วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

05 ธ.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๕ พ.ย. – ๒ ธ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ – ๒๕ พ.ย.๕๙) ประมาณร้อยละ ๒๓ ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ – ๒๕ พ.ย.๕๙) ประมาณร้อยละ ๔๖       ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน ( ๑) ผกร. ลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง บริเวณบนถนนริมเขื่อน ก่อนถึงจุดตรวจสะพานดำ ทหารพลีชีพ ๑ บาดเจ็บ ๓ ราย, ๒) ลอบยิง ชรบ.บ้านลีมาปูโละ ตั้งปมเรื่องส่วนตัว-สร้างสถานการณ...

..อ่านต่อ
28 พ.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑๙ – ๒๕ พ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ – ๑๘ พ.ย.๕๙) ประมาณร้อยละ ๑๔ ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ – ๑๘ พ.ย.๕๙) ประมาณร้อยละ ๔๖       ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (คนร้ายวางระเบิดในสวนยางข้างโรงเรียนใน อ.มายอ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ ชุด รปภ. แต่เกิดระเบิดขึ้นก่อน จึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต)        ...

..อ่านต่อ
21 พ.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ พ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๘ ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๕ – ๑๑ พ.ย.๕๙)       ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นอาชญากรรมในพื้นที่ (ลอบยิงชาวสวนที่เบตง ด้วยเอ็ม ๑๖ ร่างพรุนเสียชีวิตข้างบ้าน), และประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ผกร.ลอบวางระเบิด อส.หลังกลับจากฝึกทบทวน)    ...

..อ่านต่อ
15 พ.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๕ – ๑๑ พ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๒๔ ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๔๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ต.ค.-๔ พ.ย.๕๙)       ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข (สื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์ว่า เวทีพูดคุยสันติภาพเมื่อ ๒๕ ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางไปพูดคุยกับกลุ่มผู้...

..อ่านต่อ
07 พ.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๙ ต.ค.-๔ พ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น แต่ความถี่ของข่าวเชิงลบไม่แตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ – ๒๘  ต.ค.๕๙) มากนัก       ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นสิทธิมนุษยชน (นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เผยเหตุคนร้ายก่อเหตุวางระเบิด ในจังหวัดปัตตานีหลายจุดนั้น เนื่อง...

..อ่านต่อ
31 ต.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๘ ต.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๔ ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๘๘  เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว  (๑๕ – ๒๑  ต.ค.๕๙)       ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (เหตุลอบวางระเบิดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเฮียเบิ้ม หน้าตลาดโต้รุ่ง ถ.พิพิธ เขตเทศบาลเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี)    ...

..อ่านต่อ
25 ต.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๑ ต.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๘ ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๒๒  เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว  (๘ – ๑๔ ต.ค.๕๙)       ในสัปดาห์นี้ ไม่มีประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ในส่วนของประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ประเด็นเศรษฐกิจฯ (ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ๕ – ๑๐ บาท ใน ๖๙ จังหวัด), ประเด็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิติ (ของที่ชาวบ้านให้คือสิ่ง...

..อ่านต่อ
17 ต.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๘ – ๑๔ ต.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น แต่จำนวนข่าวน้อยลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๑ – ๗ ต.ค.๕๙) ประมาณร้อยละ ๔ ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่ แต่จำนวนข่าวน้อยลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว ประมาณร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว       ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (คนร้ายสวมฮิญาบ ตามยิงอุสตาซเสียชีวิต ส่วนหลานชายวัย 15 บาดเจ็บสาหัส) และประเด็นการ...

..อ่านต่อ
10 ต.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑ – ๗ ต.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ – ๓๐ ก.ย.๕๙)         ในสัปดาห์นี้ไม่มีข่าวในประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ในส่วนของประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ประเด็นการเมือง (พล.อ.อุดมเดช ถกครม.ส่วนหน้า  นัดแรกแบ่งงานแก้ปัญหาใต้), ประเด็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเ...

..อ่านต่อ
03 ต.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ก.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๗ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.ย.๕๙)         ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ผกร.ยิงเด็กปั๊มเสียชีวิต ก่อนลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี) ในส่วนของประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ประเด็นการศึกษา (ถอดบทเรียน แลกเปลี่ย...

..อ่านต่อ
หน้า 23 จาก 26 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 256 รายการ