วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

19 ก.พ. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๐ – ๑๖ ก.พ.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓ – ๙ ก.พ.๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓ – ๙ ก.พ.๖๑) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ อาชญากรรมในพื้นที่ (...๑) คนร้ายบุกยิง ๒ หนุ่มดับคาบ้าน ตร.ศรีสาคร พุ่งปมชู้สาว - เร่งล่าตัว และ ๒) ๒ คนร้ายบุกยิงเจ้าของร้านรับซื้อขี้ยางเจ็บสาหัส) และ เหตุร้ายรายวัน (...๑) บ...

..อ่านต่อ
12 ก.พ. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓ – ๙ ก.พ.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ม.ค. – ๒ ก.พ.๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ม.ค. – ๒ ก.พ.๖๑) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน (...๑) จ่อยิง ๔ นัดซ้อนเจ้าของร้านซ่อม จยย. ในบาเจาะดับ, ๒) ยิงผู้ช่วย ผญบ.ปัตตานี ดับหน้าร้านส้มตำข้างมัสยิด และ ๓) คนร้ายลอบวางบึ้ม ชุด รปภ.ครู ที่บ้านซีเยาะส...

..อ่านต่อ
06 ก.พ. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๗ ม.ค. – ๒ ก.พ.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ – ๒๖ ม.ค.๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ – ๒๖ ม.ค.๖๑) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ การบำรุงขวัญกำลังพล (สมควรสั่งปลด? ทหารพรานตื่นสาย-บกพร่อง อ้างถูกไล่กะทันหัน รับผิดขอโอกาส), เหตุร้ายรายวัน (...๑) ลอบวางบึ้มชุด รปภ.ครู ที่ตากใบ ตำรวจ - ชาวบ้านเจ็บ...

..อ่านต่อ
29 ม.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ม.ค.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ – ๑๙ ม.ค.๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๓๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ – ๑๙ ม.ค.๖๑) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน (...๑) หวั่นคาร์บอมซ้ำหนีจ้าละหวั่น! รถซีอาร์วีไฟลุกไหม้เสียงปะทุคล้ายระเบิด, ๒) จยย.บอมบ์ตลาดสดยะลาตาย ๓ เจ็บ ๑๘ และ ๓) โจรใต้ตามประกบยิง หญิงม่ายนราธิวาส รัว ๓ นัดส...

..อ่านต่อ
22 ม.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๓ – ๑๙ ม.ค.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๖ – ๑๒ ม.ค.๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๖ – ๑๒ ม.ค.๖๑) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ อาชญกรรมในพื้นที่ (๒ หนุ่มซิ่งบิ๊กไบค์ กระหน่ำยิงเจ้าของตลาดนัดยะรัง ดับสยองคาถนน), เหตุร้ายรายวัน (...๑) ป่วนนราธิวาส - ปัตตานี! โจรใต้ซุกระเบิด - ขุดหลุมจ้องสังหาร จนท., ๒) คนร...

..อ่านต่อ
16 ม.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๖ – ๑๒ ม.ค.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๑๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน (...๑) คนร้ายฆ่ายกครัว ๓ ศพ ที่ อ.ทุ่งยางแดง, ๒) บึ้มชุดทหารพรานปัตตานี เจ็บ ๙, ๓) คนร้ายขับกระบะยิงเก๋งทหารพรานพรุน และ ๔) ยิงถล่มบ้าน อส.ตากใบ ซ้ำสอ...

..อ่านต่อ
08 ม.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๓๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ธ.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ – ๒๙ ธ.ค.๖๐)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ การเยียวยา (หยุด...ฟังเสียงเหยื่อไฟใต้กันบ้าง อย่าเอาผลประโยชน์บนความทุกข์)       ประเด็นข่าวเชิ...

..อ่านต่อ
03 ม.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       จากติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๓ – ๒๙ ธ.ค.๖๐ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ – ๒๒ ธ.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ – ๒๒ ธ.ค.๖๐)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน (...๑) โจรใต้วางระเบิดรับปีใหม่ โชคไม่เข้าข้างรัศมีเบนเข้าป่า ทพ. ๕ นายรอดตาย, ๒) ศรีสาครระอุถล่ม ทพ.เ...

..อ่านต่อ
26 ธ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       จากติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ ธ.ค.๖๐ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๙ – ๑๕ ธ.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๙ – ๑๕ ธ.ค.๖๐)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน (๑๐ โจรใต้ควงอาวุธสงคราม ป่วนยึดรถบัสจุดไฟเผาวอด) และ อาชญากรรมในพื้นที่ (...๑) รัว ๑๑ มม.ซัลโวอาสาส...

..อ่านต่อ
18 ธ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       จากติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ธ.ค.๖๐ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ธ.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒ – ๘ ธ.ค.๖๐)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (...๑) ชวน หวด คสช. กู้ความเชื่อมั่นฟื้นคะแนนคนใต้, ๒) ๑๖ แกนนำค้านโรงไฟฟ้าเทพารายงานต...

..อ่านต่อ
หน้า 20 จาก 29 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 289 รายการ