วันเสาร์ที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

มท.ภ.4มอบนโยบาย เน้นการทำงานเชิงรุก แก้ปัญหาชายแดนใต้

 19 ต.ค. 2562 06:33 น. | หมวดหมู่ การ รปภ. ในชีวิต และทรัพย์สิน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความ มั่นคงภายในภาค (กอ.รมน.) 4 พบปะ พร้อมมอบนโยบาย และข้อเน้นย้ำ การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ กำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ปฏิบัติงาน ในส่วนของกองบัญชาการ ได้รับทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยนายทหาร, นายสิบ และ ลูกจ้าง ร่วมรับฟังคำชี้แจงจำนวน 1,035 นาย ที่สนามฟุตซอลนาควานิช ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
พลโทพรศักดิ์กล่าวว่า วันนี้ ต้องการจะพบปะชี้แจงทำความเข้าใจกับกำลังพลทุกนายที่ได้มาร่วมกันทำงานให้ประเทศชาติ โดยตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ทำให้สถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก และเป็นที่ ยอมรับของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน สำหรับแนวทางการปฏิบัติงานปี 2563 จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาด้วยการสู้ด้วย ความจริง เน้นประชาชนมีส่วนร่วม จะทำตามหน้าที่ ตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบให้ดีที่สุด และยังคงงานสำคัญเร่งด่วน 5 งาน ด้วยการปฏิบัติเชิงรุก
ทั้งงานการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย ใช้การปฏิบัติการเชิงรุก เช่น CCTV การเฝ้าระวังด้านการข่าว การ ตั้งด่านสกัดการเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุ รุนแรง งานการแก้ไขปัญหายาเสพติด งานการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ความสันติสุขจะต้องกลับมา งานการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ได้มีการดำเนินงานตามโครงการ เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และงานการเสริมสร้างความเข้าใจ ต้องเข้าไปสร้างความเข้าใจ และแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างรวดเร็ว

ที่มา: นสพ.แนวหน้า ฉบับวันที่ 19 ต.ค. 2562
News Code: pol g:naewna g:agency g:paper p:nnd v:paperl

Comment
Related