วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ประชุมผู้รับคัดเลือกประกอบพิธีฮัจญ์

 15 เม.ย. 2561 09:00 น. | หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ยะลา - นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกไปฮัจญ์ ครั้งที่ 2 ให้ความรู้เรื่องการประกอบพิธีอุมเราะห์ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ มีตัวแทนชมรมอิหม่ามมัสยิด ตัวแทนผู้ประกอบการฮัจญ์ และผู้ได้รับการคัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจญ์ในโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 จังหวัด จำนวน 140 คน
ทั้งนี้ทุกคนที่รับการพิจารณาและคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับอำเภอและระดับจังหวัดเข้ามาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้ คัดเลือกบุคคลที่เป็นตัวแทนจากล้านกว่าคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้--จบ--
--ข่าวสด ฉบับวันที่ 16 เม.ย. 2561 (กรอบบ่าย)--

Comment
Related