วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

02 ส.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๔-๓๐ ก.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๗๕ ข่าว จากที่มี ๖๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗- ๒๓ ก.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่ เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๕ ข่าว จากที่มี ๔๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗-๒๓ ก.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: จนท.บุกเก็บดีเอ็นเอเยาวชนปอเนาะ-ผู้สูงวัยใน อ.สายบุรี ขณะโควิด-๑๙ ระบาด 2. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ผ...

..อ่านต่อ
27 ก.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๗-๒๓ ก.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๖๙ ข่าว จากที่มี ๑๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐-๑๖ ก.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๐ ข่าว จากที่มี ๔๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐-๑๖ ก.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: เข้าสวนยางเหยียบบึ้ม 2. การเมือง: ล็อกดาวน์ที่แตกต่างบนสถานการณ์เลวร้าย 3. เทคโนโลยีในการแ...

..อ่านต่อ
19 ก.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๐-๑๖ ก.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๑ ข่าว จากที่มี ๑๐๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓-๙ ก.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๑ ข่าว จากที่มี ๓๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓-๙ ก.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) โจรใต้เหิมวางระเบิดรถ รอง ผกก.สายบุรี พร้อมจนท.เจ็บ ๑๐ นาย ตอบโต้เหตุปะทะ ๒) รือเสาะดุ! คนร้ายเหิ...

..อ่านต่อ
12 ก.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓-๙ ก.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก มีข่าวเชิงบวก ๑๐๗ ข่าว จากที่มี ๙๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ มิ.ย. ๖๔-๒ ก.ค. ๖๔) ในส่วน ของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๘ ข่าว จากที่มี ๓๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ มิ.ย. ๖๔-๒ ก.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ...

..อ่านต่อ
05 ก.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๔-๒ ก.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๐ ข่าว จากที่มี ๑๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙-๒๕ มิ.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๔ ข่าว จากที่มี ๕๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙-๒๕ มิ.ย. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: ๑) เพื่อไทยอัดรัฐบาลเลี้ยงไข้โควิด และ ๒) รายงานพิเศษ: จับตาสงครามเชื้อโรค และสงครามแบ่งแยกดินแดน ...

..อ่านต่อ
28 มิ.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๙-๒๕ มิ.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๘ ข่าว จากที่มี ๘๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว  (๑๒-๑๘ มิ.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยว ข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๕​ ข่าว จากที่มี ๕๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ มิ.ย. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การรักษาปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ทำพิธีฝัง 2 ศพถูกวิสามัญฯ แห่บริจาคช่วยครอบครัว “อัมรัน-อาดือเระ...

..อ่านต่อ
22 มิ.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๘๘ ข่าว จากที่มี ๑๓๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๖ ข่าว จากที่มี ๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การศึกษา: ตลกร้ายเรียนออนไลน์... แม่น้ำตาไหลมือถือเครื่องเดียวไม่พอให้ลูก ๖ คน  2. การเมือง: ๑) ผลกระ...

..อ่านต่อ
14 มิ.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๕-๑๑ มิ.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๓ ข่าว จากที่มี ๑๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ พ.ค. ๖๔-๔ มิ.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าว เชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๒ ข่าว จากที่มี ๒๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ พ.ค. ๖๔-๔ มิ.ย. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: เจาะสถิติไฟใต้ปี 64 - ผ่าน 17 ปียังไม่สงบ หรือเตรียม เปิดแนวรบ...

..อ่านต่อ
07 มิ.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๓ ข่าว จากที่มี ๑๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) ในส่วนของ ข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๕ ข่าว จากที่มี ๕๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑)  "ปืนหาย" กับความอ่อนไหว และข้อควรระวังเรื่อง &...

..อ่านต่อ
31 พ.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๒-๒๘ พ.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๙ ข่าว จากที่มี ๙๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ พ.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๔ ข่าว จากที่มี ๓๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ พ.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: ๑) มุมมองหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ ชี้หากลไกปิดตายรัฐประหาร และ ๒) สถานการณ์ 'ไฟใต้' ที่เปลี่ยนไป ในขณะที่ ...

..อ่านต่อ
หน้า 2 จาก 29 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 289 รายการ