วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่-พระสงฆ์ ในพื้นที่นราธิวาส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

 14 ก.ย. 2563 20:34 น. | หมวดหมู่ การบำรุงขวัญกำลังพล
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชน พระสงฆ์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และพระสงฆ์ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
วันนี้ (14 ก.ย.63) เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 131 ถุง ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4412 อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ในตอนบ่าย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 9 ถุง ไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดีเพื่อให้พระสงฆ์มีสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้สอย และมีอาหารสำหรับฉัน
ในการนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ และพระสงฆ์ ให้ทราบ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และพระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วย

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: royal g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

Comment
Related