วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

หนุนนวัตกรรมชายแดนใต้

 11 ก.พ. 2562 04:06 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

พัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องวิถีถิ่น
ที่โรงแรมซี.เอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เดินทางมาติดตามการดำเนินงานและรับฟังการนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นแนวทางในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) โดยมีนายไกรศร วิศิษฐวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้แทนจังหวัดยะลา ผู้แทนจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย มีบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมโครงการทั้ง 3 จังหวัดกว่า 500 คน
พล.อ.สุรเชษฐ์กล่าวว่า ศธ.เน้นตามบริบทของพื้นที่ยกระดับให้เกิดสัมฤทธิผล โดยทำพร้อมกันทั้ง 3 จังหวัด เริ่มที่ปัตตานีก่อน ขณะนี้มี 27 โรงเรียน ส่วนอีก 2 จังหวัดอยู่ระหว่างการพิจารณา สิ่งต่างๆ เหล่านี้ต้องบริหารกลไกต่างๆ ที่กระจายไปให้ได้ในทุกภาคส่วน ทุกสังกัด ในทุกระดับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนไปสู่ระดับมัธยม อาชีวะและอุดมศึกษา ให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการแบบคู่ขนาน เมื่อกฎหมายประกาศใช้ จะมีการนำเสนอจากตัวแทนศึกษาธิการระดับจังหวัดเข้าไปเสนอถึงคณะกรรมการกำหนดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้มีการประกาศจนมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป
นายบุญรักษ์กล่าวว่า การจัดโครงการนี้ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส ซึ่งทั้ง 3 จังหวัดนี้อยู่ในการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องใน 6 ภูมิภาค โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากในการระดมความคิดแนวทางการทำ ตลอดจนการวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม และตรงความต้องการของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งได้นำนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายภาคใต้นำมาแสดงให้ ครู อาจารย์ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้เยี่ยมชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ปฏิบัติ
--จบ--

--ข่าวสด ฉบับวันที่ 12 ก.พ. 2562 (กรอบบ่าย)--
News Code: das edu g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

Comment
Related