วันเสาร์ที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ชาวเมืองหมอแคนรวมพลังจัดโครงการ ส่ง'แจ่วบอง'สู่ทหารชายแดนใต้แทนคำขอบคุณ

 22 ต.ค. 2562 07:07 น. | หมวดหมู่ การ รปภ. ในชีวิต และทรัพย์สิน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ก่อสิทธิ์ กองโฉม
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 (ฉก.ทพ.22) อ.เมือง จ.ยะลา จัดเป็นหน่วยกำลังหลักในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครอบคลุมพื้นที่ อ.แม่ลาน และ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี รวมถึงบางส่วนของ อ.เมือง จ.ยะลา ปัจจุบันกองบังคับการแห่งนี้มีกำลังพลร่วม 2,000 นาย แทบทั้งหมดเป็นกำลังทหารจากพื้นที่ภาคอีสาน หรือกองทัพภาคที่ 2 ที่สมัครใจไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
เมื่อแนวหน้าที่ต้องห่างจากบ้าน จากครอบครัว ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย จึงทำให้แนวหลังที่ล้วนต่างต้องการที่จะตอบแทนในน้ำใจและความเสียสละให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ ในฐานะคนอีสานด้วยกัน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน จ.ขอนแก่น จึงได้จัดโครงการแจ่วบองอีสาน สู่ทหารชายแดนใต้ ขึ้นเป็นปีที่ 5
นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ต้องยอมรับว่ากำลังพล ฉก.ทพ.22 เกือบ 2,000 นาย เป็นพี่น้องชาวอีสานที่ต้องห่างบ้าน เสียสละเวลาส่วนตัวมาทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติ ตามภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบก และ กอ.รมน. ดังนั้นในฐานะแนวหลังจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยได้ร่วมกับ 8 องค์กรเศรษฐกิจหลักของ จ.ขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทำการรวบรวมสิ่งของ ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น โดยเน้นไปที่อาหารอีสานพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นแจ่วบอง หรือปลาร้าสับปรุงสุก, ไก่ย่าง, หมูยอ, กุนเชียง, ข้าวเหนียวใหม่, น้ำพริก หรือแม้กระทั่งปลาร้า นำส่งให้กับข้าราชการทหารในพื้นที่
ที่ผ่านมาเราได้มีการส่งมอบสิ่งของ อาหารและของใช้ที่จำเป็นรวมไปถึงเวชภัณฑ์ยาให้กับกำลังทหารในพื้นที่ด้วยบริษัทขนส่ง หรือส่งมอบมาพร้อมกับการสับเปลี่ยนกำลังทหารด้วยเที่ยวบินพาณิชย์ แต่ในปีนี้คณะฯได้รับการประสานงานร่วมกันกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย ในการสนับสนุนการเดินทางให้กับคณะทำงานได้นำสิ่งของมามอบให้กับทหารถึง จ.ยะลา นอกจากจะได้เสิร์ฟความอร่อยแบบอีสานพื้นบ้านให้กับกำลังทหารนับพันนายแล้ว ยังคงมีการพบปะพูดคุย สอบถามสภาพความเป็นอยู่ มานั่งกินข้าวเหนียว ไก่ย่าง ส้มตำ ด้วยกัน ทั้งหมดคือสิ่งที่ชาวขอนแก่นจะยังคงดำเนินกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้ต่อไป เพราะทหารพราน หรือนักรบดำที่ 22 ที่มาทำงานที่นี่ทุกคนล้วนเต็มใจมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและคืนความสันติสุขให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
พ.อ.พิทักษ์พล ชูศรี ผบ.ฉก.ทพ.22 กล่าวว่า ด้วยเอกลักษณ์ของคนอีสานที่เป็นคนนอบน้อมถ่อมตน เป็นกันเองและมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี จึงทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ความรับผิดชอบนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น และที่สำคัญคือนำหลักปฏิบัติงานในเรื่องของการเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา มาใช้ในการลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียนและพูดคุยกับประชาชน คู่ขนานกับการทำงานด้านยุทธการและการรักษาความสงบเรียบร้อยจึงทำให้การทำงานร่วมกันกับชุมชนนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่น
"ที่สำคัญคือหน่วยของเรานั้นมีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อย ฉก.ทพ.2205 ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงาน โดยกำลังพลในหน่วยทุกนายนั้นมีหน้าที่ที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ จนวันนี้ศูนย์ฯแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ทุกหน่วยงานนั้นได้มาศึกษาดูงานและต่อยอดองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและในชุมชนได้อย่างลงตัว อย่างไรก็ตามน้ำใจคนอีสานสู่ทหารชายแดนใต้ครั้งนี้ ในนามของหน่วยฯ ต้องขอขอบคุณในน้ำใจและความห่วงใย ของคนอีสานที่นึกถึงลูกหลานที่มาทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยในครั้งนี้ โดยทั้งหมดจะมีการส่งมอบให้กับกำลังพลได้คลายความคิดถึงบ้านและอิ่มอร่อยในเมนูอาหารอีสานพื้นบ้านเป็นลำดับต่อไป" พ.อ.พิทักษ์พล กล่าว.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 23 ต.ค. 2562 (กรอบบ่าย)
News Code: food pol g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

Comment
Related