วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

คอลัมน์: สัมภาษณ์: อนุกูล อาแวปูเต้ะ ผู้สมัครส.ส.เขต 3 ปัตตานี พรรคภูมิใจไทย

 12 ก.พ. 2562 05:51 น. | หมวดหมู่ การเมือง
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากการเป็นทนายความได้ทำงานทางสังคมในพื้นที่มากว่า 10 ปี ได้รับเรื่องร้องเรียนมากมายต่อการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็ได้ช่วยเหลือในแง่กระบวนการยุติธรรม และได้เห็นว่าประชาชนยังไม่เข้าใจกฎหมาย รวมทั้งเรื่องสิทธิของตัวเองมากพอ
ในพื้นที่ความขัดแย้งนั้นทุกประเทศไม่สามารถใช้อำนาจรัฐแก้ปัญหาได้ในทุกเรื่อง ไม่สามารถใช้ข้อกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ ดังนั้นจำเป็นต้องให้ประชาชนมีความเข้าใจในประเด็นกฎหมายเหล่านั้นด้วย
ตรงนี้เราสามารถสร้างกลไกทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากอำนาจของประชาชนได้ ตามนโยบายของพรรคภูมิใจไทย คือ "ลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชน"
ผมเป็นคนรุ่นใหม่ ที่ไม่ได้เป็นนอมินีของใคร เป็นพรรคทางเลือกหนึ่งที่จะไม่อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เราต้องทำการเมืองให้เป็นแบบใหม่ ให้เข้าถึงประชาชน
ปัจจุบันมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายนอกจากปัญหาสถานการณ์แล้วยังมีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดมากขึ้น คนในพื้นที่ไม่ต้องการให้มีปัญหาเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องมีคนอาสามาผลักดัน และทุกองค์กรจะต้องหันมาแก้ปัญหาร่วมกัน โดยสร้างวาระที่เกิดขึ้นจากคนในพื้นที่ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่สามารถทำได้จริงสู่ความเป็นหนึ่งเดียว
ในแต่ละพื้นที่ต่างกัน ต้องมีตัวแทนมาร่วมกันคิดเพื่อไปสู่การหาทางออก แก้ปัญหาสังคมให้เข้มแข็งได้ต่อไป ที่สำคัญถ้าเราเจริญด้านสาธารณูปโภคทุกอย่าง แต่ถ้าไม่ได้พัฒนาคน ก็เท่ากับว่าเราไม่ได้พัฒนาสังคมให้เข้มแข็งได้
วันนี้ผมจึงขอโอกาสมาทำให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงสังคมใหม่ ร่วมกันไปสู่การทำการเมืองแบบใหม่ที่ให้ประชาชนเข้าถึงได้
"เราต้องทำการเมืองให้เป็นแบบใหม่ ให้เข้าถึงประชาชนำ"
--จบ--

--ข่าวสด ฉบับวันที่ 13 ก.พ. 2562 (กรอบบ่าย)--
News Code: das pol g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

Comment
Related