วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทบรรณาธิการ: ล็อกดาวน์ที่แตกต่างบนสถานการณ์เลวร้าย

 19 ก.ค. 2564 03:14 น. | หมวดหมู่ การเมือง
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

การประกาศล็อกดาวน์เต็มรูปแบบในพื้นที่สีแดงเข้ม ของการระบาดโรคโควิด-19 ที่เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 20 ก.ค.2564 ครอบคลุม 13 จังหวัด ประกอบด้วยกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง 3 จังหวัดหลังเป็นการขยายพื้นที่ล็อกดาวน์ที่ประกาศ มาก่อนหน้านี้ และมาตรการล็อกดาวน์ที่ประกาศล่าสุดมีความเข้มข้นระดับเดียวกับการประกาศเมื่อเดือน มี.ค.2563
สถานการณ์ก่อนการประกาศล็อกดาวน์เต็มรูปแบบ แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยการประกาศเพื่อควบคุมการระบาดระลอกที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2563 มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมก่อนประกาศ ล็อกดาวน์ทั่วประเทศจำนวน 934 ราย แต่มีการประกาศล็อกดาวน์ ทั่วประเทศอย่างเข้มข้น โดยห้ามออกจากเคหสถานในเวลากลางคืน รวมทั้งมีการประกาศห้ามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทันที เช่น ห้างสรรพสินค้าที่เปิดได้เฉพาะส่วนซูเปอร์มาร์เก็ต และเริ่มทยอยคลายล็อกดาวน์บางกิจกรรมเมื่อผ่านไป 1 เดือน
ในขณะที่การประกาศล็อกดาวน์การระบาดระลอกที่ 3 ดำเนินการเป็น 3 ระยะ นับตั้งแต่การประกาศล็อกดาวน์แคมป์คนงานและร้านอาหารตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.2564 ในพื้นที่ 6 จังหวัด แต่สถานการณ์ไม่ดีขึ้นจึงทำให้ประกาศล็อกดาวน์เพิ่มเติมใน วันที่ 10 ก.ค.2564 ในพื้นที่ 10 จังหวัด โดยห้ามเดินทางออกนอก เคหสถานในเวลากลางคืน และปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มมากขึ้น ทำให้รัฐบาลต้องจัดงบประมาณสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 42,000 ล้านบาท
การประกาศล็อกดาวน์เต็มรูปแบบมีผลในวันที่ 20 ก.ค.2564 เป็นการประกาศบนสถานการณ์การระบาดที่รุนแรง โดย 1 วันก่อนที่ประกาศจะมีผลใช้บังคับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 11,397 ราย รวมแล้วมีผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 ถึงวันที่ 18 ก.ค.2564 มีจำนวนถึง 374,523 ราย ถือเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกันระหว่างการประกาศล็อกดาวน์ในปี 2563 กับการล็อกดาวน์ครั้งปัจจุบัน ซึ่งมีสถานการณ์ที่รุนแรงและอะไรที่ ทำให้รัฐบาลมั่นใจว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้จนปล่อยให้สถานการณ์มาถึงปัจจุบัน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พบข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ ของผู้บริหารประเทศ นับตั้งแต่การตัดสินใจซื้อวัคซีนที่ไม่ได้ตัดสินใจบนสมมติฐานการระบาดรุนแรงระดับปัจจุบันและการมีเชื้อกลายพันธุ์ รวมทั้งมีข้อผิดพลาดในการตัดสินใจล็อกดาวน์ล่าช้า ปล่อยให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันสูงเกินวันละ 10,000 คนจึงมีการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบ และมีข้อผิดพลาดของ "ซิงเกิล คอมมานด์" ที่ไม่สามารถรับมือกับการระบาดในปัจจุบัน การล็อกดาวน์ในครั้งนี้จึงเป็นการล็อกดาวน์บนสถานการณ์ ที่เลวร้ายที่อาจไม่คลี่คลายได้ง่ายเหมือนปีที่แล้ว

ที่มา: นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 19 ก.ค. 2564
News Code: med pol heal outb g:kt g:agency g:paper g:nmg p:kt v:paperl

Comment