วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

มรภ.ยะลาคว้ารางวัล'จิตอาสาฯ'

 11 ก.พ. 2562 04:05 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายอานัส เบ็ญฮาวัน นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และนายอัสรี ยูโซะ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตัวแทนจากชมรม มรย.จิตอาสาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-5 ก.พ. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับโล่รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ผอ.กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ที่ปรึกษาชมรม มรย.จิตอาสาฯ กล่าวว่า การประกวดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 21 ทีม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และมี 8 ทีมเท่านั้นที่จะได้รับรางวัล ซึ่งนักศึกษาทั้งสองคนจากชมรม มรย.จิตอาสาฯ นำโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนพหุวัฒนธรรม นำสันติสุขสู่ชาย แดนใต้ ในการนำเสนอ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศรับโล่พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความยินดีให้กับชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
--จบ--

--ข่าวสด ฉบับวันที่ 12 ก.พ. 2562 (กรอบบ่าย)--
News Code: das edu g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

Comment
Related