วันเสาร์ที่ 08 สิงหาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

'ยาดองสัตว์มีพิษ'เสี่ยงถึงตาย หมอชี้ไม่มีข้อมูลยันรักษาโรค

 22 ต.ค. 2562 07:29 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีกลุ่มผู้ที่นิยมนำสุราไปดองกับสัตว์มีพิษ และนำมาดื่ม เพื่อหวังผลทางการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ หรือเพื่อบำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง ว่า หากทำเช่นนี้ถือว่าอันตรายมาก เพราะอาจได้รับพิษจากสัตว์ดังกล่าวถึงขั้นเสียชีวิต และในทางการแพทย์ยังไม่พบหลักฐานในการรักษาโรคได้
"ทั้งนี้ในรายของผู้ที่ดื่มสุราจนติด เมื่อหยุดดื่มจะเกิดอาการถอนพิษ ซึ่งสามารถรักษาให้หายได้เป็นปกติ การบำบัดรักษาสุรามี 2 รูปแบบ คือ การบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยนอก เหมาะสำหรับผู้ติดแบบไม่รุนแรงมาก สามารถดูแลการกินยาและควบคุมการหยุดดื่มได้
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางกาย และการบำบัดแบบผู้ป่วยใน เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถควบคุมการดื่มได้ โดยแพทย์จะบำบัดรักษาอาการถอนพิษสุราและภาวะแทรกซ้อน จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อฟื้นฟูกระบวนการคิด สมรรถภาพร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป" นพ.สรายุทธ์กล่าว และว่า หากประสบปัญหาเกี่ยวกับสุรา หรือยาและสารเสพติด สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ จ.ปทุมธานี และ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น อุดรธานี สงขลา และปัตตานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmindat.go.th

บรรยายใต้ภาพ
นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 23 ต.ค. 2562 (กรอบบ่าย)
News Code: med food csmr g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

Comment
Related