วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

06 ก.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๖๑ ข่าว จากที่มี ๑๐๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: งบ ๒๕๖๔ : ฝ่ายค้านข้องใจงบดับไฟใต้ เปลี่ยนชื่อโครงการ “ตบตาสภา” แต่ตั้งเป้า “ปรับทัศนคติ” ประชาชนตา...

..อ่านต่อ
29 มิ.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๙ ข่าว จากที่มี ๑๐๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน: ยิง ๒ ศพ ผู้ช่วย ผญบ.-หนุ่มโรงงาน ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ยาเสพติด: ๑) จับยาบ้า ๒ ล้านเม็ดรายใหญ่ภาคใต้, ๒) รวบค้ายาบ้า-เงินห...

..อ่านต่อ
22 มิ.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๖ ข่าว จากที่มี ๑๐๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน: อุกอาจ! คนร้ายบุกเดี่ยวกระหน่ำยิง 'ทหารจรยุทธ์' ขณะปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านลอย ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ 1. ยาเสพต...

..อ่านต่อ
15 มิ.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๓ ข่าว จากที่มี ๑๑๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่  สิทธิมนุษยชน: ประวัติศาสตร์การอุ้มหาย เริ่มจากรัฐประหาร และคงไม่จบด้วยคณะรัฐประหาร ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ 1. ยาเสพติด:...

..อ่านต่อ
08 มิ.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๑ ข่าว จากที่มี ๑๐๕ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบฯ ๑๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: แนวร่วมยึดการเมือง-มวลชน ตรึงพื้นที่ชายแดนใต้ หมดโควิด-๑๙...รัฐเจองานหิน 2. สิทธิมนุษยชน: นิธิ เอียวศรีวงศ์: ชาติหน้าตัวผ...

..อ่านต่อ
01 มิ.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๕ ข่าว จากที่มี ๑๔๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: คนร้ายควงปืนสงครามกราดยิงชาวบ้านยะหริ่งเสียชีวิต ๑ ราย 2. สิทธิมนุษยชน: ผสานวัฒนธรรมชี้ตัดสัญญาณมือถือหมายเลขที่ยังไม่ยืนย...

..อ่านต่อ
25 พ.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๔๘ ข่าว จากที่มี ๑๔๖ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๙-๑๕ พ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙-๑๕ พ.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การบังคับใช้กฏหมาย: 'หมอสุภัทร' โยงต่อพรก.ฉุกเฉินกับรัฐประหารเงียบ สกัดม็อบไล่  2. การศึกษา: แม่เศร้า!ลูก ๕ คนไม่พร้อมเรียนออน...

..อ่านต่อ
18 พ.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๙-๑๕ พ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๔๖ ข่าว จากที่มี ๑๒๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) อ้างไม่รู้ลั่นได้ไง-เอาลูกซองพาดขา กระสุนเจาะร่าง ๔​ ขวบ  และ  ๒) เมื่อบีอาร์เอ็นเปิดสงคราม 'ไอโอ' เพื่...

..อ่านต่อ
11 พ.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒-๘ พ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๙ ข่าว จากที่มี ๑๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: นศ.ขอคู่สงครามเคารพหลักมนุษยธรรมช่วง COVID-๑๙ 2. การเมือง: กลุ่ม นศ.ปาตานี ชูแคมเปญเปิดสภาช่วยประชาชน ชี้รัฐแก...

..อ่านต่อ
04 พ.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๘ ข่าว จากที่มี ๑๖๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. การบำรุงขวัญกำลังพล: ตร.ธารโต' เครียดทำป...

..อ่านต่อ
หน้า 5 จาก 27 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 263 รายการ