วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ภาพข่าว: ส่งเสริม

 16 ก.ย. 2562 05:58 น. | หมวดหมู่ การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อความปรองดองสมานฉันท์สร้างสันติสุข โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาจัดขึ้น ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาจัดขึ้น ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
--จบ--

--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ก.ย. 2562 (กรอบบ่าย)--
News Code: das gen g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

Comment
Related