วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

01 ก.พ. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๓-๒๙ ม.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๔ ข่าว จากที่มี ๑๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ ม.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๐ ข่าว จากที่มี ๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ ม.ค. ๖๔) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง:  รายงานพิเศษ: จับตาไฟใต้! หลัง 'โอไอซี' ยกสถานะ 'BRN' 2. การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ และ ช...

..อ่านต่อ
25 ม.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๖-๒๒ ม.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๘ ข่าว จากที่มี ๑๖๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙-๑๕ ม.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๓ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙-๑๕ ม.ค. ๖๔) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ใต้ระบุยิง M 79 ถล่มบ้าน 2. การเมือง: รายงานพิเศษ: ไฟใต้จะสงบอย่างไร? เมื่อ 'BRN-OIC-Geneva Call' เป็นพวกเดียวกัน 3.&nb...

..อ่านต่อ
18 ม.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๙-๑๕ ม.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๖๑ ข่าว จากที่มี ๙๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ ม.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๐ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ ม.ค. ๖๔) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ศอ.บต. กับการแก้ปัญหาเพื่อ 'ปลดล็อก' ช่วยเหลือกลุ่มทุนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์...

..อ่านต่อ
11 ม.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒-๘ ม.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๒ ข่าว จากที่มี ๙๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ธ.ค. ๖๔-๑ ม.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ประกบยิง 'ด.ต.' ดับ-ลูกรอดหวิว 2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ : เปิดโรงงานเฟอร์นิเจอร์ คนงาน ๒๐๐ คนจ่อ...

..อ่านต่อ
04 ม.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๘ ข่าว จากที่มี ๑๒๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙-๒๕ ธ.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙-๒๕ ธ.ค. ๖๔) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. กระบวนการยุติธรรม: ข่าวเด่นปี ๒๕๖๓ ก้าวสู่ปี ๒๕๖๔  (ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลจังหวัดยะลา ช่วยงานชั่วคราวกองผู้ช่วยผู้พิ...

..อ่านต่อ
29 ธ.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๙-๒๕ ธ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๖ ข่าว จากที่มี ๑๔๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ธ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) 'สนามบินเบตง' เจอโควิดซ้ำ เลื่อนเปิดจาก ก.พ. เป็น เม.ย.64 และ ๒) ทิ้งหมัดเข้ามุม: เบื้องหลัง ครม.กรณีม...

..อ่านต่อ
21 ธ.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๒-๑๘ ธ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๔๖ ข่าว จากที่มี ๑๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ธ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๘ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ธ.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) ครม.ชะลอโครงการอุตสาหกรรมจะนะ จนกว่าจะมี คณะกรรมการฯ มาศึกษาผลกระทบ และ ๒)ครม.ชะลอโครงการอุตสาหกรรมจะนะ จนกว่าจะมี...

..อ่านต่อ
14 ธ.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๕-๑๑ ธ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๔ ข่าว จากที่มี ๑๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ พ.ย. ๖๓-๔ ธ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าว เชิงลบ ที่ เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ พ.ย. ๖๓-๔ ธ.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) โควิดฉุดค้าชายแดน ๑๐ เดือนวูบ ๑๔%, ๒) เครือข่ายจะนะรักษ์ ถิ่นปักหลักทำเนียบฯจี้เลิกโครงการอุตสาหก...

..อ่านต่อ
07 ธ.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๓ -๔ ธ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๘ ข่าว จากที่มี ๑๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ พ.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าว เชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต.  มีข่าวเชิงลบ ๒๓ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑- ๒๗ พ.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) ตลกร้ายสนามบินใหม่ (ไม่) Ok เบตง และ ๒) แนะรัฐตรึง 'ราคายาง' บังคับใช้กฎหมายเข้ม! 2.&nb...

..อ่านต่อ
30 พ.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ พ.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๗ ข่าว จากที่มี ๑๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓) ในส่วน ของข่าว เชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๘ ข่าว จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ - ๒๐ พ.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การยกระดับคุณภาพชีวิต: โควิดประชิดไทย ทั้งพม่าและมาเลเซีย ปัญหาและทางออก  2. การเมือง: จุดตัด การเมือง ของ เยาวชน ปลดแอก การเมือง ท้องถิ่น ...

..อ่านต่อ
หน้า 2 จาก 27 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 263 รายการ