยิงที่ 'บาเจาะ...

..อ่านต่อ
27 ม.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๔ ม.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๗๓ ข่าว จากที่มี ๑๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๕ ข่าว จากที่มี ๕๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การบำรุงขวัญกำลังพล: วิกฤติตำรวจฆ่าตัวตาย - วันเดียวชายแดนใต้ดับ ๒ ศพ  2. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ยะลาระทึก!! พบ'ถังแก๊ส?คล้าย?ระเบิด'ซุกหัว...

..อ่านต่อ
21 ม.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ๑๒๐ ข่าว  จากที่มี ๑๓๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ ม.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๑ ข่าว จากที่มี ๕๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ ม.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: เกิดเหตุปะทะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อส.เจ็บ ๒ ผู้ก่อเหตุเสียชีวิต ๑ คน 2. อาชญกรรมในพื้นที่: คนร้ายยิง ๒ ผัวเมีย ดับปริศนากลางสวนยางบันนังสตา ...

..อ่านต่อ
13 ม.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๔-๑๐ ม.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๓ ข่าว จากที่มี ๗๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ ธ.ค. ๖๓-๓ ม.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ ธ.ค. ๖๓-๓ ม.ค. ๖๓) ประเด็นเชิงลบ ได้แก่ 1. อาชญากรรมในพื้นที่: คนร้ายขับกระบะยิงชาวบ้าน 'บาเจาะ' ดับ คาดสร้างสถานการณ์-ขัดแย้งธุรกิจ  2. เหตุร้ายรายวัน: ควบปิคอัพยิง...

..อ่านต่อ
06 ม.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๒ - ๓ ม.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๖๙ ข่าว จากที่มี ๑๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒) ประเด็นเชิงลบ ได้แก่ 1. การศึกษา: คอลัมน์ จับกระแส: การศึกษาเรื่อง 'โอกาส' ไม่ใช่ 'อุปนิสัย' 2. สิทธิมนุษยชน:กสม. เผย 'สตช.-กรมราชทัณฑ์-กอ.รมน...

..อ่านต่อ
02 ม.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๕ ข่าว จากที่มี ๑๕๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒)  ประเด็นเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) อุกอาจ! ยิงชาวเทพาดับ ๑ ผู้ใหญ่บ้านสะบ้าย้อยถูกยิงเจ็บอีกราย และ ๒) โจรใต้ดักกราดยิงถล่ม หกล้อขนมอเตอร์ไซค์ หาดใหญ่ ไปนราธ...

..อ่านต่อ
หน้า 9 จาก 29 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 285 รายการ