วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

'ม.ไทย-เกาหลีใต้-ซาอุฯ'เอ็มโอยู

 16 ก.ย. 2562 04:51 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

หนุน3จว.ชายแดนใต้ศูนย์กลางพันธุ์ไผ่อาเซียน
ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ไผ่ให้สอดคล้องกับศักยภาพในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ไผ่ที่ดีและสามารถเจริญเติบโตได้ในภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน
นอกจากนี้ร่วมมือพัฒนา Tissue Culture หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สายพันธุ์ไผ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็น "Yala Bamboo" เพื่อยกระดับการทำงานด้านไผ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางไผ่ของอาเซียโดยมีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสถาบันการศึกษาต่างประเทศจากสาธารณรัฐเกาหลี ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟโซล และราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย คิง ซาอุ ยูนิเวอร์ซิตี้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และมี ศอ.บต. และ ผู้แทนรัฐบาลจากสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน
การลงนามความร่วมมือดังกล่าวเพื่อการจัดหาไผ่สายพันธุ์ดีและส่งออกพันธุ์ไผ่ไปยังประเทศต่างๆ อาทิ บริษัท Saudi Aramco ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันของประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่ต้องการพันธุ์ไผ่ไปใช้ในการขยายพื้นที่ตามโครงการเปลี่ยนทะเลทรายให้เป็นพื้นที่สีเขียว หรือ "Green Project" สืบเนื่องจาก ศอ.บต. เห็นว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีไผ่มากกว่า 13 ชนิด จึงร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรภาคีต่างๆ ประกอบด้วย ส่วนราชการ สภาเกษตรกรแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคเอกชนจากสาธารณรัฐเกาหลี
โครงการนี้เพื่อขยายผลโครงการเกษตรเชิงเดี่ยวสู่เกษตรผสมผสานผ่านการส่งเสริมการปลูกไผ่เชิงพาณิชย์ มาเป็นเกษตรผสมผสาน เพิ่มช่องทาง เพื่อยกระดับการพัฒนาเป็นพื้นที่สร้างพลังงานแบบครบวงจรของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่สมัคร เข้าร่วมโครงการผ่านการคัดกรองของสภาเกษตรจังหวัดยะลา จำนวน 300 คน
--จบ--

--ข่าวสด ฉบับวันที่ 17 ก.ย. 2562 (กรอบบ่าย)--
News Code: das edu g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

Comment
Related