วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

เดินหน้าห้องสมุดมีชีวิต

 10 ก.พ. 2561 06:00 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Ji-Ra
13 ปี ทีเคพาร์ค รวมพลังขับเคลื่อนทางปัญญา ต่อยอดแนวคิด "ห้องสมุดมีชีวิต"
ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กำกับดูแลอุทยานการเรียนรู้ TK park กล่าวว่า แม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว แต่พื้นที่การเรียนรู้ทางกายภาพของอุทยานการ เรียนรู้ TK park ยังคงมีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมยุคนี้ เพราะที่นี่คือพื้นที่เปิด สำหรับคนทุกกลุ่ม วัยให้เข้ามาทำกิจกรรม ใช้ประโยชน์ในเชิงสร้าง สรรค์และเรียนรู้ร่วมกันในหลากหลายรูปแบบ โดยไม่ได้เข้ามาเพียงอ่านหนังสือแบบห้องสมุดในรูปแบบเดิม ๆ อีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TK Cafe จะเป็นกิจกรรมต้นแบบที่จะเปิดพื้นที่แห่งบทสนทนา เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งเป็นหัวใจของห้องสมุดมีชีวิตยุคใหม่
TK park เปิดให้บริการมา 13 ปี มีผู้เข้าใช้บริการแล้วกว่า 6 ล้านคน มีการยืม-คืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ประมาณ 4 แสน ครั้งต่อปี ล่าสุดได้ขยายเครือข่ายเป็นจำนวน 43 แห่งในพื้นที่ 27 จังหวัด โดยเปิดให้บริการใน รูปแบบอุทยานการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบแล้ว 23 แห่ง นอกจากนี้สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ยังได้ริเริ่ม "โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล" โดยผนึกกำลังกับ 7 หน่วยงานภาคี นำร่องสร้างสรรค์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน 200 แห่ง มุ่งลดความเหลื่อม ล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สนับ สนุนกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ มุ่งเพิ่มทักษะ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
สำหรับในปี 2561 เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเริ่มจากงานประชุมสหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2018 ในหัวข้อ "Creating Better Libraries: The Unfinished Knowledge" โดยมีวิทยากรผู้ทรง คุณวุฒิจาก 3 ประเทศร่วมเปิดเวิร์กช็อปและบรรยายด้านการสร้างสรรค์ห้องสมุดที่ดีกว่า ในวันที่ 14-15 ก.พ. ตามด้วยงานเทศกาลหนังสือนิทานภาพนานาชาติ ในช่วงระหว่างวันที่ 31 มี.ค.-8 เม.ย. โครงการบ่มเพาะเยาวชน TK แจ้งเกิดนักเขียนและเยาวชนคนดนตรี TK Band ในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. โครงการลับสมองประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่า ในช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค. รวมถึงงาน "แนะให้แนว" เตรียมพร้อมเยาวชนระดับมัธยมปลายให้ค้นหาเส้นทางที่ใช่ ในเดือน มิ.ย.
ดร.อธิปัตย์ กล่าวว่า ทีเคพาร์คยังมุ่งมั่นในภารกิจการสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้สำหรับ คนรุ่นใหม่ โดยมุ่งเน้นบูรณาการการอ่านและ การเรียนรู้ในทุกมิติ ทั้ง online และ offline โดยในปีนี้จะมีการปรับรูปแบบพื้นที่การอ่านรูปโฉมใหม่ที่ทีเคพาร์คกรุงเทพฯ นอกจากนี้จะมีการ เปิดบริการอุทยานการเรียนรู้เครือข่ายใหม่อีก 4 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์นครลำปาง อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ และ อุทยานการเรียนรู้กระบี่ ทั้งนี้ จะพัฒนาฐานข้อมูลตอบสนองความต้องการ ในการเรียนรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเพิ่มบริการหลักสูตรออนไลน์นอกเหนือไปจากหนังสือ หนังสือเสียง และสื่อวีดิทัศน์เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มช่องการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ในโลกออนไลน์.--จบ--
--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 11 ก.พ. 2561 (กรอบบ่าย)--

Comment
Related