วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ภาพข่าว: เปิดงาน

 06 ธ.ค. 2561 06:00 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดงาน"Betong Halal International Fair (BHIF 2018)" มหกรรมฮาลาลนานาชาติเบตง 2018 ที่ ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ อ.เบตง จ.ยะลา--จบ--
--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 7 ธ.ค. 2561 (กรอบบ่าย)--

Comment
Related