วันอาทิตย์ที่ 09 สิงหาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ยะลาประกาศผลประกวดเรือพระ

 21 ต.ค. 2562 06:01 น. | หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า เทศบาลนครยะลาประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่เรือพระ และการประกวดเรือพระ ประจำปี พ.ศ.2562โดยมีนายกเทศมนตรีนครยะลา พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลการประกวดในครั้งนี้
ผลการตัดสินการประกวดเรือพระ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ เป็นของวัดบ้านฉลองชัย รองชนะเลิศ อันดับ 1 เป็นของวัดบุพพนิมิต (นางโอ) รองชนะเลิศ อันดับ 2 เป็นของวัดอัมพวนาราม (ม่วงหมัง) ประเภทเรือยอด รางวัลชนะเลิศ เป็นของวัดมหิงษ์สุวรรณนิมิต (ลานควาย) รองชนะเลิศ อันดับ 1 เป็นของวัดศรีพัฒนาราม (บ้านคล้า) รองชนะเลิศ อันดับ 2 เป็นของวัดเวฬุวัน รางวัลชมเชย เป็นของวัดโพธาราม และวัดโตนด (บ้านโหนด) ประเภทเรือโฟม รางวัลชนะเลิศ เป็นของวัดคูหาภิมุข (หน้าถ้ำ) รองชนะเลิศ อันดับ 1 เป็นของสำนักสงฆ์แหลมนก รองชนะเลิศ อันดับ 2 เป็นของวัดหลักห้า รางวัลชมเชย เป็นของวัดคชศิลาวนาราม และวัดบ้านดี
ผลการประกวดขบวนแห่เรือพระ รางวัลชนะเลิศ เป็นของวัดยูปาราม (ยุโป) รองชนะเลิศ อันดับ 1 เป็นของวัดบุพพนิมิต (นางโอ) และรองชนะเลิศ อันดับ 2 เป็นของวัดโตนด

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 22 ต.ค. 2562 (กรอบบ่าย)
News Code: loc art g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

Comment
Related