วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

16 ก.พ. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๔ – ๑๐ ก.พ.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๕ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ ม.ค. - ๓ ก.พ.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๒๕ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว       ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ คือ ประเด็นสิทธิมนุษยชน (ได้แก่ แด่... นักปกป้องสิทธิมนุษยชน) และประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) บุกยิงเถ้าแก่รับซื้อเศษยาง ชาวบ้านถูกลูกหลงดับด้วย, ๒) ๓ คนร้ายใช้อาวุธสงครามกราดยิง อบต.ปิยามุมังดับ, ๓) กลุ่...

..อ่านต่อ
06 ก.พ. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๘ ม.ค. - ๓ ก.พ.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๓ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๕๓ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว  (๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐)       ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ คือ ประเด็นอาชญกรรมในพื้นที่ (ได้แก่ แก๊งขโมยยางก้อนถ้วยอาละวาดหนัก), ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ได้แก่ ๑) คนร้ายยิงทหารพรานดับหน้ามัสยิด หลังประกอบพิธีละหมาดวันศุกร์ และ ๒) ลอบวางระเบิดช...

..อ่านต่อ
06 ก.พ. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๖ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๖ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว  (๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐)       ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ คือ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน  (ได้แก่ ๑) ลอบวางระเบิดชาวบ้านในพื้นที่ อ.ธารโต หลังกลับจากหาของป่า บาดเจ็บ ๓ ราย, ๒) ใช้เอ็ม ๑๖ ซุ่มยิง ปลัดอบต.รามัน และ ๓) ประกบยิง ๒ ผัวเมียได้รับบ...

..อ่านต่อ
25 ม.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑.๔๐ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๗ ม.ค. – ๑๓ ม.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๖ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว        ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ผกร. ยิงถล่มป้อม ชรบ.บ้านตะโละฮานะ ยะลา คาดสร้างสถานการณ์)       ในส่วนของประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้ ประเด็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (พสธร ทรงถ...

..อ่านต่อ
19 ม.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๗ ม.ค. – ๑๓ ม.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ธ.ค.๕๙ – ๖ ม.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ธ.ค.๕๙ – ๖ ม.ค.๖๐) ร้อยละ ๔๔       ในสัปดาห์นี้ ไม่มีประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ       ในส่วนของประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้ ประเด็นเศรษฐกิจฯ (กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม เร่งขยาย ๗ สนามบินภูธร รับผู้โดยสารเพิ่ม), ประเด็นความร่วมมือของภ...

..อ่านต่อ
09 ม.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๓๑ ธ.ค.๕๙ – ๖ ม.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ – ๓๐ ธ.ค.๕๙) ร้อยละ ๔๖ ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้นกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ – ๓๐ ธ.ค.๕๙) ร้อยละ ๗๘       ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นอาชญากรรมในพื้นที่ (อุกอาจบุกยิงอดีต ผอ.รร. เลือดสาด กลางตลาดยะลา)       ในส่วนของประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้ ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (พล.อ.ประยุทธ์...

..อ่านต่อ
04 ม.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ธ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ธ.ค.๕๙) ร้อยละ ๕ ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ธ.ค.๕๙) ร้อยละ ๑๑       ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ คนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ สภ.รือเสาะ ริมถนนสายรือเสาะ จะกว๊ะ       ในส่วนของประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้       ๑. ป...

..อ่านต่อ
26 ธ.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑๗ – ๒๓ ธ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ – ๑๖ ธ.ค.๕๙) ร้อยละ ๗ ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่คงที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ – ๑๖ ธ.ค.๕๙)       ในสัปดาห์นี้ไม่มีประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ       ในส่วนของประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้       ๑) ประเด็นการเมือง ได้แก่ “พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาค...

..อ่านต่อ
19 ธ.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ​ในช่วงวันที่ ๑๐ – ๑๖ ธ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๓ – ๙ ธ.ค.๕๙) ร้อยละ ๑๘ ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว ร้อยละ ๔๓       ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ผกร. ลอบวางระเบิดที่จุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารใส่ทหารชุดรักษาความปลอดภัยคณะครูใน อ.จะแนะ จ.นราธิวาส พบผู้บาดเจ็บกว่า ๘ ราย เคราะห์ดีไม่มีใครเสียชีวิต และ ๒) ผกร. ลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง ดักสังหารเจ้าหน้าท...

..อ่านต่อ
13 ธ.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ ธ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ พ.ย. – ๒ ธ.ค.๕๙) ร้อยละ ๑๔ ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ พ.ย. – ๒ ธ.ค.๕๙) ร้อยละ ๕๓       ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (๑) ผกร. ขับรถตามประกบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในพื้นที่ หมู่ ๒ ต.ดอนรัก อ.หนองจิก เสียชีวิตพร้อมภรรยาที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์, ๒) ผกร. ไม่ทราบจำนวน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดขนาบยิง นายประดับ มาอิน...

..อ่านต่อ
หน้า 8 จาก 12 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 116 รายการ