วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

รำลึก10ปี-สูญเสียครูใต้ 182 คน

 16 ก.ย. 2562 06:36 น. | หมวดหมู่ การเยียวยา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 ก.ย. ที่หอประชุมร.ร.อนุบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเครือข่ายแถลงเตรียมจัดงาน 1 ทศวรรษ รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ ที่หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน
นายบุญสมกล่าวว่า สมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 วัตถุประสงค์เพื่อร่วมอุทิศส่วนกุศลและรำลึกคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 182 ราย และเพื่อสร้างความรักความสามัคคีเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจ ได้มีศักดิ์ศรีและความมั่นคงในวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยืนอยู่ในพื้นที่ของสังคมได้อย่างสง่างาม
สำหรับในช่วงเช้ามีพิธีทางศาสนาทั้งไทยพุทธและมุสลิม พิธีรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ จากนั้นเป็นการรับฟังนโยบายของรมว.ศึกษาธิการ โดยสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้เชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองในพื้นที่นี้นำไปสู่สันติสุข อย่างไรก็ตาม สมาพันธ์ยังมุ่งมั่นทำหน้าที่เพื่อนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นเด็กดีมีคุณธรรม ความรู้ นำไปสู่การพัฒนาประเทศด้วยพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้น ยืนยันว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีขวัญและกำลังใจ และมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ของครูที่ดีต่อไปทั้งในวันนี้และอนาคต
--จบ--

--ข่าวสด ฉบับวันที่ 17 ก.ย. 2562 (กรอบบ่าย)--
News Code: das gen g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

Comment
Related