วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

09 ก.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ชาวบ้านเข้าไปกรีดยางเหยียบกับระเบิดอีกเป็นรายที่ ๕ ในรอบ ๘ วัน 2. สิทธิมนุษยชน: กสม. ออกแถลงการณ์ ปมเจ้าสาววัยใสไทย วิวาห์ หนุ่มใ...

..อ่านต่อ
02 ก.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. การพูดคุยเพื่อสันติ: การ “พูดคุยสันติสุข”ระหว่าง “มาราปาตานี” กับ คณะพูดคุยของรัฐบาล ยังเดินต่อไม่ได้ 2. อาชญากรรมในพื้นที่...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิ.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: กอ.รมน. เข้าไปมีอิทธิพลในงานฝ่ายปกครอง และส่วนราชการต่างๆ (รายงาน ๔ ปี สิทธิมนุษยชนภายใต้ คสช. และผลพวงรัฐประหารต่อสังคมไทย: เว็บข่าวประชาไท) 2.&...

..อ่านต่อ
18 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. การเจรจาเพื่อสันติ: การลอบยิง รอง ปธ.คณะกรรมการอิสลามปัตตานี ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข 2. สิทธิมนุษยชน: การรณรงค์ของภาคประชาชน แล...

..อ่านต่อ
11 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒ - ๘ มิ.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: เหตุร้ายรายวันที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้เชิงลบค่อนข้างมาก ได้แก่ เหตุการณ์คนร้ายฆ่าหมู่ ๔ ศพ ในขณะที่มาร่อนทอง ในพื้นที่ อ.สุคิริน ...

..อ่านต่อ
04 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๔๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน จัดเวทีเสวนาวิชาการ “การพัฒนากฎหมายและกลไกป้องกันการฟ้องคดีปิดปากเพื่อปิดกั้นก...

..อ่านต่อ
28 พ.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๓๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: เว็บไซด์ BBC ไทย ได้เผยแพร่ ข่าว “ความสงบบนความหวาดกลัวของมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้” โดยมีสาระสำคัญว่า “แม้ความรุนแรงในจังหวัดชาย...

..อ่านต่อ
23 พ.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พ.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: เหตุร้ายรายวันที่ค่อนข้างอยู่ในความสนใจ คือ เหตุการณ์ ผกร. ยิงเอ็ม ๗๙ ในฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) บาโงยซิแน เนื่องจาก อส. ที่ประจำในฐานให...

..อ่านต่อ
16 พ.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๕ - ๑๑ พ.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ เม.ย. ๖๑ - ๔ พ.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ เม.ย. ๖๑ - ๔ พ.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: เหตุการณ์ วางระเบิด รถหุ้มเกราะ ตร.จะแนะ บาดเจ็บ ๕ นาย, เหตุการณ์ ลอบยิงคนกรีดยาง ที่พื้นที่จังหวัดยะลา และ เหตุการณ์เผาที่พั...

..อ่านต่อ
08 พ.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๑ - ๔ พ.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ เม.ย. ๖๑)       ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ เหตุการณ์ “ป่วน ๕ อำเภอ นราธิวาส ขึงป้ายโจมตี เผา ลอบวางระเบิด” ซึ่งหน่วยข่าวในพื้นที่คาดการณ์ว่าจุดประสงค์ในการก่อเหตุ ค...

..อ่านต่อ
หน้า 18 จาก 29 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 289 รายการ