วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

หลักสูตรซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 04 พ.ย. 2561 06:00 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จูงใจให้เด็กสนใจเรียนอาชีวะชายแดนใต้เพิ่ม
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่วิทยาลัย เทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี เพื่อเยี่ยมชมความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของศูนย์ ชมห้องคลินิกภาษา เพื่อพัฒนาอาชีพ และนิทรรศการนวัตกรรมการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยมีผู้ร่วมประชุมคณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) คณะอาจารย์และนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 500 คน
พล.อ.สุรเชษฐ์กล่าวว่า การนำครูพิเศษจากภาคอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มาสอนในพื้นที่ โดยความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี จำนวน 5 แห่ง เพื่อร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในจังหวัดภาคใต้ชายแดน ให้มีมาตรฐานและมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นพื้นที่ เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเขตนิคมอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย
พล.อ.สุรเชษฐ์กล่าวต่อว่า การลงนามความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม ของบริษัท 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทโกลเด้น โรบอท จำกัด บริษัทพาโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริษัท โรบอท ซิสเต็ม จำกัด และ สถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อ จัดทำหลักสูตร พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมแสดงความคิดเห็นระหว่างภาคอุตสาหกรรม ผู้บริหาร ผู้แทน ผู้ปกครอง นักศึกษา และประชาชนทั่วไปด้วย
ด้านนายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า หลักสูตรช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สนองนโยบายรัฐบาลอาชีวะสร้างคน คนสร้างชาติ เป็นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนรู้ด้านการศึกษาอาชีวะ เพื่อพัฒนากำลังคน และฝีมือระดับอาชีพผู้ชำนาญการเฉพาะกิจ ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานปัจจุบันและอนาคต--จบ--
--ข่าวสด ฉบับวันที่ 5 พ.ย. 2561 (กรอบบ่าย)--

Comment
Related