วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ฝนหลวงฯเร่งช่วยเหลือหมอกควันไฟป่าพรุโต๊ะแดง

 12 เม.ย. 2561 15:00 น. | หมวดหมู่ การช่วยเหลือประชาชน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ฝนหลวงฯ ระดมเต็มพิกัดช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้ง เร่งบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าพรุโต๊ะแดง
เมื่อวันที่ 12 เม.ย.นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากการคาดหมายพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่ 11-14 เม.ย. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนภาคใต้จะมีฝนลดลง และในช่วงวันที่ 15-17 เม.ย. ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน กับมีพายุฤดูร้อนขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ กรมฝนหลวงฯ จึงเตรียมพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ที่อาจประสบกับสถานการณ์ต่างๆ ดังกล่าวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยมอบหมายให้แต่ละศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 5 ภูมิภาค ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
โดยจากการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ 11 เม.ย. ที่ผ่านมา หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกษตรกรขอรับบริการฝนหลวง และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสียัด รวมจำนวน 6 เที่ยวบิน ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ดังกล่าว ด้านหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนปราณบุรี ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเช่นกัน และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลา ปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่บริเวณทิศตะวันตก ตั้งแต่อำเภอตากใบถึงอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้กับป่าพรุและป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ โดยระดับน้ำผิวดินในพื้นที่ รอบป่าพรุโต๊ะแดง อำเภอสุไหงปาดี มีค่า -7.52 เซนติเมตร ซึ่งมีโอกาสเกิดไฟป่าสูง จึงปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน 1 เที่ยวบิน ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณอำเภอสุไหงปาดีและอำเภอเจาะไอร้อง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง ทำให้สามารถช่วยเพิ่มระดับน้ำผิวดินและลดโอกาสการเกิดไฟป่าในพื้นที่ดังกล่าวได้.
ที่มา: www.dailynews.co.th

Comment
Related