วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

วันสตรีสากล! ปลุกสตรีร่วมสร้างพลังทางสังคม พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง

 08 มี.ค. 2561 18:00 น. | หมวดหมู่ ความร่วมมือของภาคประชาชน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

วันสตรีสากลฯคึกคัก "ประธานสตรีแห่งชาติฯ" ขอบคุณ "บิ๊กตู่" ให้ความสำคัญกับสตรีทั่วประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน พร้อมปลุกสตรีร่วมสร้างพลังทางสังคม เป็นรากฐานกำลังสำคัญของสถาบันครอบครัว อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
เมื่อวันที่ 8 มี.ค.61 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดเสวนา "พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย" เนื่องในวันสตรีสากล โดยมีองค์กรสตรีจากทั่วประเทศร่วมงานคับคั่ง ณ อิมแพคเมืองทองธานี พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่น ร่วมบรรยายการยกระดับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ การเสวนาได้เชิญผู้แทนองค์กรสตรีมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานในการเพื่อพัฒนาสตรี ประกอบด้วย นางจันทิมา โกสินทร์รักษา นายก อบต.หนองตะโก้ จ.นครราชสีมา พ.อ.หญิง ธณตศกร บุราคม นายกสมาคมสวัสดิการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.เพชรบุรี นางบุปผา เพ็งพืช นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จ.ระนอง นางสาวชินะภัส มั่นแน่ ผู้แทนจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาตินาปลูกบุญ จ.กาญจนบุรี และ นางบัดรียะห์ ยะโตะ ประธานคณะกรรมการ พัฒนาสตรี จ.ยะลา มาร่วมให้ข้อมูล
ดร.วันดี กล่าวว่า องค์กรสตรีที่เข้มแข็งได้ทุกวันนี้ ต้องขอขอบพระคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับบทบาทขององค์กรสตรีทั่วประเทศ โดยเฉพาะการจัดงบประมาณให้กับกองทุนพัฒนาสตรี ทำให้สตรีทั่วประเทศได้มีกิจกรรม มีบทบาทในสังคม ทำให้สตรีมีความเท่าเทียมกับผู้ชาย ไม่มีการแบ่งแยกเหมือนในอดีต พร้อมทั้งนางนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกฯ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการยืนอยู่เคียงข้างนายกฯ ตลอดมา
ดร.วันดีกล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มี.ค.ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างพลังทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายโอกาสแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม นำไปสู่ประเทศไทย 4.0 การจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อให้องค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯ ทั่วประเทศ ได้มีพลังในการผลักดันพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ และมุ่งหวังกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรี ที่เป็นรากฐานกำลังสำคัญของสถาบันครอบครัว อีกทั้งเป็นแรงผลักดันให้สตรีทั่วประเทศ สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม.
ที่มา: www.thairath.co.th

Comment
Related