วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

05 ก.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๔-๒ ก.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๐ ข่าว จากที่มี ๑๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙-๒๕ มิ.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๔ ข่าว จากที่มี ๕๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙-๒๕ มิ.ย. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: ๑) เพื่อไทยอัดรัฐบาลเลี้ยงไข้โควิด และ ๒) รายงานพิเศษ: จับตาสงครามเชื้อโรค และสงครามแบ่งแยกดินแดน ...

..อ่านต่อ
28 มิ.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๙-๒๕ มิ.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๘ ข่าว จากที่มี ๘๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว  (๑๒-๑๘ มิ.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยว ข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๕​ ข่าว จากที่มี ๕๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ มิ.ย. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การรักษาปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ทำพิธีฝัง 2 ศพถูกวิสามัญฯ แห่บริจาคช่วยครอบครัว “อัมรัน-อาดือเระ...

..อ่านต่อ
22 มิ.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มิ.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๘๘ ข่าว จากที่มี ๑๓๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๖ ข่าว จากที่มี ๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การศึกษา: ตลกร้ายเรียนออนไลน์... แม่น้ำตาไหลมือถือเครื่องเดียวไม่พอให้ลูก ๖ คน  2. การเมือง: ๑) ผลกระ...

..อ่านต่อ
14 มิ.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๕-๑๑ มิ.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๓ ข่าว จากที่มี ๑๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ พ.ค. ๖๔-๔ มิ.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าว เชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๒ ข่าว จากที่มี ๒๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ พ.ค. ๖๔-๔ มิ.ย. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: เจาะสถิติไฟใต้ปี 64 - ผ่าน 17 ปียังไม่สงบ หรือเตรียม เปิดแนวรบ...

..อ่านต่อ
07 มิ.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๔ มิ.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๓ ข่าว จากที่มี ๑๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) ในส่วนของ ข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๕ ข่าว จากที่มี ๕๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑)  "ปืนหาย" กับความอ่อนไหว และข้อควรระวังเรื่อง &...

..อ่านต่อ
31 พ.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๒-๒๘ พ.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๙ ข่าว จากที่มี ๙๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ พ.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๔ ข่าว จากที่มี ๓๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ พ.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: ๑) มุมมองหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ ชี้หากลไกปิดตายรัฐประหาร และ ๒) สถานการณ์ 'ไฟใต้' ที่เปลี่ยนไป ในขณะที่ ...

..อ่านต่อ
24 พ.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๕-๒๑ พ.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๗ ข่าว จากที่มี ๑๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ พ.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๐ ข่าว จากที่มี  ๔๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ พ.ค. ๖๔)  ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ป่วนสุไหงปาดี! คนร้ายลอบวางระเบิด จนท.ทหารบาดเจ็บ ๓ นาย 2. การยกระดับคุณภาพชีวิต: การแ...

..อ่านต่อ
17 พ.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๘-๑๔ พ.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๘ ข่าว จากที่มี ๑๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ พ.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่ เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๑ ข่าว จากที่มี ๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ พ.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจากแพร่ระบาดโควิด 2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต : มิติใหม่ไ...

..อ่านต่อ
10 พ.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑-๗ พ.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๒ ข่าว จากที่มี ๑๕๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔-๓๐ เม.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๔ ข่าว จากที่มี ๖๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงขบวนรถไฟในพื้นที่นราธิวาส 2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: บีอาร์...

..อ่านต่อ
03 พ.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๕๔ ข่าว จากที่มี ๑๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔)  ในส่วนของ ข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต.  มีข่าวเชิงลบ ๖๖ ข่าว จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: ๑) 'อันวาร์'ชี้ประชาธิปัตย์เจอภัยคุกคามการเมือง และ ๒) รายงานพิเศษ: จะไล่ฝรั่ง...

..อ่านต่อ
หน้า 2 จาก 29 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 285 รายการ