วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บูรณะ'เจดีย์ท่านแก่'บรรจุอัฐิอดีตเจ้าเมืองจะนะสมัยร.3-ร.5

 10 ก.ค. 2564 19:33 น. | หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2564กรมศิลปากรได้อนุมัติ
งบประมาณดำเนินโครงการบูรณะเจดีย์วัดโคกทราย (เจดีย์ท่านแก่) ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
กำหนดแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สำหรับเจดีย์วัดโคกทรายตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของเจดีย์บรรจุอัฐิเจ้าเมืองจะนะ ภายในวัดโคกทราย บริเวณพื้นที่ซึ่งเรียกว่า "ในเมรุ" ซึ่งเป็นสถานที่ฌาปนกิจศพบุคคลสำคัญอันเป็นที่เคารพนับถือมาแต่ครั้งโบราณ
อธิบดี ศก. กล่าวว่า กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ 11สงขลา จะดำเนินการปรับดีดเจดีย์ด้วยระบบรอกโซ่ เพื่อให้เจดีย์ที่อยู่ในสภาพทรุดเอียงกลับมาตั้งตรง พร้อมทั้งยกระดับเจดีย์ให้พ้นจากระดับน้ำหลากซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และดำเนินการบูรณะองค์เจดีย์และลวดลายปูนปั้นตามรูปแบบเดิม พร้อมทั้งเคลื่อนย้ายยักษ์ทวารบาลปูนปั้นของเดิมที่ชำรุดเสียหายไปทำการอนุรักษ์และประดิษฐานในสถานที่ที่เหมาะสม แล้วจะทำการปั้นจำลองยักษ์ปูนปั้นขึ้นใหม่เป็นการทดแทน นอกจากนี้ ยังดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ด้วยการปูพื้นลานด้วยกระเบื้องดินเผา และจัดทำระบบระบายน้ำโดยรอบ
เจดีย์ท่านแก่ที่อยู่ในสภาพทรุดเอียง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมาผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รักษาการเจ้าอาวาสวัดโคกทราย ปลัดอาวุโสอำเภอจะนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงโครงการบูรณะเจดีย์วัดโคกทราย (เจดีย์ท่านแก่)เจดีย์องค์นี้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวจะนะมาช้านาน
สันนิษฐานว่า อาจเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิพระอธิการจันทร์ เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดโคกทราย หรืออาจเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิพระมหานุภาพปราบสงคราม (บัวแก้ว) อดีตเจ้าเมืองจะนะในสมัยรัชกาลที่ 3- 5ซึ่งอาจเป็นบิดาของพระมหานุภาพปราบสงคราม(ปลอด ถิ่นจะนะ) เจ้าเมืองจะนะคนสุดท้าย ซึ่งมีเจดีย์บรรจุอัฐิตั้งอยู่เคียงคู่กันและได้รับการบูรณะแล้วในปีงบประมาณ 2563

ที่มา: www.thaipost.net
#กรมศิลปากร #เจดีย์ท่านแก่
News Code: art g:thaipost g:agency p:wtp v:netnews

Comment