วันเสาร์ที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ยะลาเร่งป้องโรคใบร่วงยางพารา

 23 ต.ค. 2562 05:03 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ยะลา - นายศานติ พันธุ์มณี ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีรายงานข้อมูลของโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ระบาดในพื้นที่ จ.ยะลา แต่อย่างใด ยังคงมีเพียงการระบาดในพื้นที่ 3 อำเภอของ จ.นราธิวาส เท่านั้น คือ ระแงะ, แว้ง และรือเสาะ โดยพบต้นยางพารามีอาการใบร่วงเป็นจำนวนมากแทบหมดทั้งต้น โรคดังกล่าวเคยพบการระบาดในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย
"อาจจะเป็นไปได้ที่การแพร่กระจายในพื้นที่ปลูกยางแถบชายแดนรอยต่อกับประเทศมาเลเซีย เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน ลักษณะอาการปรากฏบนใบยางแก่มีรอยช้ำเป็นกลุ่มด้านหลังใบ จากนั้นจะแสดงอาการเป็นวงค่อนข้างกลมสีเหลือง ต่อมาเนื้อเยื่อรอยสีเหลืองจะตายแห้ง เป็นแผลกลมสีสนิมซีด จากนั้นใบจะเหลืองและร่วงในที่สุด พื้นที่เสี่ยงของ จ.ยะลา ขณะนี้คือ อ.รามัน อ.ยะหา อ.กาบัง และ อ.เบตง เนื่องจากมีแนวเขตที่ติดกับประเทศมาเลเซีย ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ" ผอ.การยางฯ กล่าว

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 24 ต.ค. 2562 (กรอบบ่าย)
News Code: g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

Comment
Related