ข่าวเกี่ยวกับ 3 จชต.

13 ก.พ. 56
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

วันนี้ (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ วัดวชิรปราการ หมู่ที่ ๑ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พันตำรวจเอก ทวี  สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าแก่พระภิกษุสงฆ์วัดวชิรปราการ ซึ่ง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมประกอบศาสนกิจทางศาสนา ตามโครงการอุดหนุนงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของวัดในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๒๙ วัด ในพื้นที่จังหวัดปัตตา...

..อ่านต่อ
12 ก.พ. 56
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น.) ที่วัดวชิรปราการ หมู่ 2 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายอิศรา ทองธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ ประธานองค์กรพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายมาโนชญ์ บุญญานุวัตร รองประธานองค์กรพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร นายอำเภ...

..อ่านต่อ
12 ก.พ. 56
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

( 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.00 น.) ที่ห้องสะบารัง โรงแรมซีเอส ปัตตานี พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำรายละเอียดกิจกรรมและโครงการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจการฮัจย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์จังหวัดชายแดนภาคใต้/ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ จำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ ผู้นำกลุ่ม แซะฮ์ แล...

..อ่านต่อ
07 ก.พ. 56
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

(วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 น.) ที่ศาลมูลนิธิเจ้าแม่กอเหนี่ยว และศาลเจ้าเอ็งสือ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี 2556 นอกจากนี้ ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเดินทางมอบกระเช้าผลไม้ให้กับศาลเจ้าต่างๆ ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ศาลเจ้าแม่พระโพธิสัตย์อวโลกิเตศวร ศาลเจ้าเค่งฮุดจี่ หรือ วัดเห้งเจีย อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ศาลเจ้าแม่แบหอ ตำบลกาลอ ...

..อ่านต่อ
07 ก.พ. 56
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

(วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 น.) ที่ศาลมูลนิธิเจ้าแม่กอเหนี่ยว และศาลเจ้าเอ็งสือ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี 2556 นอกจากนี้ ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเดินทางมอบกระเช้าผลไม้ให้กับศาลเจ้าต่างๆ ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ศาลเจ้าแม่พระโพธิสัตย์อวโลกิเตศวร ศาลเจ้าเค่งฮุดจี่ หรือ วัดเห้งเจีย อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ศาลเจ้าแม่แบหอ ตำบลกาลอ อ...

..อ่านต่อ
หน้า 535 จาก 535 หน้า แสดง 5 จากทั้งหมด 5,345 รายการ