วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สดจากเยาวชน: หนุนนวัตกรรมพัฒนาเด็กไทย

 12 ก.ค. 2564 05:54 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เร่งลดความ เหลื่อมล้ำให้ภาคการศึกษาผ่านการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ EdTech ร่วมกับภาคเอกชน พร้อมโชว์ 3 นวัตกรรมด้านการศึกษาที่พร้อมใช้
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ยกตัวอย่าง 3 นวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ได้แก่ "Hand in Hand for ID Kids" แอพพลิเคชั่นคำศัพท์ 2 ภาษา สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดทำแอพพลิเคชั่นรวบรวมคำศัพท์ที่จำเป็น 6 หมวดหมู่ อาทิ หมวดอาหาร หมวดตัวเลข หมวดสถานที่ หมวดสัตว์ หมวดอวัยวะในร่างกาย และหมวดเครื่องแต่งกาย นำเสนอเป็นรูปภาพพร้อมเสียงที่เป็นภาษาไทยและภาษามลายู หากเด็กกดที่รูปภาพ แอพฯ จะแปลภาษาให้อัตโนมัติ ปัจจุบันทดลองใช้ในพื้นที่จ.นราธิวาส ทั้งหมด 14 ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
"KruLab : แพลตฟอร์มการพัฒนาครูออนไลน์" เพื่อการจัดการเรียนรู้และแนะแนวการศึกษาแห่งอนาคต จากบริษัท อาชีฟ โซเชียล เอนเทอไพรส์ จำกัด และ Thrive Venture Builder รวบรวมหลักสูตรที่เหมาะสมกับการสอนของครูในยุคปัจจุบันไว้บนเว็บบราวเซอร์ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูแนะแนว หลักสูตรทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ หลักสูตรการปรับเปลี่ยนทัศนคติ รวมถึงแนวทางการออกแบบห้องเรียนหรือบทเรียนให้สร้างสรรค์และแปลกใหม่ ผ่านความร่วมมือกับเครือข่ายที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษา และโรงเรียนที่มีรูปแบบการสอนที่แตกต่าง เช่น โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์
"SAMT แพลตฟอร์มสอนดนตรี" โดย บริษัท เดอะกู้ดเชฟเพิร์ด จำกัด ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีโอกาสเข้าถึงและพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีได้มากขึ้น โดยโรงเรียนต้นสังกัดจะต้องคัดเลือกเด็กที่สนใจด้านดนตรีเข้าร่วมเรียนผ่านเว็บบราวเซอร์ไปพร้อมกับเด็กที่เข้ามาเรียนในสถาบันดนตรีของบริษัท เดอะกู้ดเชฟเพิร์ด ซึ่งแบ่งที่นั่งสำหรับเด็กนักเรียนในต่างจังหวัด 2 ที่นั่งต่อ 1 ห้องเรียน การเปิดใช้งานแพลตฟอร์มในระยะแรกจะสอนเฉพาะรายวิชาดนตรีให้นักเรียนในพื้นที่อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เป็นที่แรกก่อนกระจายไปยังพื้นที่อื่นในช่วงเดือนก.ย.นี้
"นอกจากการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือแพลตฟอร์มต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาแล้ว NIA ยังมีแนวคิดกระตุ้นต่อมความเป็นนวัตกรให้เยาวชนไทยร่วมด้วย" ดร.พันธุ์อาจกล่าวทิ้งท้าย

บรรยายใต้ภาพ
แพลตฟอร์มการพัฒนาครูออนไลน์
แอพพลิเคชั่นคำศัพท์ 2 ภาษา
แพลตฟอร์มสอนดนตรี

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 13 ก.ค. 2564 (กรอบบ่าย)
News Code: g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

Comment