วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ผู้ว่าฯนราธิวาส ได้ส่งความปรารถนาดีให้กับพี่น้องชายไทยมุสลิม

 18 ก.ค. 2564 14:16 น. | หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ส่งความปรารถนาดี ให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม เนื่องในโอกาสวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา(วันรายอฮัจญี) ปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ซึ่งจะมีการเชือดสัตว์พลีทาน หรือกุรบาน เพื่อเป็นการแบ่งปันแจกจ่ายเนื้อกุรบานให้กับคนยากคนจน ที่ไม่มีโอกาสได้ซื้อเนื้อกิน แสดงถึงความเอื้ออาทร ความสวยงาม มีการเยี่ยมเยียนกัน ขออภัยกันในความผิดพลาดทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ให้แก่กัน แต่เนื่องจากปีนี้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน งดการละหมาดวันรายออีดิ้ลอัฎฮา หรือ รวมกลุ่มทำกิจกรรมใดๆเกิน 5 คน ตามประกาศของ ศบค. ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของจุฬาราชมนตรี อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส ไม่ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ขอพรจากเอกองค์อัลลอฮ์ ให้พี่น้องมุสลิม จงมีความดีงาม ความจำเริญ ความเมตตา ความโปรดปราน มีความสงบสุข สันติสุข พ้นจากโรคภัยโควิด-19 โดยเร็ว ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน ขอบพระคุณครับ

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

Comment