วันศุกร์ที่ 05 มีนาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

12 พ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓ - ๙ พ.ย. ๖๑ มีข่าวเชิงบวก ๑๕๓ ข่าว จากที่มี ๑๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๖ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) คนร้ายป่วนยะลา! ลอบยิง อส.บาดเจ็บสาหัส, ๒) ปัตตานีพบระเบิดซุกกระสอบ คนร้ายลอบเผา จยย.คลาสสิก และ ๓) ปัตตานี-ตรวจสอบเ...

..อ่านต่อ
06 พ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๑ - ๒ พ.ย. ๖๑ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๐ ข่าว จากที่มี ๑๖๗ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีข่าวเชิงลบ ๒๖ ข่าว จากที่มี ๓๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) โจรใต้เหิมหนัก! ปาระเบิดใส่บ้านพัก ตร.ยะลา - ไล่ยิงชาวบ้านตากใบ, ๒) แนวร่วมป่วน จ.สงขลา ใช้สีพ่น ปัตตานีกู้เอกราช จนท. ต้องเข้าเคลียร์, ๓) โจรใต...

..อ่านต่อ
29 ต.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๖ ต.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ ต.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ - ๑๙ ต.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน: ๑) ด่วน! คนร้ายลอบวางระเบิดหน้าร้านล้อแม็กซ์ ห้าแยกสะเตง, ๒) ป่วน! โจรใต้พ่นสีสเปรย์กลางถนน เรียกร้องปลดแอกปัตตานีจากรัฐไทย, ๓) คนร้ายลอบยิงกำนันป...

..อ่านต่อ
22 ต.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๓ - ๑๙ ต.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๖๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ ต.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ฆ่า ๒ แม่ลูก ชิงรถ ๒ ล้อนำไปประกอบ จยย.บอมบ์ดักสังหารตำรวจ ๕ นาย 2. การเมือง: ๑) มาเลเซียฝืนข้อเรียกร้องจีน ปล่อยตัวชาวอุยกูร์ – ไม่ส่งตัวให...

..อ่านต่อ
16 ต.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ ต.ค.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ประกบยิง อสม.ปัตตานี ดับคารถ จนท. เร่งสอบปมสาเหตุ, ๒) อดีตทหารพรานถูกคนร้ายยิงดับที่ปัตตานี เผยตายเป็นคนที่ ๔ ของครอบครัว, ๓...

..อ่านต่อ
08 ต.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๑ - ๕ ต.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๒๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๑๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.: ๑) จีที 200 เอาผิดแค่คนขาย แต่คนซื้อลอยนวล? และ ๒) ป.ป.ช. สอบทุจริตจัดซื้อ GT200 แล้วกว่า ๘๐% 2. เหตุร้ายรายวัน: ๑) โหดเห...

..อ่านต่อ
03 ต.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ก.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๒๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ๔ โจรใต้ประกบยิงหัว “ผู้ช่วย ผญบ.” ดับคาเสื้อเกราะ ชิงปืนหนี ๕ ชีวิตขาดเสาหลัก, ๒) คนร้ายยิงราษฎรเสียชีวิต ๑ รายที่ปัตตานี และ ๓) ...

..อ่านต่อ
24 ก.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๑๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๒๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ยิงถล่มทีมล่าหมูป่ายะลา ตำรวจดับ ชาวบ้านเจ็บอื้อ 2. อาชญากรรมในพื้นที่: ยิงชาวบ้านปัตตานีดับ ๑ ศพ พบประวัติเคยต้องคดียาเสพติด 3. ทุจริตคอรั...

..อ่านต่อ
17 ก.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) พลีชีพ! โจรชั่วซุ่มยิงทหารพรานปัตตานีเจ็บ ๔ ดับ ๒ นาย, ๒) ชาวบ้านปัตตานีถูกยิงดับ ๑ รายเจ็บ ๑ ราย จนท.ตรวจยึดระเบิด – รวบ ๓ ผู้ต้องสงสัย...

..อ่านต่อ
10 ก.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: ๑) ลดาวัลลิ์ วอนรัฐบาลอย่าละเลยการละเมิดสิทธิเด็กในภาคใต้ และ ๒) อาศัยช่องโหว่กฎหมาย เปิดธุรกิจแต่งงานกับเด็ก การันตีทำ ไม่ได้ยินดีคืนเงิน 2.&n...

..อ่านต่อ
หน้า 13 จาก 26 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 257 รายการ