วันจันทร์ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

26 พ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ พ.ย. ๖๑ ๖๑ มีข่าวเชิงบวก ๑๗๓ ข่าว จากที่มี ๒๐๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑) มีข่าวเชิงลบ ๓๕ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. ทุจริตคอร์รัปชั่น: ปราบโกง? แจก ๒ ขั้น "ปลัด อบต." โดน ป.ป.ช.ชี้มูลทุจริต 2. เหตุร้ายรายวัน: ๑) คนร้ายจ่อยิงลูกจ้าง! เสียชีวิตขณะยืนคุยโทรศัพท์หน้าโรงเรียน, ๒) จ่อยิงหัว ...

..อ่านต่อ
19 พ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ พ.ย. ๖๑ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๒๐๓ ข่าว จากที่มี ๑๕๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบ มีข่าวเชิงลบ ๓๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ พ.ย. ๖๑)) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ด่วน! คนร้ายลอบยิง ตร.สายบุรี ดับ ๑ นาย ขณะขี่ จยย. กลับที่พัก, ๒) ป่วนนราธิวาส! คนร้ายซุ่มยิง ผช.ผญบ.ระแงะในสวนผลไม้สาหัส, ๓) โจรใต้ยิงถล่มทหารที่...

..อ่านต่อ
12 พ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓ - ๙ พ.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงบวก ๑๕๓ ข่าว จากที่มี ๑๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๖ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) คนร้ายป่วนยะลา! ลอบยิง อส.บาดเจ็บสาหัส, ๒) ปัตตานีพบระเบิดซุกกระสอบ คนร้ายลอบเผา จยย.คลาสสิก และ ๓) ปัตตานี-ตรวจสอบเ...

..อ่านต่อ
06 พ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๐ ข่าว จากที่มี ๑๖๗ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีข่าวเชิงลบ ๒๖ ข่าว จากที่มี ๓๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) โจรใต้เหิมหนัก! ปาระเบิดใส่บ้านพัก ตร.ยะลา - ไล่ยิงชาวบ้านตากใบ, ๒) แนวร่วมป่วน จ.สงขลา ใช้สีพ่น ปัตตานีกู้เอกราช จนท. ต้องเข้าเคลียร์, ๓) โจรใต...

..อ่านต่อ
29 ต.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ ต.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ ต.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน: ๑) ด่วน! คนร้ายลอบวางระเบิดหน้าร้านล้อแม็กซ์ ห้าแยกสะเตง, ๒) ป่วน! โจรใต้พ่นสีสเปรย์กลางถนน เรียกร้องปลดแอกปัตตานีจากรัฐไทย, ๓) คนร้ายลอบยิงกำนันป...

..อ่านต่อ
22 ต.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ ต.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๖๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ฆ่า ๒ แม่ลูก ชิงรถ ๒ ล้อนำไปประกอบ จยย.บอมบ์ดักสังหารตำรวจ ๕ นาย 2. การเมือง: ๑) มาเลเซียฝืนข้อเรียกร้องจีน ปล่อยตัวชาวอุยกูร์ – ไม่ส่งตัวให...

..อ่านต่อ
16 ต.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ ต.ค.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ประกบยิง อสม.ปัตตานี ดับคารถ จนท. เร่งสอบปมสาเหตุ, ๒) อดีตทหารพรานถูกคนร้ายยิงดับที่ปัตตานี เผยตายเป็นคนที่ ๔ ของครอบครัว, ๓...

..อ่านต่อ
08 ต.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๒๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๑๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.: ๑) จีที 200 เอาผิดแค่คนขาย แต่คนซื้อลอยนวล? และ ๒) ป.ป.ช. สอบทุจริตจัดซื้อ GT200 แล้วกว่า ๘๐% 2. เหตุร้ายรายวัน: ๑) โหดเห...

..อ่านต่อ
03 ต.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๒๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ๔ โจรใต้ประกบยิงหัว “ผู้ช่วย ผญบ.” ดับคาเสื้อเกราะ ชิงปืนหนี ๕ ชีวิตขาดเสาหลัก, ๒) คนร้ายยิงราษฎรเสียชีวิต ๑ รายที่ปัตตานี และ ๓) ...

..อ่านต่อ
24 ก.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๑๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๒๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ยิงถล่มทีมล่าหมูป่ายะลา ตำรวจดับ ชาวบ้านเจ็บอื้อ 2. อาชญากรรมในพื้นที่: ยิงชาวบ้านปัตตานีดับ ๑ ศพ พบประวัติเคยต้องคดียาเสพติด 3. ทุจริตคอรั...

..อ่านต่อ
หน้า 16 จาก 29 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 289 รายการ