วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

"ท้องถิ่น"เร่งพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 304 แห่งสู่เกณฑ์มาตรฐาน

 16 เม.ย. 2561 15:00 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ปรับปรุง 3 ด้าน “หลักสูตร-ครู-สภาพแวดล้อม” ต่อเนื่อง จับมือกับยูนิเซฟนำร่องเพิ่มอีก 12 จังหวัด เล็งสร้าง “สนามเด็กเล่น” ให้ครบทุกจังหวัดในปี 61 หวังพัฒนาสติปัญญา-อารมณ์ของเด็ก
เมื่อวันที่ 16 เม.ย.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ทั่วประเทศว่า ศูนย์เด็กเล็กของท้องถิ่นมีกว่า 1.9 หมื่นแห่ง ซึ่งในปัจจุบันเราได้รับการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งเกณฑ์ดีเด่น พอใช้ และเกณฑ์ที่ต้องพัฒนาปรับปรุง 304 แห่ง ซึ่งในปี61 เราจะพยายามปรับปรุงศูนย์ฯ 304แห่งนี้ให้ดีขึ้นและผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ได้ สำหรับการพัฒนาเชิงระบบของศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่นทั้งหมด จะเน้นพัฒนา 3 ด้านคือ 1.เรื่องหลักสูตร ซึ่งเราได้การสนับสนุนจากยูนิเซฟเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน จากที่ได้รับการสนับสนุนอยู่แล้ว 12 ศูนย์ อาทิ จ.เชียงใหม่ จ.นครนายก จ.ยะลา จ.ปัตตานี ตนก็ขอเพิ่มเป็นอีก12 จังหวัดในปี 61 คือ เชียงราย ลำพูน พะเยา พิษณุโลก สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี อุดรธานี นครราชสีมา อยุธยา ชลบุรี รวมเป็น 24 จังหวัด 2.เรื่องการพัฒนาครู ได้รับความกรุณาจากเอกอัครราชทูตไทยประจำฟินแลนด์จับคู่ สถ.กับเทศบาลของฟินแลนด์มาพัฒนาครูในท้องถิ่นของเราทุกระดับชั้นให้มีโลกทัศน์เพิ่มขึ้น ซึ่งได้นำร่องไปแล้วที่ศูนย์ฯสวนนงนุช เมืองพัทยา เมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา และจากนี้อีก 2-3 เดือนก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกภาค
นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า 3.การจัดทำสภาพแวดล้อมให้กับครูและโรงเรียนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้มีกิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นและมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการพัฒนาเด็ก นอกจากนี้ทั้ง 3 ด้านยังได้รับความกรุณาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งประธาน สสส.เข้าใจในบริบทและรู้ถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ สถ.เพราะเคยเป็นคนของคนท้องถิ่นมาก่อนซึ่งได้มีการลงนามเอ็มโอยูเพื่อพัฒนาโรงเรียนของท้องถิ่นแล้ว ขณะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่มีปิดภาคการศึกษาเพื่อพัฒนาการเติบโตของเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องในช่วงวัย 0-5 ปีซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่สุดของการพัฒนาสมอง ทั้งนี้ทางกรมยังได้ร่วมกับมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท้องถิ่นมีสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาหรือมีพื้นที่ให้เด็กได้เรียนรู้และได้เล่น ซึ่งจะช่วยเสริมพัฒนาการทุกด้านทั้งสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ การมีระเบียบวินัย และเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าในเดือนเม.ย.จะเริ่มขับเคลื่อนทีละจังหวัดและให้ครบทุกจังหวัดภายในปี 61 ขณะเดียวกันเด็กของท้องถิ่นจะต้องมีมุมหนังสือให้เด็กรักการอ่านเหมือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไผ่ล้อม จ.ตราดที่มีการจัดการอย่างมีคุณภาพ.
ที่มา: www.dailynews.co.th

Comment
Related