วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

03 ก.พ. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ๑๐๕ ข่าว จากที่มี ๑๗๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) โต๊ะพูดคุยขยับ - ความรุนแรงเขยื้อน ล็อคเป้า อส.-ทหารพราน, ๒) คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย: ยะลา-ยิงหนุ่มดับ, ๓) ซุ่มยิงที่ 'บาเจาะ...

..อ่านต่อ
27 ม.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๔ ม.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๗๓ ข่าว จากที่มี ๑๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๕ ข่าว จากที่มี ๕๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การบำรุงขวัญกำลังพล: วิกฤติตำรวจฆ่าตัวตาย - วันเดียวชายแดนใต้ดับ ๒ ศพ  2. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ยะลาระทึก!! พบ'ถังแก๊ส?คล้าย?ระเบิด'ซุกหัว...

..อ่านต่อ
21 ม.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ๑๒๐ ข่าว  จากที่มี ๑๓๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ ม.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๑ ข่าว จากที่มี ๕๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ ม.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: เกิดเหตุปะทะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อส.เจ็บ ๒ ผู้ก่อเหตุเสียชีวิต ๑ คน 2. อาชญกรรมในพื้นที่: คนร้ายยิง ๒ ผัวเมีย ดับปริศนากลางสวนยางบันนังสตา ...

..อ่านต่อ
13 ม.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๔-๑๐ ม.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๓ ข่าว จากที่มี ๗๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ ธ.ค. ๖๓-๓ ม.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ ธ.ค. ๖๓-๓ ม.ค. ๖๓) ประเด็นเชิงลบ ได้แก่ 1. อาชญากรรมในพื้นที่: คนร้ายขับกระบะยิงชาวบ้าน 'บาเจาะ' ดับ คาดสร้างสถานการณ์-ขัดแย้งธุรกิจ  2. เหตุร้ายรายวัน: ควบปิคอัพยิง...

..อ่านต่อ
06 ม.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๒ - ๓ ม.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๖๙ ข่าว จากที่มี ๑๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒) ประเด็นเชิงลบ ได้แก่ 1. การศึกษา: คอลัมน์ จับกระแส: การศึกษาเรื่อง 'โอกาส' ไม่ใช่ 'อุปนิสัย' 2. สิทธิมนุษยชน:กสม. เผย 'สตช.-กรมราชทัณฑ์-กอ.รมน...

..อ่านต่อ
02 ม.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๕ ข่าว จากที่มี ๑๕๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒)  ประเด็นเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) อุกอาจ! ยิงชาวเทพาดับ ๑ ผู้ใหญ่บ้านสะบ้าย้อยถูกยิงเจ็บอีกราย และ ๒) โจรใต้ดักกราดยิงถล่ม หกล้อขนมอเตอร์ไซค์ หาดใหญ่ ไปนราธ...

..อ่านต่อ
23 ธ.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๕๘ ข่าว จากที่มี ๑๓๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๕ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ ธ.ค. ๖๒) ประเด็นเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: ๑) มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเปิดสถิติ 'ปิดล้อมบังคับ-ข่มขู่เก็บ DNA' ชายแดนใต้, ๒) 'ผสานวัฒนธรรม' ขอให้นำคนผิดมาลงโทษ ปมวิสามั...

..อ่านต่อ
16 ธ.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ ธ.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๙ ข่าว จากที่มี ๑๕๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๐ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒) ประเด็นเชิงลบ ได้แก่ 1. อาชญากรรมในพื้นที่: ซุ่มยิงอดีตกำนันจะแนะสาหัส 2. เหตุร้ายรายวัน:   ๑) แฉแก๊งบึ้ม 'ตำรวจเทพา' แก้แค้นจนท.วิสามัญ ๒ แกนน...

..อ่านต่อ
09 ธ.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒ - ๖ ธ.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๕๗ ข่าว จากที่มี ๑๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๒ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ประเด็นเชิงลบ ได้แก่ 1. อาชญากรรมในพื้นที่: อส.เดือดยิงอดีตทหารพรานดับ อ้างกวนใจน้องจนเกิดโทสะ  2. เหตุร้ายรายวัน:  ๑) โหดประกบยิงดับ 'หน.โกวิทย์&#...

..อ่านต่อ
02 ธ.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๗ ข่าว จากที่มี ๑๕๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเยียวยา: สภาฯ ตั้งกระทู้ถามเยียวยาเด็กชายแดนใต้-สร้างท่าเรืออ่าวน้ำเมา 2. สิทธิมนุษยชน:  สื่อ 'Wartani' เผยเจ้าหน้าที่ไม่ทราบห...

..อ่านต่อ
หน้า 6 จาก 26 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 251 รายการ