วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

30 เม.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ - ๒๐ เม.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๓๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ - ๒๐ เม.ย. ๖๑) ภาพข่าวเชิงลบสำคัญ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: คนร้าย ขับ จักรยานยนต์ ยิงอดีตผู้ใหญ่บ้าน ดับ ๒ ราย หน้าโรงเรียนตาดีกา ​2. สิทธิมนุษยชน: ร้องมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมยะลา ญาติถูกควบคุมตัวในฐา...

..อ่านต่อ
23 เม.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๔ - ๒๐ เม.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๑๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ เม.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๑๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ เม.ย. ๖๑)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ อาชญากรรมในพื้นที่ (โจ๋ ๑๓ ออกเที่ยวงานตาดีกา โดนอริ ตามยิงหัวดับ ชิง จยย.) และ เหตุร้ายรายวัน (...๑) อส.โคกโพธิ์ ดวงแข็ง โจรใต้ยิง ๔ ครั้งไม่ตาย เจ...

..อ่านต่อ
18 เม.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ เม.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๑๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ มี.ค. ๖๑ - ๖ เม.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ มี.ค. ๖๑ - ๖ เม.ย. ๖๑)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ การเจรจาเพื่อสันติ (อดีต สมช. มอง ไฟใต้ ยุคทหาร safety zone - safe house แค่ซอยเท้า...ไม่หน้าเดิน) และ เหตุร้ายรายวัน (...๑) คนร้าย...

..อ่านต่อ
09 เม.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๑ - ๖ เม.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ มี.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๑๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ มี.ค. ๖๑)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ อาชญากรรมในพื้นที่ (คืนเดียวตาย ๒ ศพ แก๊งโจ๋ยะลา ยกพวกยิงอริกลางเมือง), เหตุร้ายรายวัน (...๑) หมอบหนีตายทั้งขบวน โจรใต้แต่งหญิงกราดอา...

..อ่านต่อ
02 เม.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๔ - ๓๐ มี.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ มี.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ มี.ค. ๖๑)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน (...๑) ยิงถล่มฐานทหาร อ.รามัน ก่อนปะทะกันสนั่นค่าย สุดท้ายคนร้ายรอด!, ๒) ดักบึ้มทหาร ร้อย ทพ.นย. ณ จุดรวมพล หลังตลาดบาเจาะ...

..อ่านต่อ
26 มี.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ มี.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ มี.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๓๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ มี.ค. ๖๑)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. (อย่าถามว่าโรงเรียนต้องการไหม...หัวอกครูใต้ในความอึมครึมของโครงการซีซีทีวีฉาว, เหตุร้ายรายวัน (...๑) ยิง อส.มายอ เสี...

..อ่านต่อ
19 มี.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ มี.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๒๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ มี.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ มี.ค. ๖๑) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. (๖ ประเด็นกังขาโครงการ "ซีซีทีวี" โรงเรียนชายแดนใต้ ๕๐๐ ล้าน!), อาชญากรรมในพื้นที่ (คนร้ายลอบวางบึ้มหน้าบ้านสวนยาง โชคดีเก็บกู้ทัน - ตร. คาดขัดแย้งส่ว...

..อ่านต่อ
13 มี.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓ – ๙ มี.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ – ๒ มี.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ – ๒ มี.ค. ๖๑) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ อาชญากรรมในพื้นที่ (๑๑ มม.จ่อหัวหนุ่มยะลาดับคาถนน), เหตุร้ายรายวัน (...๑) คืบหน้าบึ้มรือเสาะ! คนร้ายซุกระเบิดในถังแก๊สขนาด ๘๐ กก. ผญบ. รอดตายหวุดหวิด, ๒)...

..อ่านต่อ
05 มี.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๔ ก.พ. - ๒ มี.ค.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๕๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ การพูดคุยเพื่อสันติสุข (...๑) คนพื้นที่มอง “เซฟเฮาส์ – เซฟตี้โซน” และ ๒) ข้อสังเกตของภาคประชาสังคมเกี่ยวกับสภาวะที่ยังไม่เกื้อกูลต่อกระบวนการพูดคุยฯ), อาชญากรรมในพ...

..อ่านต่อ
26 ก.พ. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ – ๑๖ ก.พ.๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ – ๑๖ ก.พ.๖๑) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน (รายงานพิเศษ: แอมเนสตี้ :สิทธิมนุษยชนในไทย) และ เหตุร้ายรายวัน (…๑) เผยอาการบาดเจ็บ ๔ ทหารกล้าเหยื่อบึ้มโจรใต้ ลำเลียงส่ง รพ.นราธิวาสราชนครินทร์, ๒) ไล่ฆ่า ...

..อ่านต่อ
หน้า 19 จาก 29 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 289 รายการ