วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

30 พ.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ พ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่ลดลงมาก แต่ข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย       ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน (คนร้ายประกบยิงชาวยะลาดับ)       ประเด็นส่งที่ผลกระทบในเชิงบวก เป็นข่าวในประเด็นความร่วมมือของภาคประชาชน (ตอบโจทย์ทหารมีไว้ทำไม แท็กซี่ตอบแทนให้นั่งรถฟรี), ประเด็นวัฒนธรรม และวิถีชีวิต (กรมการศาสนา ยกย่อง ๑๖๐ ผู้ทำคุณประโ...

..อ่านต่อ
23 พ.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑๔ – ๒๐ พ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่ลดลงมาก และข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่ลดลงค่อนข้างมาก       ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวใน ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (โจรใต้ลอบบึ้มทหาร รปภ.ครู บาดเจ็บ ๔ นายคารถหุ้มเกราะ และ โจรใต้ขี่รถ จยย.ใช้เอ็ม.๑๖ และ ๑๑ มม. ยิงทหารได้รับบาดเจ็บคาด่านตรวจ) และ ประเด็นสิทธิมนุษยชน ยูพีอาร์เป็นกลไกยูเอ็น แต่ขับเคลื่อนด้วยประชาชนในประเทศ (เวทีการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนห...

..อ่านต่อ
17 พ.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๗ – ๑๓ พ.ค.๕๙ ทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่ลดลงมาก โดยสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ ประมาณ ๖ ต่อ ๑       ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวใน ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ยิงชาวบ้านดับ-บึ้มซ้ำ ตร.เจ็บ ๑ และ  โจรใต้ยัดบึ้มใส่ปลากระป๋อง "ผญบ.-ชรบ."ยะลาเจ็บ ๔)       ประเด็นส่งที่ผลกระทบในเชิงบวก เป็นข่าวในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล (บิ๊กตู่ให้ก...

..อ่านต่อ
12 พ.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๓๐ เม.ย. – ๖ พ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยจำนวนข่าวเชิงบวก มีจำนวนมากกว่าข่าวเชิงลบประมาณ ๕ ต่อ ๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ป่วนยะลาบึ้ม ๒ ลูก ตลาดนัดเจ็บ ๖ และดักบึ้มทหารเจ็บ ๑ ที่หนองจิก) และประเด็นพูดคุยเพื่อสันติสุข (เส้นทางมืดมนสันติสุขใต้?)       ประเด็นส่งที่ผลกระทบในเชิงบวก เป็นข่าวในประเด็นความร่วมมื...

..อ่านต่อ
02 พ.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๓ – ๒๙ เม.ย.๕๙ ทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบใกล้เคียงกัน       ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้เชิงลบสูง เป็นข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน (จยย.บอมบ์ ๒ จุดกลางเมืองนรา เจ็บ ๑๓ ราย สาหัส ๑ และ โจรใต้วางระเบิด ซุกเสาไฟที่ระแงะ) และประเด็นพูดคุยเพื่อสันติสุข (ไทยไม่รับเงื่อนไขคู่เจรจาถกสันติสุขใต้ล่ม)       ประเด็นส่งที่ผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวกสูง เป...

..อ่านต่อ
25 เม.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ เม.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่ลดลงมาก ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก นอกจากนั้นสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบมีสัดดส่วนที่ต่ำมากที่สุด จากแนวโน้ม และสัดส่วนดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ดูรุนแรงกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย       ข่าวเชิงลบ ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ค่อนข้างมาก เป็นข่าวใน ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ได้แก่ ยิงถล่มกำนันดั...

..อ่านต่อ
20 เม.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ เม.ย.๕๙ ทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงกลาง ถึงปลายสัปดาห์ ข่าวเชิงลบค่อนข้างมีความถี่สูง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ยังดูรุนแรงใกล้เคียงสัปดาห์ที่แล้ว       ข่าวเชิงลบ ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ค่อนข้างมาก ยังคงเป็นข่าวใน ประเด็นสิทธิมนุษยชน (สิทธิมนุษยชน ไทย-๑๙๙ ชาติในสายตาสหรัฐ), ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (คนร้ายก่อความไม่สงบ ป่วนนร...

..อ่านต่อ
15 เม.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ เม.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ในขณะที่ข่าวเชิงลบมีแนวโน้มความถี่ลดลงในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามในช่วงต้น ถึงกลางสัปดาห์ ข่าวเหตุร้ายรายวัน ค่อนข้างมีความถี่สูง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ยังดูรุนแรงใกล้เคียงสัปดาห์ที่แล้ว       ข่าวเชิงลบ ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ค่อนข้างมาก ยังคงเป็นข่าวใน ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (โจรใต้รัวกระหน่ำ อบต. ยะลา สาหัส กดบึ้...

..อ่านต่อ
15 เม.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๖ มี.ค. – ๑ เม.ย.๕๙ ทั้งข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง  อย่างไรก็ตามในช่วงต้นสัปดาห์ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวันมีความถี่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ดูรุนแรงขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว       ข่าวเชิงลบ ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ค่อนข้างมาก ยังคงเป็นข่าวใน ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (โจรใต้ลอบบึ้ม ๘ จุดดึกยันเช้าปัตตานีป่วน ...

..อ่านต่อ
หน้า 29 จาก 29 หน้า แสดง 9 จากทั้งหมด 289 รายการ