วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

19 มี.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ มี.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๒๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ มี.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ มี.ค. ๖๑) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. (๖ ประเด็นกังขาโครงการ "ซีซีทีวี" โรงเรียนชายแดนใต้ ๕๐๐ ล้าน!), อาชญากรรมในพื้นที่ (คนร้ายลอบวางบึ้มหน้าบ้านสวนยาง โชคดีเก็บกู้ทัน - ตร. คาดขัดแย้งส่ว...

..อ่านต่อ
13 มี.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓ – ๙ มี.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ – ๒ มี.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ ก.พ. ๖๑ – ๒ มี.ค. ๖๑) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ อาชญากรรมในพื้นที่ (๑๑ มม.จ่อหัวหนุ่มยะลาดับคาถนน), เหตุร้ายรายวัน (...๑) คืบหน้าบึ้มรือเสาะ! คนร้ายซุกระเบิดในถังแก๊สขนาด ๘๐ กก. ผญบ. รอดตายหวุดหวิด, ๒)...

..อ่านต่อ
05 มี.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๔ ก.พ. - ๒ มี.ค.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๕๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ การพูดคุยเพื่อสันติสุข (...๑) คนพื้นที่มอง “เซฟเฮาส์ – เซฟตี้โซน” และ ๒) ข้อสังเกตของภาคประชาสังคมเกี่ยวกับสภาวะที่ยังไม่เกื้อกูลต่อกระบวนการพูดคุยฯ), อาชญากรรมในพ...

..อ่านต่อ
26 ก.พ. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๗ – ๒๓ ก.พ.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ – ๑๖ ก.พ.๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ – ๑๖ ก.พ.๖๑) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน (รายงานพิเศษ: แอมเนสตี้ :สิทธิมนุษยชนในไทย) และ เหตุร้ายรายวัน (…๑) เผยอาการบาดเจ็บ ๔ ทหารกล้าเหยื่อบึ้มโจรใต้ ลำเลียงส่ง รพ.นราธิวาสราชนครินทร์, ๒) ไล่ฆ่า ...

..อ่านต่อ
19 ก.พ. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๐ – ๑๖ ก.พ.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓ – ๙ ก.พ.๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓ – ๙ ก.พ.๖๑) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ อาชญากรรมในพื้นที่ (...๑) คนร้ายบุกยิง ๒ หนุ่มดับคาบ้าน ตร.ศรีสาคร พุ่งปมชู้สาว - เร่งล่าตัว และ ๒) ๒ คนร้ายบุกยิงเจ้าของร้านรับซื้อขี้ยางเจ็บสาหัส) และ เหตุร้ายรายวัน (...๑) บ...

..อ่านต่อ
12 ก.พ. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓ – ๙ ก.พ.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ม.ค. – ๒ ก.พ.๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ม.ค. – ๒ ก.พ.๖๑) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน (...๑) จ่อยิง ๔ นัดซ้อนเจ้าของร้านซ่อม จยย. ในบาเจาะดับ, ๒) ยิงผู้ช่วย ผญบ.ปัตตานี ดับหน้าร้านส้มตำข้างมัสยิด และ ๓) คนร้ายลอบวางบึ้ม ชุด รปภ.ครู ที่บ้านซีเยาะส...

..อ่านต่อ
06 ก.พ. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๗ ม.ค. – ๒ ก.พ.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ – ๒๖ ม.ค.๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ – ๒๖ ม.ค.๖๑) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ การบำรุงขวัญกำลังพล (สมควรสั่งปลด? ทหารพรานตื่นสาย-บกพร่อง อ้างถูกไล่กะทันหัน รับผิดขอโอกาส), เหตุร้ายรายวัน (...๑) ลอบวางบึ้มชุด รปภ.ครู ที่ตากใบ ตำรวจ - ชาวบ้านเจ็บ...

..อ่านต่อ
29 ม.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ม.ค.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ – ๑๙ ม.ค.๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๓๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ – ๑๙ ม.ค.๖๑) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน (...๑) หวั่นคาร์บอมซ้ำหนีจ้าละหวั่น! รถซีอาร์วีไฟลุกไหม้เสียงปะทุคล้ายระเบิด, ๒) จยย.บอมบ์ตลาดสดยะลาตาย ๓ เจ็บ ๑๘ และ ๓) โจรใต้ตามประกบยิง หญิงม่ายนราธิวาส รัว ๓ นัดส...

..อ่านต่อ
22 ม.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๓ – ๑๙ ม.ค.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๖ – ๑๒ ม.ค.๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๖ – ๑๒ ม.ค.๖๑) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ อาชญกรรมในพื้นที่ (๒ หนุ่มซิ่งบิ๊กไบค์ กระหน่ำยิงเจ้าของตลาดนัดยะรัง ดับสยองคาถนน), เหตุร้ายรายวัน (...๑) ป่วนนราธิวาส - ปัตตานี! โจรใต้ซุกระเบิด - ขุดหลุมจ้องสังหาร จนท., ๒) คนร...

..อ่านต่อ
16 ม.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๖ – ๑๒ ม.ค.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๑๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ ธ.ค.๖๐ – ๕ ม.ค.๖๑) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน (...๑) คนร้ายฆ่ายกครัว ๓ ศพ ที่ อ.ทุ่งยางแดง, ๒) บึ้มชุดทหารพรานปัตตานี เจ็บ ๙, ๓) คนร้ายขับกระบะยิงเก๋งทหารพรานพรุน และ ๔) ยิงถล่มบ้าน อส.ตากใบ ซ้ำสอ...

..อ่านต่อ
หน้า 17 จาก 27 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 263 รายการ